X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41214
Przesłano:

Synteza umiejętności technicznych na bazie Arii Cornelii "Cessa omai di sospirare! Non è sempre" z II aktu opery "Juliusz Cezar" Georga Fridricha Händla

SCENARIUSZ LEKCJI

Nauczyciel : Agnieszka Brylewicz
Klasa : IV śpiew – szkoły II stopnia, cykl czteroletni, specjalność wokalistyka
Temat :
Synteza umiejętności technicznych na bazie Arii Cornelii „Cessa omai di sospirare! Non è sempre” z II aktu opery „Juliusz Cezar” Georga Fridricha Händla.

Cel dydaktyczny główny:
Uczeń potrafi wykonać utwór, świadomie posługując się umiejętnościami technicznymi z poprzednich lat nauki.
Cele szczegółowe
1.poznawcze: - uczeń prawidłowo fonetycznie posługuje się językiem włoskim. - uczeń zna poprawne tłumaczenie tekstu, prawidłowo interpretuje jego znaczenie oraz orientuje się w kontekście całości libretta. - uczeń zna budowę arii ,,da capo” i umie zastosować zdobnictwo zgodnie z wymogami stylistycznymi.
2. kształcące: - uczeń potrafi poprawnie posługiwać się techniką ,,legato” i ,,staccato” oraz prawidłową artykulacją z wykorzystaniem przewagi rezonansu głowowego. - uczeń rozwija umiejętność śpiewu „mezza voce” w całej skali głosu w oparciu o technikę oddechową ,,appoggio” i wyrównanie rejestrów. - uczeń pogłębia elastyczność głosu wykonując melizmaty i koloratury.
3. wychowawcze: - wzbudzenie poczucia sprawiedliwości, miłości i godności osobistej - rozwijanie wyobraźni i samodzielnego myślenia
Formy: - praca indywidualna
Metody: - wykład problemowy i konwersatoryjny - ćwiczeniowo - praktyczne - eksponujące – pokaz - analityczno - percepcyjna - aktywizujące – ekspresji i impresji

Tok szczegółowy lekcji
1. Powitanie
2. Rozśpiewanie
3. Sprawdzenie zadania domowego - analizy porównawczej wykonania arii Cornelii
- rozwijanie wyobraźni i samodzielnego myślenia
- kształtowanie prawidłowych wzorców estetycznych, stylistycznych i emocjonalnych
4. Przedstawienie tematu lekcji -wykład problemowy:
- budowa arii ,,da capo”
- rodzaje zdobnictwa barokowego zgodne z wymogami stylistycznymi
-prawidłowe umiejscowienie arii Cornelii w kontekście całości libretta
5. Wykład konwersatoryjny:
- poprawne fonetycznie odczytanie tekstu w języku włoskim
- powtórzenie tekstu przez uczennicę, wyjaśnienie wątpliwości
- przedstawienie poprawnego tłumaczenia
- rozmowa na temat emocji, jakie powinny towarzyszyć wykonywanej postaci
- upewnienie się o zrozumieniu przez uczennicę celów realizowanych na lekcji
6.Ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem pokazu przy stałej kontroli prawidłowej postawy i niwelowaniu zbędnych napięć mięśniowych :
- prawidłowej pracy oddechu(,,appoggio”)
- łączenia rejestrów z przewagą rezonansu głowowego
- śpiewu ,,mezza voce”
- elastyczności głosu przy wykonaniu melizmatów z jednoczesnym zachowaniem ,,legata”

7. Pobudzenie poczucia sprawiedliwości, miłości i godności osobistej w kontekście kreowanej postaci
- budowanie właściwej postawy moralnej
- wzbudzanie pozytywnych emocji do kreowanej postaci

8. Podsumowanie i ocena lekcji
- podkreślenie osiągniętych celów
- wskazanie potrzeby pracy nad słabszymi fragmentami

9. Zadanie pracy domowej
- dalsza praca nad wydłużaniem oddechu, szczególnie w odcinkach z melizmatami
- rozbudowanie zdobienia w ,,da capo” w obrębie kadencji

10. Sposób ewaluacji lekcji:
- kryteria: zgodność z podstawą programową
- wskaźniki: rozumienie zadania poprzez sposób jego realizacji przez ucznia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.