X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41782
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
mgr Agaty Fronckowiak- Olobry ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Wprowadzenie
Jestem nauczycielem z 7- letnim stażem pracy. Ukończyłam dzienne studia licencjackie na kierunku: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w 2010r., następnie dzienne studia magisterskie na kierunku: profilaktyka i animacja społeczno- kulturalna na Uniwersytecie Łódzkim w 2012r. Rozpoczęłam także dwa kierunki studiów podyplomowych: oligofrenopedagogika oraz edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, które zakończę 30 czerwca 2019r.
Swoją pracę zawodową rozpoczęłam w 2012r. w Niepublicznym Przedszkolu Wesołe Tuptusie na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego. W roku 2012/2013 odbyłam awans na stopień nauczyciela kontraktowego. We wrześniu 2016r. rozpoczęłam staż na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.
W Niepublicznym Przedszkolu ,,Wesołe Tuptusie’’ obecnie jestem wychowawcą grupy 3-4 latków.
Sprawozdanie z realizacji stażu na stopień nauczyciela mianowanego obejmuje okres 2 lat i 9 miesięcy mojej pracy pedagogicznej. Podczas trwania stażu realizowałam zadania zawarte w moim planie rozwoju zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013r. natomiast sprawozdanie opracowałam w oparciu o aktualne Rozporządzenie MEN z 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli. Wzięłam także pod uwagę mój rozwój zawodowy i funkcje wynikające z wykonywanego zawodu i zadań przedszkola.. Rzetelna praca od 1.09.2016 do 31.05.2019 umożliwiła mi zakończenie stażu, podniesienie kwalifikacji zawodowych, zdobycie większego doświadczenia co w dużym stopniu wpłynęło na jakość i efektywność mojej pracy. Przez cały okres stażu zapoznawałam się z przepisami prawa oświatowego i ich aktualizacją uwzględniając awans zawodowy nauczycieli. Systematycznie doskonaliłam umiejętność organizowania własnego warsztatu pracy, podnosiłam swoje kwalifikacje zawodowe oraz poszerzałam swoją wiedzę merytoryczną zapoznając się z najnowszymi publikacjami, które dotyczą nauczania wychowania przedszkolnego. W okresie stażu dbałam o odpowiednią realizację mojego planu rozwoju zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Poniżej przedstawiam realizację mojego planu rozwoju zawodowego w oparciu o aktualne wymagania zawarte w Rozporządzeniu.

(§7. ust 2. pkt 1)
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadanie: Przygotowywanie dzieci do konkursów:
Przez cały okres stażu przygotowywała wychowanków do udziału w konkursach plastycznych, jak i plastyczno- recytatorskich.

2016/2017:
-udział w zbiórce korków plastikowych,
-konkurs plastyczny: ,,Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa’’,
-konkurs plastyczny: ,,Bombka’’( wyróżnienie),
-konkurs plastyczny: ,,Najpiękniejsza kartka wielkanocna’’ ( wyróżnienie),
-konkurs plastyczny: ,,Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna’’,
- konkurs plastyczno-recytatorski: ,,Sekrety małej poduszki i nie tylko w wierszach Katarzyny Prudło’’ ( wyróżnienie),

2017/2018:
-konkurs plastyczny: ,,List do świętego Mikołaja’’,
-konkurs plastyczny: ,,Wiosna na łące’’( I miejsce i wyróżnienie),
-konkurs plastyczno- recytatorski:,, A ja rosnę i rosnę z wierszami Doroty Gellner’’
( wyróżnienie)

2018/2019:
-konkurs plastyczny:,, Pani Jesień widziana oczami dziecka’’( wyróżnienie),
-konkurs plastyczny: ,,Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa’’,
-konkurs plastyczny: ,, Najpiękniejsza kartka wielkanocna’’( wyróżnienie),
-konkurs plastyczny: ,,Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna’’,
-konkurs recytatorski: ,,Trzeszczące wierszyki łamiące języki’’,
-konkurs plastyczno- recytatorski: ,, Zielono mi w poezji Agnieszki Frączek’’,

Efekty: Dzieci w konkursach zdobywały wyróżnienia. To motywowało ich to do dalszej pracy i udziału w następnych konkursach, a także promowało nasze przedszkole na tle miasta.
Organizowanie konkursów stworzyło okazję do zaprezentowania umiejętności dzieci poza przedszkolem, mobilizowało do wysiłku oraz wpłynęło na rozwijanie zdolności.

Zadanie: Studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

Przez cały okres stażu studiowałam ciekawą literaturę, a zaczerpnięte z niej wiadomości wdrażałam do mojej pracy. Bardzo pomocne okazały się czasopisma takie jak:
-,,Bliżej przedszkola’’,
-,,Wychowanie w przedszkolu’’.

