X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4107
Przesłano:
Dział: Samoocena

Samoocena pracy nauczyciela

Rok szkolny 2008/2009-02-01
Nauczyciel: Magda Babiuch

I Efekty kształcenia, wychowania i opieki

Grupa liczy 25 dzieci (w tym 9 – pięciolatków oraz 16 czterolatków). Wszystkie dzieci dobrze zaadoptowały się w przedszkolu. Chętnie uczestniczą w zajęciach zorganizowanych (od X są to dwa zajęcia). Wspólnie z dziećmi został opracowany kontrakt grupy oraz sygnały dźwiękowe. Dzieci są sprawne ruchowo i chętnie uczestniczą w zabawach ruchowych oraz w zajęciach gimnastycznych – prowadzonych raz w tygodniu (od II 2009 dwa razy w tygodniu). Zajęcia gimnastyczne prowadzone są różnymi metodami (Wg Sherborne, Orffa, Labana).
W czynnościach samoobsługowych dzieci wykazują dużą samodzielność. Mają jednak jeszcze problemy z samodzielnym wiązaniem sznurowadeł oraz zapinaniem guzików. Dzieci przestrzegają kultury spożywania posiłków (kilkoro dzieci niechętnie zjada surówki). Dzieci są wdrażane do systematycznego mycia zębów.
Sprawność manualną dzieci rozwijają poprzez prace plastyczne wykonywane różnymi technikami (m.in. malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie, lepienie, udział w warsztatach ceramicznych). W I semestrze dzieci opanowały dużo wierszy oraz piosenek. Z rodzicami w domu dzieci wykonały instrumenty muzyczne.
Dzieci są w grupie komunikatywne, koleżeńskie, pomysłowe i twórcze. Podczas relaksacji dzieci słuchają bajek na CD, muzyki relaksacyjnej i klasycznej oraz utworów czytanych fragmentami.
W I semestrze dzieci brały czynny udział w uroczystościach:
IX – Powitanie jesieni.
XI – Święto Niepodległości, Światowy Dzień Kubusia Puchatka.
XII – Spotkanie z policjantem, Spotkanie z Mikołajem, Powitanie zimy, Wigilia.

W świetle realizacji podstawy programowej

I. Poznawanie i rozumienie siebie i świata

1. Budzenie zaciekawienia otaczającym światem poprzez prowokowanie pytań i dostarczanie radości odkrywania.
Od X do XI 2008 dzieci systematycznie wychodziły na spacery do parku. Wspólnie poznawały przyrodę jesienią, codziennie widziały jak liście zmieniają kolory i opadają na ziemię. Widziały również zwierzątka przygotowujące się do zimy (wiewiórki, ptaki). Każde wyjście do parku inspirowało dzieci do myślenia, szukania (Pani Jesieni) i zadawania pytań.
Prowokowanie do pytań i dostarczanie radości odkrywania starałam się również zrealizować podczas wielu eksperymentów ze śniegiem, lodem i wodą. („Eksperymenty ze śniegiem”, „Płatki śniegu” XII 2008).
Cel ten realizowałam również podczas zabaw badawczych np.: Poznawanie właściwości fizycznych węgla, soli. („Poznajemy zawód górnika” XII 2008). Dzieci poznały również atrybuty górnika – same dedukowały komu mogą być one potrzebne do pracy.
Realizuję ten cel systematycznie podczas wprowadzania nowego tematu. Najczęściej przygotowuję dużą kolorową ilustrację i zasłaniam ją kopertami, w których są pytania. Dzieci odpowiadają na zagadki – jednocześnie odkrywając temat zajęć – postać, zwierzątko itp. („Wiewióreczka” X 2008, „W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja XII 2008).

3. Tworzenie sytuacji pozwalających na poznanie możliwości własnych dziecka i innych ludzi, np. wynikających ze zróżnicowania płci, wieku, stanu zdrowia i doświadczenia.
Sytuacje pozwalające na poznanie możliwości własnych dziecka podkreślam praktycznie codziennie. Staram się dowartościowywać dziecko i zachęcać do działania nawet jeśli coś mu nie wychodzi. Gdy dziecko osiągnie zamierzony efekt podkreślam jego potencjał oraz pozytywne cechy. Jeżeli chodzi o płeć staram się pielęgnować u dzieci wzajemny szacunek, opiekuńczość.
Jeżeli chodzi o doświadczenie podkreślam tu rolę rodziców, dziadków oraz osób starszych. Tematy jakie podejmuję np.:
- Poznanie atrybutów górnika kopalni węgla oraz kopalni soli. (kask z lampą, kilof, czapka górnika). Wspólne charakteryzowanie przedmiotów. - rozumie wykorzystanie tych przedmiotów w pracy górnika. („Atrybuty górnika” XII 2008).
- Dzień Babci i Dziadka podkreślenie doświadczenia życiowego oraz stanu zdrowia dziadków. (I 2008).

4. Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi na rzeczach i osobach.
Dzieci są na systematycznie uczone wierszy oraz piosenek. Ćwiczą pamięć również poprzez naukę różnych powitań (K. Sąsiadek „Zabawy paluszkowe”, KLANZA „Wszyscy są...”) masażyków, śpiewanek oraz treści do zabaw ruchowych.
Dodatkowo sfera ta jest kształtowana podczas zajęć wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej podczas układania rytmów z różnych przedmiotów („Co wiem o sobie” X2008).
Umiejętność skupienia na rzeczach i osobach kształtuję poprzez różnego rodzaju zabawy np.: „Co się zmieniło?”, „Kogo brakuje?”, „Kto Cię wołał?”.
Zdolność kojarzenia kształtuję m.in. poprzez różnego rodzaju zagadki (tajemniczy worek, zagadki słowne). Zdolność ta była również kształtowana podczas zapoznania dzieci z podstawowymi znakami drogowymi w zabawie z „Autochodzikiem” („Poznajemy znaki drogowe” X.2008

5. Umożliwianie dostrzegania i opisywania stosunków przestrzennych:
Do dostrzegania i opisywania stosunków przestrzennych staram się prowokować dzieci podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych:
- Kręcenie chustą w odpowiednim kierunku,
- Zabawy porządkowo-orientacyjne „Co się zmieniło”, „Ciepło, zimno”
- „Jazda na nartach” dzieci uginają nogi w kolanach, pochylają się lekko do przodu i przenosząc ciężar ciała z prawej na lewą stronę naśladują narciarzy – wg poleceń N.
- „Śnieżna zamieć” – dzieci przodem do N. Na hasło „wiatr wieje z przodu” dzieci wypychają biodra do tyłu i analogicznie „wiatr wieje z tyłu”.
- „Rzucanie śnieżkami do kosza” – określanie kto miał dalej, a kto bliżej kosz. Przesuwanie kosza – używanie słów dalej, bliżej.
Kierując do dzieci prośbę staram się używać odpowiednich wskazówek np.: „Proszę podaj mi ten ołówek, który leży pod ławką” itp.
Podczas zajęć dydaktycznych staram się tak dobierać treści oraz pomoce aby wdrażać dzieci do dostrzegania i opisywania stosunków przestrzennych. Np.:
- Budowa karmnika z figur geometrycznych według poleceń nauczycielki, – na tablicy. Używanie pojęć: w lewo, w prawo oraz w górę i w dół.
- Umieszczanie przez dzieci szablonów zwierząt, ptaków, grzybów, o których mowa w wierszu. Stosowanie określeń „koło, na, wyżej, niżej”.
- „Co do czego pasuje”? (Klasyfikacja) - zajęcia według Edyty Gruszczyk –Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej „Dziecięca matematyka”. Schemat własnego ciała prawa i lewa strona.
- Dziecko dostaje kopertę z płatkami śniegu różnej wielkości – zadaniem dziecka jest poukładanie płatków od najmniejszego do największego oraz głośne przeliczenie

6. Stwarzanie okazji do klasyfikowania i porządkowania przedmiotów:
Jeżeli chodzi o stwarzanie okazji do klasyfikowania i porządkowania przedmiotów – staram się przygotowywać ciekawe pomoce i pomysły aby zaciekawić dzieci oraz pomóc im zrozumieć swoje działania. Okazje, które wykorzystuję to:
1. Zajęcia plastyczne, np.: wykonanie sygnalizatora świetlnego, wycinanie sylwety sygnalizatora, naklejanie i kolorowanie świateł wykorzystanie koloru: czerwonego, pomarańczowego oraz zielonego.
2. Zabaw i zajęcia matematyczne np.: „Co jeździ, co lata, a co pływa?” – segregowanie środków lokomocji w kolorowych pętlach. Przeliczanie sylwet pojazdów. Posługiwanie się pojęciami: więcej, mniej, tyle samo.
- Segregacja zebranych podczas wyprawy do lasu darów, tworzenie zbiorów, opis kształtu i faktury daru. Porównywanie wielkości darów, pojęcia mały – duży.
- Segregacja przyniesionych przez dzieci nasion w koszyczkach – tworzenie zbiorów używanie pojęć ”najwięcej, po równo, najmniej”.
- „Prezenty”- działania matematyczne- porównywanie wielkości zgromadzonych paczek, używanie określeń: mała, większa, największa, itp. Określenia: „Żółta jest większa od brązowej”.
- „Co nie pasuje” (wg Gruszczyk-Kolczyńskiej) – dzieci otrzymują koperty z ilustracjami np.: 4 kwiatki i jedna piłka, 3 kwadraty i jeden trójkąt oraz przykłady trudniejsze 3 kwadraty kółko i trójkąt ich zadaniem jest znalezienie przedmiotu, który nie pasuje do tego zbioru.
- „Worek św. Mikołaja”- przeliczanie zabawek. Układanie zbiorów elementów równolicznych i różnolicznych porównywanie ich liczebności, przeliczanie. Doskonalenie umiejętności dokonywania podziału przedmiotów na zbiory w zależności od wielkości, koloru, przeznaczenia, wyszukiwanie przedmiotów o określonych cechach, doskonalenie logicznego myślenia, zapamiętywania całych poleceń.
3. Zabawy dydaktyczne, np.: Zapoznanie dzieci ze strojem Świętego Mikołaja – strój wykonany z materiału – czapka, kurtka, spodnie, pas, worek. Próba charakterystyki w wykonaniu dzieci. Przymierzanie stroju określenia „za duży”, „za mały”.
- Segregacja i przeliczanie przedmiotów, które przydadzą się dzieciom jesienią, a które latem czy zimą. (z przygotowanych rekwizytów).

