X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41241
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin turnieju szachowego

Regulamin Turnieju Szachowego
I. Cel
1. Popularyzacja gry w szachy.
2. Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci .
3. Propagowanie zasad fair – play (umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym).
4. Ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.
5. Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.
II. Organizator
Przedszkole Publiczne nr 61 w Opolu, ul Krzanowicka 1, 45- 920
III. Termin i miejsce
Turnieje rozegrane będą w 4 grupach dzieci w wieku 5-6 lat
Turniej odbędzie się w Przedszkolu Publicznym nr 61 w Opolu ul Krzanowicka 1, 45- 920, dnia 28.05.2019r.
( wtorek) o godzinie 10.00.
IV. Warunki uczestnictwa
Turniej skierowany jest dzieci z przedszkoli na terenie Opola oraz Gminy Dobrzeń Wielki. Chętni proszeni są o zgłaszanie się telefonicznie 077 46 91 54 lub osobiście w Przedszkolu Publicznym nr 61 w Opolu ul Krzanowicka 1, 45-920, (dane zawodników: imię i nazwisko + data urodzenia + kontakt telefoniczny do zgłaszającego). Termin zgłoszeń 12.04.2019 r..
Zawodnik umieszczony na liście startowej, który z dowolnych przyczyn nie może przybyć na turniej, jest zobowiązany do powiadomienia o tym Organizatora.
V. System i tempo gry
System turnieju uzależniony od ilości zgłoszonych uczestników.
VI. Ustalenia końcowe
1. Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami Polskiego Związku Szachowego.
2. Pięć minut od rozpoczęcia rundy zawodnik nieobecny przegrywa partię.
3. Zdjęcia z imprezy będą prezentowane na stronach internetowych w Przedszkolu Publicznym nr 61 w Opolu ul Krzanowicka 1, 45-920 Opole.
Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:
a) utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,
b) korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem,
c) przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju. Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.