Czytałam także literaturę zawodową, której rejestr prowadziłam na bieżąco.
Przestudiowałam następujące pozycje:
-,,Terapia zabawą, terapia przez sztukę: wybrane zagadnienia i metody.’’ M. Piszczek, Warszawa 2009,
-,,Pomysły na zabawy w przedszkolu’’, M. Zeller, Kielce 2013,
-,,Czy wszystko mi wolno? Znaczenie swobodnych zabaw w przedszkolu’’, M. Jałowiec- Sawicka, Kielce 20003,
-,, Baw się ze mną właśnie tak: piosenki do zabaw w przedszkolu oraz z rodzicami i dziadkami.’’, M.Barańska, Gdańsk 2015,
-,,Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu.’’, K.Wojciechowska, Opole 2011,
-,, Relaksacja i wyciszenie w przedszkolu: zabawy i ćwiczenia.’’, A. Kornacka, Poznań 2017,
-,,Ćwiczenia gimnastyczne dla przedszkolaków na wiosnę i lato.’’, A. Pawlos-Wiśniewska, Poznań 2017,
-,,Radosne przedszkole: materiały do organizacji zajęć z okazji Dnia Kobiet, Kota, Dinozaura i innych.’’, J. Kozubek, Poznań 2016.
Ponadto studiowałam literaturę związaną z moimi studiami podyplomowymi, która dotyczyła pracy z dzieckiem z zaburzeniami. Były to następujące pozycje:
- ,,Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem’’, E. Pisula, D.Danielewicz, Kraków 2005,
-,, Osoba ze stanami ze spektrum autyzmu’’, J. Kossewska, Kraków 2014,
- ,, Autyści. Indywidualne i grupowe metody terapii’’, M. Piszczek, Warszawa 2014,
- ,,ABC pedagoga specjalnego’’, A. Tomkiewicz- Bętkowska, Kraków 2015
Efekty: Literatura ukazała mi wiele przydatnych publikacji na temat sposobów rozwijania indywidualnych potrzeb i możliwości przedszkolaków. Ze scenariuszy umieszczonych w czasopismach mogłam czerpać inspiracje do własnych zajęć. Dzięki przeczytanej literaturze poznałam nowe zabawy i gry z dziećmi ułatwiające przyswajane wcześniej zdobytych wiadomości.

Zadanie: Studia podyplomowe.

W roku 2018/2019 rozpoczęłam 2 kierunki studiów podyplomowych, które zakończę 30 czerwca 2019r. :
-ologofrenopedagogika,
-edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

Efekty: Dzięki studiom podyplomowym uzupełniłam wcześniej zdobytą wiedzę, a także poznałam metody i formy pracy dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zadanie: Udział w różnych formach doskonalenia: kursy i szkolenia

Przez cały okres stażu starałam się brać udział w różnego typu kursach i szkoleniach.
2018/2019:
-Szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy i obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED,
-Warsztaty muzyczne pod hasłem: ,,Zatańczmy jak za dawnych lat’’,
-szkolenie z ekspertem z MSCDN Płock,, Uczymy dzieci kodowania.’’,
-szkolenie:,, Jak wspierać dziecko w świecie cyfrowym. Wychowanie przez przykład’’,
-Warsztaty plastyczne zorganizowane przez firmę ASTRA S,A
2017/2018:
-,, Od słuchania do czytania z Olkiem i Adą- zaproszenie do pierwszego literackiego cyklu edukacyjnego dla przedszkolaków’’- Wydawnictwo MAC,

Efekty: Każde z tych szkoleń dało mi niesamowite doświadczenie. Poznałam nowe formy pracy z dziećmi, ciekawe scenariusze zajęć jak i uroczystości. Warsztaty plastyczne miały na celu podniesienie kwalifikacji pedagogicznych poprzez zapoznanie z możliwościami urozmaicenia edukacji plastycznej dzieci z zastosowaniem farb, plastelin i innych mas plastycznych. Szkolenia dostarczały mi nowych pomysłów na uatrakcyjnianie zajęć, sposobów wprowadzania nowych treści, metod i form pracy na zajęciach. Inspirowały do podejmowania działań zmierzających do uatrakcyjniania pracy z dziećmi.

Zadanie: Udział w XXIV Mazowieckich Targach Rolnych i Przedsiębiorczości w Sochaczewie (maj 2017r.)

Przygotowałam dzieci ze swojej grupy do udziału w występach tanecznych na Mazowieckich Targach Rolnych i Przedsiębiorczości. Opracowałam choreografię, przygotowałam stroje i dekoracje.

Efekty: Przygotowywanie dzieci do występów stało się dla mnie dużym wyzwaniem, a tym samym wzbogaciło moje doświadczenie. Dzięki występom naszych dzielnych przedszkolaków mogłam zaprezentować dorobek artystyczny przedszkola. Myślę, że udało mi się zainspirować dzieci do udziału w dużych imprezach środowiskowych, a także wypromować przedszkole i wartości wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym.