7. Odczytywanie przeznaczenia rzeczy.
Cel ten realizuję podczas zapoznawania dzieci z nowymi przedmiotami. Np.; w temacie „Atrybuty górnika” – dzieci po wyglądzie przedmiotów (kilof, kask, lampa) dyskutowały i odgadywały wspólnie do czego te przedmioty mogą służyć.
Podczas grupowych zajęć bardzo często przeprowadzam zabawę „Czarodziejski worek”, w którym znajdują się różne przedmioty. Np.: podczas tematu promującego nawyki prozdrowotne u dzieci włożyłam do takiego worka różne rzeczy związane z higieną, które dzieci znały ale i również, z którymi spotkały się po raz pierwszy (nić dentystyczna) (I 2008). Podobną zabawę przeprowadziłam w X 2008, gdzie dzieci wybierały przedmioty i garderobę potrzebną na jesień.

8. Wzbudzanie zainteresowań obrazem (ilustracją) i tekstem.
Powyższy cel realizuję podczas zajęć z dziećmi poprzez systematycznie czytanie dzieciom wierszy, bajek we fragmentach oraz w całości. Podczas relaksacji dzieci również słuchają bajek na płytach CD. Każde czytanie lub opowiadanie jest wzbogacone ilustracjami, które znajdują się w książce, które sama wykonuję lub, które znajdują się w przedszkolu. Na bieżąco wykorzystuję również tablice graficzne oraz teczki tematyczne znajdujące się w przedszkolu.
W październiku 2008 roku zorganizowałam wyjście z dziećmi do Biblioteki Miejskiej w Skawinie. Dzieci miały możliwość bliższego poznania tego miejsca, niektóre z nich były tam po raz pierwszy. Dzieci chętnie słuchały wierszy i opowiadań o tematyce jesiennej – czytanych przez panią bibliotekarkę.
Przykłady zajęć, w których staram się zainteresować dzieci obrazem oraz tekstem:
- Opowiadanie „Przygoda z małpką” S. Szuchowej – na podstawie ilustracji graficznej z głównym bohaterem.( Z teczki „Bohaterowie bajek”). Rozmowa z dziećmi, wspólne szukanie odpowiedzi na pytania nauczycielki. (X 2008)
- „Dlaczego sanie Mikołaja ciągnie renifer”? opowiadanie D. Graj – wspólne szukanie odpowiedzi w opowiadaniu opartym na kolorowych ilustracjach z książki W. Disneya. (XII 2008)
- Słuchanie opowiadania pt. „Piotruś” B. Formy. (Pomoc – kolorowe ilustracje). Zachęcanie dzieci do wyrażania własnego zdania na temat postępowania bohatera. Jak należy bezpiecznie bawić się na śniegu? Swobodne wypowiedzi dzieci. (XII 2008)

Do krótkich tekstów np.: śpiewanek i wierszy na powitanie lub pożegnanie dzieci zachęcane są do czynnego udziału, wprowadzam gesty oraz mimikę. Dzieci bardzo lubią gdy podczas recytowania wierszyka lub śpiewania piosenki wprowadzony jest ruch.
Bardzo często podczas zajęć dydaktycznych umieszczam na tablicy historyjkę obrazkową złożoną z 4 do 6 części – dzieci samodzielnie starają się ułożyć obrazki w odpowiedniej kolejności, np.:- „Przygotowania Świętego Mikołaja” – historyjka obrazkowa – ustalenie kolejności zdarzeń wśród 6 obrazków – opowiadanie o ilustracjach. (XII 2008).

9. Poznawanie, stosowanie, tworzenie symboli i znaków.
Cel realizowany podczas zabawy dydaktycznej w temacie „W lesie biało” (XII 2008) Zabawa dydaktyczna „W krainie Królowej Śniegu„ - Dzieci „dojeżdżają do krainy śniegu i lodu – królestwa pani Zimy (rozłożone na dywanie białe prześcieradła i folie, po środku ustawiona duża lalka - p. Zima oraz porozkładane kartoniki z symbolami pogodowymi z różnych pór roku) Zadaniem dzieci było dobranie wyłącznie symboli pogodowych związanych z zimą - dz. nazywają je i doczepiają do stroju lalki.

10. Tworzenie warunków do porządkowania zdarzeń w czasie: określanie zależności czasowych z użyciem określeń: długo, dłużej, krótko, krócej, przedtem, teraz, potem, najpierw, później, wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, w południe, wieczorem, w nocy.
Powyższy cel jest realizowany najczęściej podczas swobodnych rozmów z dziećmi np.: rozmowa na temat wczorajszej wizyty Świętego Mikołaja. Zadawanie dzieciom pytań „Czy jutro przyjdziesz do przedszkola?”. Również czytanie dzieciom literatury przybliża im porządkowanie zdarzeń w czasie mam tu na myśli między innymi „Przygody Misia Uszatka” Cz. Janczarskiego.
Pojęcia „długo” i „krótko” staram się realizować podczas różnego rodzaju zabaw np.: Zabawa słuchowa „Ptaki fruną, ptaki skaczą” – zabawa utrwalająca pojęcia „długo” i „krótko” – podczas krótkich dźwięków dzieci (ptaki) skakały, natomiast podczas długich dźwięków dzieci latały.

11. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania i rozwijania umiejętności czytania i pisania, w tym czytania i pisania liczb).
Powyższy cel staram się realizować poprzez różnego rodzaju formy i metody. Kilka przykładów:
- Rozmowa na temat: własnego imienia i nazwiska, czytanie globalne – oswajanie wzroku ze swoim imieniem i nazwiskiem.
- Zabawa ruchowo – ortofoniczna na zgłoskach brrr, brum „Pojazdy” (X 2008)
Omówienie wrażeń po wycieczce, spostrzeżeń dzieci. (X 2008)
- Nauka prostej wyliczanki – sylabizowanie swojego imienia. (X 2008)
- „Co to jest las” – krótka pogadanka. Wywieszenie ilustracji graficznej lasu oraz napisu do globalnego czytania LAS. (X 2008)
- Usprawnianie ruchów języka. Nauczycielka opowiada dzieciom historyjkę o Duszku Stefanku, który sprzątał swoje mieszkanie. (XII 2008)
- Ćwiczenia logopedyczne – ćwiczenia motoryki narządów artykulacyjnych. Ćwiczenia warg, ćwiczenia języka oraz policzków. Wg Programu Wspomagającego rozwój dziecka. (XII 2008)
Wspólnie z opiekunką przygotowałyśmy dla dzieci napisy do czytania globalnego, które znajdują się w zasięgu wzroku dzieci są to np.: sklep, klocki, gry, lalki itp. Podczas zajęć w ranku staram się przygotowywać dla dzieci proste wyrazy do czytania globalnego związane z aktualnym tematem, np.: las, kopalnia,
Dzieci od X 2008 podczas zabaw oraz prac plastycznych zaznajamiały się z własnymi imionami (przygotowane karteczki z imionami), dzieci rysowały siebie, a następnie naklejały swoje imiona.
Coraz częściej dzieci wdrażane są do sylabizowania swojego imienia np. podczas porannego przywitania, sylabizują również proste wyrazy – pomoc – ilustracje z gier lub gotowe kartony z ilustracjami.
Wspólnie z opiekunką na podstawie literatury metodycznej opracowałyśmy Plan rozwoju mowy na rok 2008/2009 – uwzględniamy go podczas pisania planów miesięcznych.

12. Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.
Cel ten realizowałam podczas tematu „Bezpieczne zabawy na śniegu”, gdzie zwracałam uwagę dzieci na odpowiedni ubiór porą zimową.
- Zabawa dydaktyczna „W co się ubieramy” – dobieranie ubioru do pory roku – segregowanie ubrań na zimowe zabawy z ubiorem na lato – (rekwizyty przyniesione przez nauczycielkę) .
- Jak bawić się bezpiecznie na śniegu? – prezentacja kolorowych ilustracji związanych z bezpieczną zabawą – zjeżdżanie na sankach, niebezpieczny lód, zabawy z dorosłymi. Rozmowa z dziećmi, odwołanie się do doświadczeń dzieci.
Zachowania służące i zagrażające zdrowiu podkreślałam również podczas tematu: „Bezpieczna podróż” (Zwrócenie uwagi na bezpieczne podróżowanie w fotelikach, zapinanie pasów).

13. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości:
1) przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie,
Podczas realizacji tematów kompleksowych takich jak:
- „Przyroda jesienią” (X 2008) dzieci często wychodziły na spacery do pobliskiego parku tam szukały oznak jesieni, obserwowały przyrodę i odkrywały zmiany w niej zachodzące. Celem jednej z takich wypraw było: - szukanie oznak jesieni, wsłuchiwanie się w odgłosy przyrody, obserwowanie zwierząt i przyrody, zbieranie darów jesieni do kącika przyrody. Kształcenie zmysłu dotyku – dotykanie palcami kory drzewa z zamkniętymi oczyma. Zbieranie jesiennych skarbów – liści drzew, kasztanów, żołędzi, jarzębiny itp. – obserwacja drzew spod, których dzieci zbierają skarby.
- „Gromadzimy zapasy do ptasiej stołówki” (X 2008) Zapoznanie dzieci z nasionami słonecznika, z pszenicą, głogiem, słoniną itp.
- Podczas zajęć plastycznych dzieci poznały technikę „Frotage” – odbijanie liścia za pomocą kredek świecowych. Malowanie farbami i odbijanie na kartce papieru – liści.
- „Skarby naszej ziemi – węgiel i sól” (XII 2008) ,,Czarny węgiel”- zabawa badawcza (omówienie właściwości fizycznych węgla). Dzieci oglądają grudki węgla kamiennego, dotykają je, wrzucają do naczynia z wodą, określają właściwości węgla (czarny, twardy, brudzi, w wodzie, nie znika- nie rozpuszcza się). Zabawy badawcze. Właściwości fizyczne soli – obserwacje w szklance wody – biała, rozpuszcza się, słona itp.
- „My się zimy nie boimy. Poznajemy zjawiska atmosferyczne” - Obserwacja roztapiającego się śniegu.
Zabarwianie roztopionego śniegu różnymi kolorami wybranymi przez dzieci – umieszczenie na parapecie – wyciąganie wniosków po zamarznięciu wody. Oglądanie i nazywanie kolorów lodu. Roztapianie w sali.

