X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41647
Przesłano:
Dział: Języki obce

Wie ist das Wetter heute? Jaka jest dzisiaj pogoda?

Konspekt zajęć z języka niemieckiego
Temat: Wie ist das Wetter heute? – Jak jest dzisiaj pogoda?

Treści nauczania:
• Świat przyrody: pogoda, opisywanie pogody
Cele ogólne:
• rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
• rozwijanie umiejętności poprawnej wymowy;
• rozwijanie umiejętności poprawnego pisania.
Cele lekcji:
• uczeń zna zjawiska atmosferyczne;
• uczeń rozumie usłyszana prognozę pogody;
• uczeń opisuje pogodę.

Forma pracy: zbiorowa, indywidualna, grupowa
Metody: praca z tekstem autentycznym, praca z podręcznikiem, praca samodzielna z kartami pracy, praca na platformie Edpuzzle, gra Dobble
Środki dydaktyczne: podręcznik Meine Deutschtour, tablica multimedialna, zeszyty, karty pracy, gra Dobble, film i prognoza pogody na You Tube, obrazki ze zjawiskami atmosferycznymi.
Przebieg lekcji:
Faza wprowadzająca
1. Czynności organizacyjne. ( lista obecności, temat)
2. Uczniowie otrzymują karty pracy, na których powinni dorysować symbol prognozy pogody, dopisać brakujące wyrazy i przetłumaczyć zdania na język polski. Zadanie to uczniowie wykonują podczas filmu, na którym zaprezentowany jest nowy materiał leksykalny. Uczniowie mogą także korzystać z podręczników. Po obejrzeniu filmu nauczyciel omawia z uczniami nowe zwroty i słówka. Kartę pracy uczniowie wklejają do zeszytu.
Faza realizacyjna
1. Nauczyciel pokazuje uczniom obrazki, które przedstawiają zjawiska atmosferyczne i prosi o wybranie obrazka, który przedstawia aktualną pogodę za oknem.
2. Na platformie Edpuzzle uczniowie oglądają film, w trakcie którego będą odpowiadać na pytania.
3. Praca z tekstem autentycznym: Uczniowie oglądają autentyczną prognozę pogody. Na tablicy nauczyciel zapisuje trzy zdania. Zadanie uczniów polega na wskazaniu, które informacje zwarte w zdaniach są prawdziwe,
a które fałszywe.
4. Dyktando rysunkowe: Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z mapą Niemiec. Zadanie uczniów polega na narysowaniu odpowiednich piktogramów przedstawiających usłyszaną prognozę pogody. Następnie liderzy grup porównują swoje prognozy pogody.
5. Uczniowie losują piktogramy przedstawiające zjawiska atmosferyczne. Zadanie polega na opisaniu danego obrazka.
Faza podsumowująca
1. Gra Dobble – uczniowie w 3 grupach grają w grę. Każdy uczeń dostaje karty. Jedna odkryta karta zostaje na środku. Na dany znak uczniowie odwracają swoje karty. Należy jak najszybciej umieścić swoją kartę na leżącej na środku i nazwać wspólny symbol dla karty ze środka i karty z wierzchu swojego własnego stosu. Celem gry jest pozbycie się wszystkich kart.
Praca domowa: Nauczyciel rozdaje każdemu uczniowi karteczkę, na której jest nazwa zabytku z Niemiec. Uczeń ma przygotować opis prognozy pogody na weekend dla miasta, w którym znajduję się ten zabytek.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.