Zadanie: Udział w pochodzie ulicami miasta podczas Dni Sochaczewa (czerwiec 2017)

W paradzie ulicami miasta wzięło udział całe nasze przedszkole. Wszystkie dzieci ubrane w kolorowe koszulki z logo placówki z balonami i instrumentami, a także transparentami szły w orszaku głośno śpiewając piosenki.

Efekty: Biorąc aktywny udział w tym pochodzie wzbogaciłam swoje doświadczenie, natomiast dzieci mogły wykazać się aktywnością i ukazać swoje zdolności wokalne. Udało się także podkreślić rolę edukacji przedszkolnej w rozwoju i wychowaniu dziecka, a także pokazać mieszkańcom działalność placówki i korzyści płynące z uczęszczania dzieci do przedszkola.

Zadanie: Przygotowanie dzieci do występów ,,Mały idol’’ i zajęcie II miejsca(luty 2017)

Przygotowane przeze mnie dzieci prezentowały piosenkę Natalii Kukulskiej pt. ,,Co powie tata?’’.
Efekty: Dzięki występom dzieci pokazały swój talent wokalny i pokonały swoją nieśmiałość. Występ ten pozwolił wzbogacić moje doświadczenia oraz wypromować przedszkole na tle miasta Sochaczew m.in. przez artykuły w gazecie.

Zadanie: Przygotowanie Dnia Otwartego dla rodziców pt. ,,Kolorowa jesień’’
(październik 2018)

Przygotowałam dzień otwarty dla rodziców moich wychowanków, podczas którego rodzice wraz z dziećmi brali udział w różnego typu konkursach, a także mogli wraz ze swoimi pociechami wykonać pracę plastyczną.

Efekty: Zajęcia te pozwoliły mi na integrację z rodzicami, a także na integrację rodziców, oraz rodziców z dziećmi. Pozytywne opinie ze strony rodziców okazały się doskonałą promocją przedszkola na zewnątrz, a dzieci czerpały niezwykłą radość podczas wspólnej zabawy z nauczycielem i rodzicami.

Zadanie: Marsz przez miasto :
-pierwszy dzień wiosny (marzec 2016-2019),
-dzień przedszkolaka (wrzesień 2016-2019)

Podczas tych uroczystości organizowałam przemarsze, gdzie dzieci w kolorowym orszaku z kwiatami w ręku szły ulicami miasta, aby przywitać wiosnę.

Efekty: Dzieci czerpały niezwykłą radość z marszu- opowiadały swoim rodzicom o mile spędzonym dniu w przedszkolu. Marsze te pozwoliły mi promować naszą placówkę i tworzyć o niej dobre zdanie.

Zadanie: Udziału w akcji ,,Solidarni z autyzmem’’(2 kwietnia 2018 i 2019)

Wraz z moimi wychowankami brałam udział w spotkaniu, które odbywało się przy Placu Kościuszki w Sochaczewie w ramach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Dzieci na Placu wypuści niebieskie balony, a spotkanie było bardzo radosne.

Efekty: Akcja przedszkola, czyli przedszkolaków i nauczycieli jest gestem solidarności z osobami cierpiącymi na autyzm, wśród których jest bardzo dużo dzieci. W ten sposób pokazywaliśmy, że też z nimi jesteśmy.

( §7. ust 2. pkt2)
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Zadanie: Rozmowy z rodzicami dzieci mających kłopoty z zachowaniem, sprawiających trudności wychowawcze.

Rozmowy z rodzicami zazwyczaj odbywały się na bieżąco, jeśli była taka potrzeba oraz na spotkaniach indywidualnych. Wspólnie omawialiśmy metody pracy z takim dzieckiem zarówno w domu jak i w przedszkolu.

Efekty: Dzięki takim rozmowom zyskałam zaufanie ze strony rodziców, wspólnie wypracowaliśmy plan działania z takim dzieckiem i w dużej mierze udało mi się osiągnąć sukces.

Zadanie: Praca z dzieckiem z trudnościami. Praca z dzieckiem zdolnym.

Kiedy pojawiały się jakiekolwiek trudności pracowałam z dziećmi indywidualnie podczas zajęć i czasu wolnego. Pracowałam także dodatkowo z dziećmi zdolnymi- opracowywałam dodatkowe karty pracy. Przy doborze form i metod kierowałam się zainteresowaniami i możliwościami dzieci.

Efekty: Dzieci z trudnościami podczas zajęć indywidualnych wyrównywały swoje braki. Dbałam o to, aby każde dziecko podczas konkursów, czy uroczystości przedszkolnych mogło zaprezentować się na miarę własnych możliwości. Jestem stałym wsparciem dla wszystkich moich wychowanków, jednak największych dla tych, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują.

Zadanie: Prowadzenie różnorodnych zajęć dodatkowych.