2) społeczno-kulturowej poprzez poznawanie zasad organizacji życia społecznego, tradycji rodzinnej, regionalnej, narodowej oraz poznanie dzieł kultury,
Powyższy cel był celem głównym podczas zorganizowanych przeze mnie Wróżb Andrzejkowych dla dzieci młodszych (XI 2008). Celem było także zapoznanie ze zwyczajami i tradycjami ludowymi: wróżby, przepowiednie andrzejkowe.
Realizowany również podczas tematów:
- „Każdy może zostać Świętym Mikołajem” (XII 2008) Zapoznanie dzieci ze strojem Świętego Mikołaja – strój wykonany z materiału – czapka, kurtka, spodnie, pas, worek. Próba charakterystyki w wykonaniu dzieci.
- „W świątecznej atmosferze” (XII 2008) - Czytanie opowiadania „W noc wigilijną” Clement C. Moore. Rozmowa na temat utworu – zapoznanie dzieci z atrybutami Świąt – choinka, skarpety na kominek, wigilia (kolorowe ilustracje). Rozmowy na temat Świątecznych tradycji – dzielenie się opłatkiem (oglądanie przez dzieci opłatka), jedzenie tradycyjnych potraw – kolorowe ilustracje. „Co w stawie pływa” – zagadki o karpiu. Zapoznanie dzieci z rybą – karpiem (kolorowe zdjęcia). Co jeszcze można znaleźć na wigilijnym stole? – kolorowe ilustracje. Słuchanie kolęd z kasety magnetofonowej, ukazanie piękna polskich kolęd oraz tradycji ich śpiewania podczas Świąt. Budzenie nastroju radości i oczekiwania na zbliżające się Święta. Próby wspólnego śpiewania, wczuwanie się w nastrój nadchodzącego Święta, integrowanie się dzieci podczas wspólnego kolędowania.
- Wspólna wigilia z dziećmi. (XII 2008)

14. Organizowanie sytuacji umożliwiających poznanie ruchu drogowego.
W październiku 2008 dzieci uczestniczyły w pieszej wycieczce do Miasteczka Komunikacyjnego w Skawinie. Dzięki tej wycieczce można było ćwiczyć wraz z dziećmi:
- przejścia przez ulicę po pasach - bez sygnalizacji,
- przejścia przez ulicę po pasach z sygnalizacją,
Dzieci zapoznały się ze sygnalizatorem świetlnym. Wyćwiczyły wiele pozytywnych zachowań przy przechodzeniu przez drogę m.in.:
- kilkakrotne rozglądanie się na stronę lewą i prawą przed przejściem przez jezdnię,
- idąc w grupie przedszkolnej przejście z podniesionymi rączkami.
Realizując temat kompleksowy „Jestem ostrożny” (X 2008) dzieci bawiły się i uczyły z pomocą zestawu dydaktycznego „Autochodzik” . Podczas realizacji tego tematu zorganizowałam również wycieczkę na skrzyżowanie, dzieci z bezpiecznej odległości obserwowały pieszych i samochody. Przejście przez ulicę.
W grudniu 2008 zorganizowałam spotkanie z policjantem - Panią Barbarą Gadzińską dla grup dzieci młodszych.


II Nabywanie umiejętności poprzez działanie

1. Wspieranie samodzielnych działań dziecka.
Cel realizowany podczas zajęć plastycznych, np.:
- „Sygnalizator”. Wykonanie sygnalizatora świetlnego, wycinanie sylwety sygnalizatora, naklejanie i kolorowanie świateł wykorzystanie koloru: czerwonego, pomarańczowego oraz zielonego.(X 2008)
Cel ten realizowany jest na bieżąco podczas codziennych czynności dziecka takich jak: mycie zębów, mycie rąk, korzystanie z toalety, rozbieranie i ubieranie się do zajęć gimnastycznych, ubieranie się i rozbieranie w szatni.
W listopadzie 2008 wprowadzone zostały dyżury – dzieci są wspierane, nie wyręczane podczas spełniania dyżurów (dyżury przy posiłkach, w łazience, w kącikach zabaw, pomoc w przygotowaniu do zajęć plastycznych).
Również podczas zajęć dydaktycznych staram się nie wyręczać dzieci, a jedynie wspierać i podpowiadać co należy zrobić.

2. Umożliwianie dziecku dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań.
Staram się przygotowywać dla dzieci zawsze kilka propozycji, np.: podczas zajęć plastycznych dzieci mają do wyboru materiały, którymi będą pracować (kredki, farby, papier kolorowy) staram się również przygotowywać dwie techniki aby dzieci miały wybór, np.: (wydzieranki lub wycinanki).
Po zakończonych zajęciach plastycznych staram się aby dziecko miało okazję do wypowiedzenia się na temat własnej pracy oraz pracy kolegi. Wspólnie z dziećmi wywieszamy prace podziwiając każdą z nich.
Również podczas zajęć popołudniowych przygotowuję kilka propozycji dla danej grupy dzieci. Podczas zabaw konstrukcyjnych dzieci budują z klocków samoloty, zamki, które umieszczane są na wystawce.

3. Pomaganie dziecku w dostrzeganiu problemów, planowaniu i realizowaniu zadań.
Cel realizuję poprzez stawianie dzieciom różnych wyzwań, np.: „Przyroda jesienią” (X 2008) segregacja i przeliczanie przedmiotów, które przydadzą się dzieciom jesienią, a które latem czy zimą – dzieci dostrzegły, iż w przedmiotach znajdujących się w worku jest bałagan wspólnie rozwiązały problem poprzez segregację przedmiotów.

