X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41235
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin sali gimnastycznej

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej nr 4 w Siemianowicach Śl.

1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, SKS-ów, rozgrywek sportowych i różnego rodzaju uroczystości szkolnych.
2. Odpowiedzialnymi za stan sali gimnastycznej, sprzętów i urządzeń są: Dyrektor szkoły, nauczyciele WF, pracownicy pedagogiczni i administracyjni szkoły. Jeśli sala lekcyjna, stan boiska nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić nieprawidłowości dyrektorowi celem ich niezwłocznego usunięcia.
3. Uczniowie do szatni przed lekcją WF wchodzą po dzwonku na lekcje.
4. W sali gimnastycznej mogą przebywać grupy ćwiczebne tylko w obecności nauczyciela lub instruktora/trenera prowadzącego zajęcia. Po wejściu do sali gimnastycznej uczniom nie wolno korzystać ze sprzętu oraz urządzeń sali bez zgody prowadzącego zajęcia.
5. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela zgodnie z jego zaleceniami w sposób bezpieczny i zapewniający odpowiednią dbałość o sprzęt. Wszelkie uszkodzenia uczniowie powinni niezwłocznie zgłosić prowadzącemu zajęcia.
6. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój sportowy (biała koszulka, spodenki, spodnie sportowe) i zamienne obuwie sportowe na jasnej podeszwie. Strój sportowy ma być czysty.
7. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy zdjąć zegarki, kolczyki, łańcuszki, pierścionki i inne przedmioty mogące stanowić przyczynę skaleczenia.
8. Uczniowie niećwiczący w trakcie zajęć WF zobowiązani są do przebywania na ławeczkach w sali gimnastycznej.
9. Uczniowie niećwiczący zobowiązani są do posiadania obuwia zamiennego.
10. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania i wykonywania wszystkich poleceń nauczyciela WF.
11. Wszyscy uczniowie podczas lekcji WF zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP/ppoż.
12. Każda klasa czy zespół korzystający z sali jest odpowiedzialny za ład i porządek w jej obrębie jak i w szatni czy na sąsiadującym z nią korytarzu.
13. Ćwiczący przebierają się w szatni pozostawiając ubranie i buty w należytym porządku.
14. Podczas trwania lekcji uczniowie nie mogą przebywać w szatni.
15. Do sali gimnastycznej nie wolno wnosić jedzenia i picia.
16. Uczniowie nie mogą opuszczać sali bez wiedzy i zgody nauczyciela.
17. O każdym wypadku, kontuzji, skaleczeniu czy nagłym pogorszeniu się samopoczucia należy natychmiast powiadomić nauczyciela prowadzącego zajęcia.
18. Po skończonej lekcji uczniowie porządkują sprzęt i salę.
19. Po ostatnich zajęciach w sali gimnastycznej prowadzący sprawdza czy sala i szatnie pozostają w należytym porządku, gasi zbędne oświetlenie.
20. Dyrekcja Szkoły oraz nauczyciele wychowania fizycznego nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni (telefony komórkowe, biżuteria, pieniądze itp.)
21. Sala gimnastyczna może być udostępniana organizacjom, stowarzyszeniom lub osobom prywatnym po zawarciu pisemnej umowy z Dyrekcją szkoły.
22. Najemca nie stosujący się do regulaminu, traci prawo do korzystania z sali gimnastycznej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.