Podczas całego okresu stażu organizowałam swoim wychowankom różnorodne zajęcia podczas których dzieci mogły wykorzystywać swoją wiedzę, zdobyte umiejętności, wykazać się sprawnością fizyczną, czy manualną. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i aktywnością dzieci. Były to takie zajęcia jak:
-,,Dzień kropki’’,
-,,Dzień pluszowego misia’’,
-,,Dzień czekolady’’,
-,,Dzień dinozaura’’,
-,,Dzień teatru’’,
-,,Dzień kundelka’’,
-,,Dzień marchewki’’,
-,,Dzień kota’’,
-,,Dzień astronauty’’,
-,,Dzień bezpiecznego Internetu’’.

Efekty: Poprzez udział w tego typu zajęciach rozbudzałam ciekawość poznawczą moich wychowanków, dawałam możliwość do samodzielnego tworzenia, a także rozwijałam wyobraźnię twórczą dzieci.

Zadanie: Ustalanie kodeksu zachowania w grupie.

Przez cały okres stażu- na początku roku przedszkolnego zawierałam z moimi wychowankami kontrakt grupowy określający normy i zasady zachowania w przedszkolu. Ustalaliśmy, które zasady przedstawione przez dzieci pasują do naszej grupy i zatwierdzaliśmy je.

Efekty: Stworzony przez całą grupę kodeks postępowania przypominał wszystkim o przestrzeganiu norm i zasad zachowania w przedszkolu.

Zadanie: Zorganizowanie warsztatów pt.,, Mini zoo’’( luty 2018r.)

Zorganizowałam warsztaty podczas których prowadzone zajęcia wzbogacone były o pokazy z udziałem żółwi, jaszczurek i węży, gdzie dzieci mogły pogłaskać zwierzęta, a także przyjrzeć im się z bliska.

Efekty: Warsztaty miały na celu stworzenie pozytywnego kontaktu pomiędzy dziećmi, a zwierzęciem podczas spontanicznej zabawy. Zajęcia z udziałem zwierząt były wyjątkową i wspaniałą metodą edukacyjną, dostarczającą możliwości poszerzenia wiedzy w sposób łatwy i przyjemny.

Zadanie: Zorganizowanie wycieczki do ,,Dinoparku’’ w Kołacinku( maj 2019)

Zorganizowałam wycieczkę do ,,Dinoparku’’, podczas której dzieci mogły poznać zwierzęta z czasów prehistorii, wędrować ścieżką edukacyjną z figurami dinozaurów oraz poszukiwać złota i szkieletów zwierząt.

Efekty: Dzieci poszerzyły wiedzę na temat żyjących w dawnych czasach dinozaurów podczas aktywnego udziału w zajęciach z przewodnikiem.

Zadanie: Edukacja na świeżym powietrzu.

Organizowałam warsztaty przyrodnicze w parku, na łące, zajęcia muzyczne na których wykorzystywałam instrumenty, a także eksperymenty i doświadczenia w ogrodzie przedszkolnym.

Efekty: Dzieci z niezwykłym zainteresowaniem uczestniczyły w zajęciach w plenerze, wykazywały się niezwykłą aktywnością. Mogły z bliska za pomocą lupy obserwować poruszające się owady, czy za pomocą lornetki oglądać lecące ptaki, czy pływające kaczki, a także tworzyć nowe melodie.

(§7. ust2. pkt. 3)
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia

Zadanie: Zajęcia pod hasłem: ,,Kreatywne zajęcia’’(2016-2019)

Przez cały okres stażu prowadziłam kreatywne zajęcia na których wykorzystywałam różnego typu materiały: rolki po ręcznikach papierowych, pudełka po butach, produkty spożywcze, opakowania po jajkach z których wraz z dziećmi tworzyłam m.in. samochody, wieże, kostki do gry, butelki sensoryczne itp.

Efekty: Zajęcia te pozwoliły wyzwolić w dziecku jego kreatywność, a także rozbudzić jego wyobraźnię.

Zadanie: Zajęcia pod hasłem: ,,Kulinarny piątek’’(2016-2019)

Przez cały okres stażu prowadziłam zajęcia: ,,Kulinarny piątek’’, dzięki któremu dzieci samodzielnie mogły przygotować kanapki, desery, ciasta, czy soki.

Efekty: Zajęcia pozwoliły na ukazania samodzielności dzieci w swojej pracy, radości z wykonanego zadania, następnie skosztowania przygotowanego posiłku. Dzieci nauczyły się posługiwać plastikowym nożem, czy patyczkami do szaszłyków, miksować, robić kanapki, wkładać owoce czy warzywa do sokowirówki.

Zadanie: Zajęcia pod hasłem: ,,Tuptuś odkrywca’’(2016-2019)

Zajęcia prowadziłam przez cały okres stażu. Polegały one na pokazaniu dzieciom różnych ciekawych eksperymentów z wodą, suszarką, balonami, olejem, ciepłem, zimnem i samodzielnej próbie eksperymentowania.

Efekty: Dzięki prowadzonym zajęciom dzieci miały okazję poznać właściwości niektórych przedmiotów, a także z niezwykłym zainteresowaniem samodzielnie eksperymentować.