5. Umożliwienie dziecku odczytywania i zapisywania liczb cyframi oraz porównywania liczb i liczenia.
Dzieci poznają zapis liczb podczas gier, zabaw, uzupełniania i oglądania kalendarzy)

6. Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych oraz proekologicznych.
Kształtowanie nawyków higienicznych jest systematyczne – podczas codziennego mycia rąk przed posiłkami, po skorzystaniu z ubikacji. Podczas mycia zębów po obiedzie.
Tematy, w których uwzględniłam ten cel to m.in.: „Kubusiowy kubuś” (I 2009), gdzie kształtowałam u dzieci mycie zębów.
Do zachowań proekologicznych dzieci również są wdrażane na bieżąco (segregowanie śmieci – oddzielanie makulatury). Dbanie o zwierzęta zimą („Nasi skrzydlaci przyjaciele” (X 2008) o przyrodę – nie zaśmiecanie środowiska (IX-XI 2008 podczas spacerów do parku).

7. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W październiku 2008 dzieci uczestniczyły w pieszej wycieczce do Miasteczka Komunikacyjnego w Skawinie. Dzięki tej wycieczce można było ćwiczyć wraz z dziećmi. Dzieci zapoznały się ze sygnalizatorem świetlnym. Wyćwiczyły wiele pozytywnych zachowań przy przechodzeniu przez drogę.
Realizując temat kompleksowy „Jestem ostrożny” (X 2008) dzieci bawiły się i uczyły z pomocą zestawu dydaktycznego „Autochodzik”. Podczas realizacji tego tematu zorganizowałam również wycieczkę na skrzyżowanie, dzieci z bezpiecznej odległości obserwowały pieszych i samochody. Przejście przez ulicę.
„Poznajemy znaki drogowe” (X 2008) dzieci poznały kilka znaków drogowych podczas zabaw z zestawem dydaktycznym „Autochodzik”.
W grudniu 2008 zorganizowałam spotkanie z policjantem - Panią Barbarą Gadzińską dla grup dzieci młodszych.
„Bezpieczne zabawy na śniegu” (XII 2008) pogadanka przy tablicach tematycznych.

8. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka. Umożliwianie udziału w grach, zabawach ruchowych i gimnastyce.
W zajęciach porannych oraz po południowych dzieci uczestniczą w różnego rodzaju zabawach: - ruchowych, tematycznych, konstrukcyjnych, dydaktycznych itp. Związanych z tematem dnia. Zabawy spontaniczne są realizowane przede wszystkim w kącikach zabaw lub w całej grupie (dzieci mają kilka ulubionych zabaw, np.: „Chodzi lisek”, „Ciepło-zimno”, zabawy z chustą animacyjną).
W zabawach i ćwiczeniach gimnastycznych są wykorzystywane środki dydaktyczne, w które zaopatrzone jest przedszkole np.: „Autochodzik”, „Chusta animacyjna”, przybory do ćwiczeń znajdujące się w kąciku sportowym, tor przeszkód, różnego rodzaju gry stolikowe.
Ćwiczenia gimnastyczne tworzone są w oparciu o: K. Wlaźnik, A. Grzeskę, B. Formę, W. Sherborne.
„Eksperymenty ze śniegiem” (XII 2008) przeprowadzone były zajęcia matematyczne wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej Układanie i konstruowanie gier. Zagadnienie: Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i zdolności do wysiłku intelektualnego.
Wszelka aktywność ruchowa stosowana jest również podczas wycieczek i spacerów do parku oraz do ogrodu – w zależności od pory roku i pogody.

9. Umożliwianie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności, z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu.
Cel realizowany przede wszystkim podczas działań plastycznych dzieci. Stosowane są różne techniki plastyczne (malowanie różnymi materiałami, wydzieranki, wycinanki, projektowanie przestrzenne).
- „Jesień w lesie” (X 2008) „Kasztanowa makieta” – dokańczanie przez dzieci ludzików z kasztanów, żołędzi, jarzębiny. Przygotowanie makiety – wyścielanie liśćmi podstawy makiety. Układanie postaci na mankiecie. „Listowa wydzieranka” – ręczne wydzieranie kształtów z liści, naklejanie na sylwetach drzew – umieszczenie na makiecie.
- „Skarby naszej Ziemi – węgiel i sól” (XII 2008) Makieta kopalni – prace manualne dzieci – wykonywanie wagoników z węglem z pudełek po zapałkach wykonywania postaci górników z plasteliny oraz innych materiałów plastycznych.

10. Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności.
Cel realizowany podczas zajęć plastycznych, w których dzieci samodzielnie bez wzoru wykonują prace. (Lepienie z plasteliny, collage, malowanie dowolnych prac).
Również podczas, niektórych powitań w grupie dzieci zapraszane są do śpiewania własnego imienia wg swojego pomysłu.
Podczas zabaw w kącikach dzieci organizują różnego rodzaju zabawy np.: uroczystości – zapraszają siebie nawzajem, przygotowują stół. Podczas zabaw konstrukcyjnych oraz innych form aktywności np.: „Wyszywanka”, „Przybijanka”.
Zabawy tematyczne – dzieci tworzą różne historyjki. Zabawa w teatr – dzieci przebierają się i odgrywają role.
- Improwizacja muzyczno - ruchowa „Wirujące śnieżynki” połączona z ćwiczeniem oddechowym. Nauczyciel rozsypuje z worka papierowe śnieżynki – dz. obserwują ich ruch opadania i wznoszenia pod wpływem ruchu powietrza. Dzieci poruszają się zgodnie z muzyką, naśladując taniec płatków śniegu na wietrze – reakcja na tempo szybkie i wolne. Gdy muzyka milknie opadają z jednoczesnymi obrotami dookoła siebie, aż do przysiadu . („Eksperymenty ze śniegiem” XII2008)


III Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie

1. Uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami.
Cel realizowany podczas:
- „Wigilia tradycją świąteczną” (XII 2008) -dziecko rozumie dlaczego ludzie wysyłają sobie kartki świąteczne,
- „Świąteczne tradycje” - wspólnie z nauczycielką oraz innymi dziećmi śpiewa kolędy,
- „Jestem dobry dla kolegi”(XII 2008) – zachęcanie do sprawiania przyjemności bliskim – wręczanie prezentów, spełnianie dobrych uczynków, składanie sobie życzeń,
- uroczyście obchodzone urodziny każdego dziecka – składanie dzieciom życzeń, wręczanie własnoręcznie wykonane upominki, częstowanie dzieci cukierkami,
poza tym:
- wzajemne zapraszanie do zabawy, wspólne śpiewanie piosenek,
- wdrażane do wspólnych zabaw, do szacunku wobec siebie, pomagania sobie w przezwyciężaniu trudności,
- wspólne imprezy przedszkolne Andrzejki, Wspólna wigilia, „Bal karnawałowy”,

2. Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego "Ja" i zaspokajaniu poczucia bezpieczeństwa.
Cel realizowany na bieżąco, poprzez:
- podkreślanie prawidłowego zachowania dziecka.
- zachęcania do działań.
- doceniania i chwalenia na forum grupy,
- częstym powtarzaniu i zapewnianiu dziecka o jego dobrych i mocnych stronach,
Zaspokajanie bezpieczeństwa dziecka:
- szybkie reagowanie na płacz, tęsknotę za domem,
- zapewnianie o tym, że mama przyjdzie i zabierze go do domu,
- ciepłe słowa do dziecka, trzymanie za rękę – przytulenie gdy tego wymaga,
Podczas zajęć dydaktycznych:
- podkreślanie prawidłowej odpowiedzi dziecka – chwalenie dziecka.
- docenianie starań nawet jeśli coś nie wychodzi,
- podczas ćwiczeń i zajęć gimnastycznych z użyciem sprzętu sportowego zapewnianie o bezpieczeństwie, asekurowanie, w razie potrzeby nie zmuszanie do wykonywania danego ćwiczenia,
Podczas wyjść poza teren przedszkola:
- zapewnianie o szybkim powrocie,
- towarzyszenie wszystkim dzieciom,
- zapewnienie wystarczającej opieki,
- przed wyjściem przypominanie o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze (w zależności od wycieczki),

3. Identyfikowanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych.
Cel realizowany poprzez:
- wczuwanie się w role głównego bohatera wiersza, opowiadania - określanie jego emocji,
- próby ewaluacji zajęć – ocena czy się dziecku podobało czy nie – wybieranie odpowiednich rysunków z twarzami (smutna, wesoła),
- opisywanie swoich emocji np.: co czułem podczas wizyty Świętego Mikołaja, co czułem gdy kolega zabrał mi zabawkę, co czułem gdy zabierałem koledze zabawkę,

4.Uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania zachowań.
Cel realizowany podczas sytuacji konfliktowych między dziećmi. Wspólne rozmowy na temat własnego zachowania.

5. Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wprowadzanie w kulturę bycia.
Wdrażanie dzieci do używania zwrotów grzecznościowych – w przedszkolu, w domu, na ulicy, w bibliotece, w teatrze itp.
Podczas zajęć podkreślanie prawidłowych zachowań np.: rozmowa „Mikołaj – kto to taki ?”-samorzutne wypowiedzi dzieci na podstawie własnych przeżyć - potrafi wyrażać prośbę oraz używać przy tym odpowiednich zwrotów grzecznościowych. Potrafi wyrazić wdzięczność za otrzymany prezent.

6. Umożliwianie dziecku odkrywania znaczenia komunikowania się w sposób niewerbalny.
Wprowadzenie sygnałów dźwiękowych. Zajęcia techniką dramy, pantomima. Stosowanie umownych gestów (naśladowanie ruchów nauczycielki, reagowanie na dany kolor, sygnał) podczas zabaw ruchowych.

