X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41597
Przesłano:
Dział: Języki obce

Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt egzotycznych. Konspekt lekcji otwartej

Temat lekcji: Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt egzotycznych.
Założone cele lekcji:
a) Ogólne:
- kształtowanie umiejętności rozumienia i używania prostych komunikatów słownych w języku obcym,
- kształtowanie umiejętności czytania
- reagowanie werbalne i niewerbalne na polecenia
b) Szczegółowe:
- rozumie sens krótkich wypowiedzi w języku angielskim (nazwy zwierząt)
- rozróżnia i poprawnie nazywa zwierzęta: lew, słoń, zebra, żyrafa, hipopotam, małpa, papuga, mysz;
- wskazuje właściwe rysunki,
- czyta nazwy zwierząt pomocą nauczyciela,
- dobiera ilustracje zwierząt do podpisów,
- szereguje ilustracje według poleceń.
c) Kształtowane postawy:
- postawa ciekawości poznawczej i otwartości
- postawa aktywna na lekcji
- umiejętność efektywnego współdziałania w grupie
Najważniejsze umiejętności wynikające z podstawy programowej kształtowane u uczniów na zajęciach (kształtowanie kompetencji kluczowych)
- sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz językach obcych,
- rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki
- rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia
- praca w zespole i społeczna aktywność;
Metody nauczania:
Podające- objaśnienie
metody aktywizujące – gry dydaktyczne
metody programowane – z użyciem komputera
metoda audiolingwalna, Total Physical Response
Formy pracy:
- zbiorowa jednolita
- grupowa jednolita
Zastosowane środki dydaktyczne:
karty obrazkowe i wyrazowe, aplikacja językowa Macmillan education everywhere, zeszyt ćwiczeń Bugs Team 1 (s.38), maskotka, pieczątki motywacyjne
Przebieg lekcji:
Czynności organizacyjne ( powitanie, sprawdzenie obecności).
Rozgrzewka językowa – piosenka pt. „Head and shoulders”, nazywanie części ciała.
Wprowadzenie materiału – prezentacja zwierząt przy pomocy aplikacji językowej Macmillan education everywhere.
Powtarzanie nazw zwierząt za lektorem.
Czytanie nazw zwierząt z pomocą nauczyciela.
Gra językowa „Memory” – dobieranie kart.
Przerwa śródlekcyjna.
Podnoszenie kart obrazkowych według poleceń.
Praca w parach – układanie kart obrazkowych w usłyszanej kolejności.
Ewaluacja – gra dydaktyczna „What’s missing”.
Zadanie pracy domowej (Zeszyt ćwiczeń, ćw.1, str.38)
Ocena zachowania i pracy uczniów na lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.