Zadanie: Zajęcia pod hasłem: ,,Moja rodzina jest wspaniała’’

Chętni rodzice gościli w naszej grupie i prowadzili zajęcia różnego typu jak np.: muzyczne- gra na skrzypcach, matematyczne- poznawanie figur i kolorów, techniczne-origami, kulinarne-ozdabianie pierniczków, relaksacyjne-czytanie bajek.

Efekty: Dzieci przejawiały niezwykłe zainteresowanie zajęciami ze swoimi rodzicami. Zajęcia wyzwalały u dzieci kreatywność i chęć do działania. Natomiast mnie pozwoliło to na bliższy kontakt z rodzicami.

Zadanie: Zajęcia z wykorzystaniem samodzielnie zrobionych dużych gier planszowych na wykładzinie

Przez cały okres stażu starałam się tworzyć innowacyjne gry planszowe z porami roku, figurami, czy kolorami i miesiącami.

Efekty: Dzieci z niezwykłym zainteresowaniem uczestniczyły w zajęciach, a tym samym uczyły się poprzez działanie i szybciej przyswajały nowo zdobytą wiedzę.

(§7. ust 2. pkt 4)
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.

Zadanie: Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu i prowadzenie zajęć w jego obecności.

Po złożeniu wniosku o rozpoczęcie stażu zawarłam kontrakt z opiekunem stażu p. Jolantą R. Przygotowałam plan rozwoju zawodowego, który został zaakceptowany przez p. Dyrektor. Ustaliłyśmy z opiekunem harmonogram spotkań, wyznaczyłyśmy wstępne daty moich hospitacji i obserwowanych zajęć opiekuna. Prowadziłam następujące zajęcia w obecności opiekuna stażu:
-,,Choinka- symbol świąt. Tradycje i zwyczaje z nią związane.’’,
-,,Pierwsze kwiaty wiosny’’,
-,,Zabawy z figurami geometrycznymi’’,
-,,Okulary mam- o wzrok dbam’’,
-,,Woda’’,
-,,Czy to się jeszcze przyda?’’,
-,,Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi’’,
-,,Domowe porządki- rozmowa na temat zasad bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych i ich zastosowania’’,
-,,Dobro zawsze zwycięża’’,

Efekty: Działania związane ze współpracą między mną a opiekunem stażu miały charakter motywujący do dalszej pracy. Cenne uwagi opiekuna stażu motywowały mnie do wzmożonej pracy i doskonalenia swoich umiejętności pedagogicznych. Rozmowy z opiekunem stażu umożliwiły mi wymianę doświadczeń i spostrzeżeń na temat pracy z dziećmi.

Zadanie: Prowadzenie uroczystości w obecności dyrektora.

Podczas odbywania stażu organizowałam i prowadziłam wiele uroczystości przedszkolnych w obecności dyrektora:
-pasowanie na przedszkolaka,
-jesienne przedstawienia,
-jasełka,
-dzień babci i dziadka,
-dzień mamy i taty,
-zakończenie roku przedszkolnego.

Efekty: Dobre słowo i pochwały ze strony dyrektora dawały mi motywację do dalszego działania i zachęcały do tworzenia takich imprez o coraz wyższym stopniu trudności.

Zadanie: Obserwacja zajęć otwartych u opiekuna stażu i koleżanek z innych grup przedszkolnych.

Przez cały okres stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez mojego opiekuna stażu i koleżanki z pozostałych grup.

Efekty: Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli umożliwiła mi poznanie ciekawych metod i form pracy z dziećmi. Obserwacja zajęć wzbogaciła przede wszystkim moje doświadczenia.

Zadanie: Opracowywanie własnych pomocy dydaktycznych.

W latach 2016- 2019 opracowałam dużo pomocy dydaktycznych. Począwszy od kart pracy, po szablony do zajęć plastycznych czy technicznych. Sumiennie tworzyłam własny warsztat pracy, materiały dydaktyczne i dekoracje sali np. na uroczystości przedszkolne.

Efekty: Gromadzenie tych materiałów pozwoliło stworzyć mi swój warsztat pracy, który mogę wykorzystać w każdej chwili na określonych zajęciach, a pozostawienie materiałów w mojej sali pozwala na korzystanie z nich przez innych nauczycieli.

Zadanie: Systematyczne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.

Starannie prowadziłam dokumentację przedszkolną- na bieżąco dokonywałam wpisów do dziennika zajęć, prowadziłam obserwacje wychowanków, które zapisywałam. W miarę potrzeb korzystałam z literatury pedagogicznej. Dokonywałam okresowego diagnozowania osiągnięć edukacyjnych wychowanków- sprawozdania półroczne i końcowe. Na prośby rodziców pisałam opinie do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej dotyczące funkcjonowania dziecka w przedszkolu.

Efekty: Dzięki moim diagnozom i obserwacjom dzieci rodzice mogli w każdej chwili zapytać i uzyskać informacje na temat funkcjonowania ich dziecka w przedszkolu i jego relacji z rówieśnikami, czy innych trudności.

