X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41613
Przesłano:

Pola wielokątów-powtórzenie. Scenariusz lekcji

KONSPEKT LEKCJI MATEMATYKI

TEMAT LEKCJI: Pola wielokątów – powtórzenie wiadomości.

DZIAŁ PROGRAMOWY: Pola wielokątów

POZIOM NAUCZANIA: Szkoła podstawowa, klasa 6

NAZWISKO OSOBY PROWADZĄCEJ: Kisiel Sylwia

DATA: 09.01.2019

CZAS: 45minut

CELE LEKCJI:
• OGÓLNE:
o rozwijanie umiejętności rozpoznawania i klasyfikowania wielokątów,
o obliczania pól figur
o utrwalanie potrzebnych wzorów.

• OPERACYJNE:
o uczeń zna wzory na obliczanie pól figur
o uczeń potrafi obliczyć pole figury,
o uczeń potrafi rozpoznać figury,
o uczeń zna własności figur,
o uczeń potrafi klasyfikować figury na podstawie ich własności

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: plansza do gry, komputer, tablica interaktywna

METODY PRACY: aktywizująca, ćwiczenia

FORMY PRACY: z całą klasą, praca w grupach

TYP LEKCJI: lekcja powtórzeniowa
PRZEBIEG LEKCJI:
Część wprowadzająca:

1. Czynności wstępne . Podział klasy na grupy (losowo). Rozdanie materiałów
2. Omówienie zasad gry „Czy znasz figury płaskie?" (zał. nr 1)

Część właściwa:

1. Gra „Czy znasz figury płaskie?" . Uczniowie w każdej grupie układają puzzle, rozpoznając, o które figury chodzi, na podstawie odpowiedzi na pytania
z planszy.

(nauczyciel kontroluje pracę uczniów, wyjaśnia niejasne wiadomości, na przykład na temat osi symetrii)

2. Wypełnienie karty pracy grupy (zał. nr 2) Uczniowie rysują na kartach rozpoznane figury. Obok nich piszą wzory na pola tych figur.

Część podsumowująca

1. Wspólne rozwiązywanie interaktywnego testu online z automatycznym sprawdzaniem wyników dotyczącego pól wielokątów

2. Ocena pracy uczniów

Załącznik nr 1
Gra: Puzzle „Czy znasz figury płaskie?”

Plansza do gry
Czworokąt, który ma wszystkie kąty proste Trójkąt, który ma
wszystkie boki
równej długości Czworokąt, który ma
cztery osie symetrii Czworokąt, który ma przynajmniej jedną parę boków
równoległych

Czworokąt, który ma wszystkie boki równej długości

Czworokąt, który ma
dwie pary boków
równoległych
Suma miar kątów
wewnętrznych
czworokąta jest
równa ....
Trójkąt, który ma
jeden kąt prosty

Trójkąt, który ma
jeden kąt rozwarty
Suma miar kątów
wewnętrznych
trójkąta jest
równa ....
Czworokąt, który ma
dokładnie jedną oś
symetrii
Trójkąt, który ma
dokładnie jedną oś
symetrii

Puzzle:

TRAPEZ

KWADRAT

TRÓJKĄT RÓWNOBOCZNY

PROSTOKĄT

TRÓJKĄT PROSTOKĄTNY

3600

RÓWNOLEGŁOBOK

ROMB

TRÓJKĄT RÓWNORAMIENNY

TRAPEZ RÓWNORAMIENNY

1800

TRÓJKĄT ROZWARTOKĄTNY

Załącznik nr 2
Karta pracy
Imiona i nazwiska osób w grupie: ........................................
Wypełnij poniższą tabelę

Nazwa rozpoznanej figury
Rysunek rozpoznanej figury
Wzór na pole figury

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.