Zadanie: Przygotowywanie miesięcznych planów pracy.

Przez cały okres stażu przygotowywałam miesięczne plany pracy z dziećmi.

Efekty: Dzięki temu rodzice mieli możliwość sprawdzenia tego, jaką wiedzę i umiejętności zdobyło ich dziecko w danym miesiącu.

Zadanie: Zasięganie opinii rodziców na temat efektów prowadzonych działań w przedszkolu.

Na bieżąco starałam się rozmawiać z rodzicami moich wychowanków, aby zasięgnąć informacji na temat działań placówki. Pytałam, czy zdobyte wiadomości dzieci na zajęciach przekazywane są rodzicom, co mówią dzieci na temat prowadzonych zajęć dodatkowych – czy podobają się one także rodzicom.

Efekty: Dzięki takim rozmowom udawało mi się zachęcać rodziców do współpracy- zadeklarowali, że mogą zostać naszymi gośćmi w przedszkolu, czyli przyjść i np. opowiedzieć o swojej pracy.

( §7. ust 2. pkt 5)
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

Zadanie: Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli- wychowawców.

Podczas odbywania stażu organizowałam i prowadziłam lekcje koleżeńskie i dzieliłam się spostrzeżeniami podczas obserwacji lekcji otwartych.
Prowadziłam następujące zajęcia:
-,, Poznajemy andrzejkowe i mikołajkowe zwyczaje.’’,
-,, Poznajemy tajemnice śniegu.’’,
-,,Ruch i zabawa- zajęcia gimnastyczne.’’.
-,, Poznajemy polarne zwyczaje.’’,
-,, Podróż po Warszawie- poznanie symboli i zabytków Warszawy.’’,
-,, Marcowe czarowanie.’’,
-,, Moi rodzice.’’.

Efekty: Prowadzenie zajęć dla koleżanek było dla mnie okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów, aby zajęcia były ciekawsze, czego efektem było podniesienie jakości pracy przedszkola.

Zadanie: Upowszechnianie i promowanie własnych doświadczeń, form i metod pracy.

Po opracowaniu ciekawego scenariusza z okazji ,,Dnia Mamy i Taty’’ wstawiłam go na stronę internetową portalu edukacyjnego www.edux.pl ( maj 2019).
Sporządzone przeze mnie Sprawozdanie z Realizacji Planu Rozwoju Zawodowego umieściłam także na stronie www.edux.pl

Efekty: Poprzez umieszczenie scenariusza i sprawozdania na portalu edukacyjnym mogłam podzielić się z innymi nauczycielami swoim doświadczeniem i wykorzystywanymi metodami pracy.

( §7.ust 2. pkt 6. )
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadanie: Współorganizowanie imprez okolicznościowych:
-pasowanie na przedszkolaka (2016/2017),
-Mikołajki (cały okres stażu),
-zakończenie roku przedszkolnego w połączeniu z piknikiem rodzinnym ( cały okres stażu)

Współorganizowałam imprezy okolicznościowe, przygotowywałam scenariusze, nagrywałam płyty CD, a także opracowywałam choreografie.

Efekty: Wspólne imprezy okolicznościowe pozwoliły na integrację rodziców i dzieci z dwóch grup.

Zadanie: Korzystanie z doświadczenia pedagogów, pedagogów specjalnych i logopedy w przedszkolu.

Starałam się współpracować ze specjalistami i wymieniać się poglądami i problemami wychowanków. Stosowałam się do zaleceń specjalistów w pracy z dzieckiem, które ma problem.

Efekty: Dzięki współpracy ze specjalistami i stosowaniu zaleceń starałam się doprowadzić do poprawy jakości pracy i funkcjonowania danego dziecka w grupie.

Zadanie: Poznanie sytuacji wychowanków:
-obserwacja dzieci,
-rozmowy z dziećmi,
-rozmowy indywidualne wynikające z zainteresowań i potrzeb rodziców.

Starałam się dokładnie poznać środowisko dzieci i współpracować z ich rodzicami. Dokonałam diagnozy potrzeb i oczekiwań dzieci. Dzięki prowadzonym rozmowom i obserwacjom poznałam sytuację rodzinną wychowanków. Przez dokładną obserwację analizowałam możliwości dzieci. Na bieżąco prowadziłam rozmowy indywidualne z rodzicami, a także prowadziłam kącik dla rodziców( prace dzieci na gazetce w szatni, dekoracje i ważne informacje). Prowadziłam obserwacje dzieci i rozwijałam ich zainteresowania.

Efekty: Dzięki obserwacjom i analizie możliwości dzieci przygotowywałam narzędzia do pracy takie jak karty pracy, czy opracowany zestaw ćwiczeń dla dzieci. Wspólne rozmowy z rodzicami pozwoliły rozwiązać różne problemy dotyczące moich wychowanków. Rodzice ufali moim kompetencjom zawodowym, a także darzyli mnie zaufaniem.

Zadanie: Nawiązanie współpracy z jednostkami zinstytucjonalizowanymi publicznie tj.: kwiaciarnią, policją, strażą pożarną, przychodnią, apteką, sklepem spożywczym, Miejską Biblioteką Publiczną.

Realizując obowiązki wychowawcy grupy przedszkolnej stosowałam różnorodne formy pracy i w związku z tym nawiązałam współpracę z określonymi osobami i instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą. Aby przybliżyć dzieciom przyswajany materiał organizowałam spotkania z ekspedientką, florystyką, czy pielęgniarką.

Efekty: Dzięki współpracy z określonymi osobami i instytucjami wzmocniłam własne działania wychowawcze i dydaktyczne wśród moich wychowanków i ich rodziców.

Zadanie: Wdrażanie dzieci do działań proekologicznych.

Podczas całego okresu trwania stażu prowadziłam zajęcia mające na celu uaktywnienie postaw proekologicznych moich wychowanków. Dzieci budowały własne kosze na śmieci, tworzyły ,,stworki- śmieciorki’’. Dzieci wykonywały różnego typu zadania i prace plastyczne, aby pokazać, że potrafią dbać o czystość swojego środowiska.

Efekty: Głównym celem takich działań było rozwijanie zainteresowań dzieci z zakresu wiedzy o przyrodzie i środowisku, a także promowanie postawy proekologicznej, gdyż wiedza nabyta w wieku przedszkolnym, procentować będzie w kolejnych latach.

(§7. ust 2. pkt 7)
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zadanie: Analiza przepisów prawa oświatowego.

Rozpoczynając staż poznałam przepisy prawa oświatowego, w tym akty prawne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Analizowałam akty prawne dotyczące systemu oświaty, w tym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Zmiany te śledziłam na stronach internetowych MEN. Poszerzałam także swoją wiedzę z zakresu prawa oświatowego analizując akta prawne dotyczące systemu oświaty:
-Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.
-Śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego na stronach internetowych MEN.
-Przeanalizowałam Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, które opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
- Często odwiedzałam stronę MEN oraz Mazowieckiego Kuratorium Oświaty
( www. Mazowieckie.pl/kuratorium)

Efekty: Starałam się być na bieżąco z wszelkimi zmianami dotyczącymi prawa oświatowego. Dokładne studiowanie aktów prawnych, a także współpraca z Dyrekcją i całym Gronem Pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Potrafię pomóc w rozwiązywaniu problemów wychowanków, organizować imprezy, czy wycieczki przedszkolne od strony prawnej.

Zadanie: Analiza dokumentacji przedszkolnej.

W ciągu całego stażu poznawałam zasady organizacji, zadania i zasady funkcjonowania przedszkola poprzez analizę dokumentacji organizującej pracę przedszkola:
- Statut Niepublicznego Przedszkola ,,Wesołe Tuptusie’’,
-Regulamin Rady Pedagogicznej,
-Procedury wewnątrzprzedszkolne,
-Regulamin Bezpieczeństwa w Przedszkolu

Efekty: Wszelkie działania mojej pracy oparte były na przestrzeganiu wymienionych przepisów.

Zadanie: Uczestniczenie w Radach Pedagogicznych.

Uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Pomagałam nauczycielom rozwiązywać problemy wychowawcze i dydaktyczne oraz wspierałam pozostałych członków Rady, aby podjąć odpowiednie decyzje.

Efekty: Aktywny udział w Radach Pedagogicznych wpłynął na ponoszenie jakości pracy przedszkola oraz dał mi satysfakcję z możliwości aktywnego udziału w życiu przedszkola.

( §7. ust2 pkt 8)
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych( §7. ust2 pkt 8)

Zadanie: Wykorzystywanie technologii komputerowej.

Korzystałam z programów komputerowych i Internetu w celu organizowania własnego warsztatu pracy. Wykorzystywałam programy komputerowe do przygotowywania dokumentacji przedszkolnej, a także wzbogacenia pracy pedagogicznej.
Korzystałam z następujących programów:

-Microsoft Office Word- wykorzystywałam do tworzenia i opracowywania: Planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z Planu, planów pracy dydaktyczno- wychowawczej i sprawozdań, opinii o dzieciach na potrzeby PPP, scenariuszy zajęć i imprez, kart pracy.

-Power Point- wykorzystałam do tworzenia prezentacji multimedialnej.

-Photofiltre- program graficzny, który wykorzystywałam do obróbki zdjęć.

-IrfanView- program komputerowy, który wykorzystywałam do przeglądania i edycji plików graficznych.

- Movie Maker- wykorzystywany przeze mnie program do tworzenia i edytowania filmów.

Efekty: Poprzez wykorzystywanie w swojej pracy komputera mogłam rozwijać swoje umiejętności i kreatywność.

Zadanie: Wykorzystywanie nagrań dźwiękowych, bajek i filmów edukacyjno- wychowawczych.

W celu urozmaicania zajęć sięgałam do różnego typu nagrań dźwiękowych, bajek, filmów, ilustracji odtwarzanych w laptopie podczas zajęć.

Efekty: Przez wykorzystywanie laptopa zajęcia dla dzieci wydawały się interesujące, wykazywali oni duże skupienie i zainteresowanie np. podczas obserwacji ptaków, czy owadów, a nawet śpiewania nowych piosenek.

Zadanie: Korzystanie z informacji zamieszczanych na portalach, które dotyczą edukacji przedszkolnej.

Podczas pracy korzystałam z portali, których treści związane były z edukacją przedszkolną, ciekawostkami jak i problemami jakie stają przed dziećmi czy wychowawcami. Najczęściej korzystałam z takich portali jak:
http://www.nauczycieleprzedszkola.pl,
http://bliżejprzedszkola.pl
http://wychowanieprzedszkolne.pl
http://swiatprzedszkola.info
http://www.przedszkolak.pl

Efekty: Dzięki korzystaniu z wymienionych portali doskonaliłam i pogłębiałam swoją wiedzę na temat pracy z dziećmi, realizacji programu pracy oraz problemów edukacyjnych wychowanków.

Zadanie: Publikowanie na Facebooku informacji i zdjęć dzieci z ważnych wydarzeń, które miały miejsce w mojej grupie.

Wszystkie ważne wydarzenia, wyjścia, ciekawe zajęcia, spotkania z ciekawymi ludźmi, przedstawienia i uroczystości publikowałam na stronie facebook.com

Efekty: Dzięki tym postom rodzice mogli na bieżąco sprawdzać aktywność przedszkola do którego uczęszcza ich dziecko.

Zadanie: Komunikacja z wydawnictwami, organizatorami konkursów i szkoleń.

Za pośrednictwem e’ maila komunikowałam się z organizatorami szkoleń, czy konkursów w celu zapisu, czy uzyskiwania informacji na określony temat.

Efekty: Poprzez taki kontakt z organizatorami konkursów czy szkoleń mogłam uzyskać wszystkie dodatkowe odpowiedzi.

Podsumowanie

Uważam, że założone przeze mnie cele w Planie Rozwoju Zawodowego zostały w pełni zrealizowane. Podjęłam również wiele działań dodatkowych. Realizując zadania ze stażu w Niepublicznym Przedszkolu ,,Wesołe Tuptusie’’ w Sochaczewie nie napotkałam na poważne trudności. W trakcie realizacji stażu starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki. Podjęłam wiele działań, które miały na celu urozmaicenie i unowocześnienie mojego warsztatu i metod pracy.
Realizując postawione zadania wynikające z Planu Rozwoju Zawodowego i Planu Pracy Przedszkola korzystałam z doświadczenia i pomocy dyrektora, opiekuna stażu, a także innych nauczycieli, co wpłynęło na podniesienie jakości mojej pracy pedagogicznej. Przez cały okres stażu starałam się pogłębić moją wiedzę z zakresu pedagogiki i metodyki prowadzenia zajęć, a także nabywać nowe umiejętności potrzebne w pracy nauczyciela i grupy przedszkolnej.
W ciągu mojej dotychczasowej pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym głównym celem jest dobro, troska i bezpieczeństwo powierzonych mi dzieci. Wszelkie starania związane z dokształcaniem jak i wzbogacaniem własnego warsztatu pracy skierowane są na uzyskanie jak najlepszych efektów w pracy z dziećmi w sferze opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej. W pracy z dziećmi stosuję takie metody i formy pracy, które umożliwiają ich wszechstronny rozwój. Pracując z dziećmi staram się traktować ich w sposób indywidualny i staram się również zrozumieć jego potrzeby. Podczas trwania stażu pogłębiłam swoją wiedzę w każdym aspekcie swojej pracy. Korzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, takich jak kursy, czy szkolenia. Na bieżąco pogłębiam swoją wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii. Potrafię planować swoją pracę i dokumentować prowadzone przez siebie działania. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną. Staram dzielić się swoją wiedzą, pomysłami i zdobytym doświadczeniem, ale także korzystać z wiedzy i pomysłów innych nauczycieli, co jest dla mnie bardzo cennym doświadczeniem.
Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić swój warsztat pracy i podnosić kwalifikacje, aby jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki. Rola nauczyciela pracującego w grupie przedszkolnej nie polega tylko na doborze odpowiednich metod i form pracy, ale też na zrozumieniu i empatii względem dzieci.
Uśmiech, a także postępy dzieci oraz zaufanie ze strony rodziców utwierdzają mnie w słuszności moich działań i zachęcają do dalszej pracy. Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych przeze mnie działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, aby lepiej realizować zadania naszego przedszkola. Chciałabym, aby moja praca i prowadzone przeze mnie zajęcia stawały się z roku na rok jeszcze bardziej atrakcyjne i skuteczne. Praca ta jest dla mnie ogromnym wyzwaniem i realizacją moich marzeń.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.