7. Umożliwianie doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym.
Cel realizowany poprzez:
- opowiadanie o ilustracji w książce, na tablicy, itp.
- opowiadanie o swoich przeżyciach po wycieczkach, teatrzykach, zajęciach,
- opowiadanie o rodzinie, rodzeństwie, spędzonym weekendzie,
- wdrażanie dzieci do wzajemnego słuchania się,
- wdrażanie do wyrażania szacunku poprzez wysłuchiwanie kolegi,
- wdrażanie do nie przeszkadzania podczas wypowiedzi,
- wspólne rozmawianie na temat treści wiersza, utworu,

8. Tworzenie okazji do wymiany informacji, uczenie dyskutowania i dochodzenia do kompromisu.
Cel realizowany poprzez:
- prowokowanie dzieci do dyskusji na temat postępowania głównego bohatera, na temat obrazka, ilustracji, na tematy związane z danym tematem kompleksowym,
- prowokowanie dzieci do wspólnych działań - ustalanie nazw ptaków, wybieranie odpowiednich symboli zimy (dyskutowanie na ten temat),
- zachęcanie dzieci do opisywania przedmiotów, zdarzeń – wymienianie się informacjami podczas rozmowy,
- dyskutowanie i odpowiednie komentowanie wybranego obrazka,
- wspólne działania np.: wykonanie makiety kopalni – planowanie rozmieszczenia elementów makiety,

9. Tworzenie okazji do pełnienia przez dziecko różnych ról w układach interpersonalnych, ze zwróceniem uwagi na rolę dziecka w rodzinie.
Cel realizowany poprzez:
- Wspólnie z rówieśnikami bierze udział w grze zespołowej,- „ Projekt i raz...i dwa...” dla dzieci 4 i 5 letnich do programu E. Gruszczyk –Kolczyńskiej i E. Zielińskiej „Dziecięca matematyka” Temat: Układanie i konstruowanie gier. .
- Zabawa ruchowo- matematyczna – (rytmy) – przydział ról dzieciom za pomocą kolorowych szarf – na renifery, elfy i Mikołaje. Nauczycielka układa wzór rytmu: Mikołaj renifer i elf – dzieci samodzielnie próbują ułożyć się w kole w podanym rytmie. Następnie zmiana rytmu
- Dyskusje na temat przygotowań do Wigilii, kto ma jakie obowiązki,
- Rozmowy na temat dnia codziennego – kto w domu sprząta, kto gotuje obiad – zabawy tematyczne dzieci,

10. Tworzenie okazji do wspólnego podejmowania i realizowania różnych zadań, rozwiązywania problemów.
Cel realizowany podczas pracy zespołowej lub grupowej, np.:
- Podczas wspólnego tworzenia makiety kasztanowej oraz makiety kopalni (X,XII 2008),
- Podczas zabaw dydaktycznych np.: wspólne dobieranie wyłącznie symboli pogodowych związanych z zimą - wspólne ustalanie nazwy i doczepianie do stroju lalki.
- Podczas zabawy matematycznej: dzieci w parach dostały kopertę z płatkami śniegu o różnej wielkości ich zadaniem było poukładanie płatków od najmniejszego do największego oraz głośne przeliczenie,

11. Dostarczanie przykładów i doświadczanie rozwiązywania sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych osób.
Cel realizowany przede wszystkim na bieżąco – podczas zaistniałych konfliktów:
- wspólne rozwiązanie problemu: rozmowa z dziećmi, które weszły w konflikt, próba wspólnego kompromisu oraz próba wyjaśnienia dzieciom potrzeb innych dzieci,
- poprzez różnego rodzaju literaturę,


IV Budowanie systemu wartości

1. Wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość, piękno, poprzez:
Cel realizowany poprzez:
- dawanie dzieciom wzoru oraz wdrażania ich do wzajemnego szacunku.
- Czytanie dzieciom literatury z morałem o w/w wartościach,
- poprzez wyjście dzieci do biblioteki miejskiej,
- utrwalanie zwrotów grzecznościowych,
- zaproszenie dzieci „Na wyprawę po ciszę”. Spacer do parku. Ustalenie zasady zachowania ciszy i wsłuchiwania się w odgłosy przyrody.
- używanie przy dzieciach zwrotów grzecznościowych „proszę”, „dziękuję”,
- ukazywanie dzieciom radości podczas dawania prezentów,
- stwarzanie sytuacji, w których dziecko rozumie potrzebę bycia dobrym – co jest nagradzane,

2. Pomaganie dziecku w poznawaniu różnych postaw bohaterów literackich i filmowych oraz w podejmowaniu próby ich oceny i uzasadnienia stanowiska.
Cel realizowany poprzez:
- częste czytanie dzieciom bajek, opowiadań, organizowanie teatrzyków, w których dziecko zwraca uwagę na głównego bohatera – ocenia jego postępowanie,
- wyjazd do teatru „Groteska”, udział w spektaklach na terenie przedszkola,
- wczuwanie się w rolę głównego bohatera, określanie jego emocji, – ocenianie postawy – własne zakończenia historii, np.: Opowiadanie L. Wiszniewskiego „Przyjaciele zajączka”
- opowiadanie o postawie bohatera opowiadania, wyrażanie swoich emocji z nim związanych, np.: Opowiadanie „Przygoda z małpką” S. Szuchowej.

5. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne, dokładne i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań, szacunku do pracy swojej i innych.
Cel realizowany poprzez:
- ocenianie prac swoich rówieśników,
- spełnianie próśb Pani Jesieni, m.in.: zrozumienie potrzeby dokarmiania ptaków, - troszczy się o ptaki – rozumie powagę powierzanego zadania,

6. Kształtowanie postawy przestrzegania zasad ruchu drogowego.
Realizowane podczas wycieczek oraz różnych wyjść poza teren przedszkola.

W oparciu o wyniki obserwacji rozwoju dzieci

Na początku roku szkolnego (tj. wrzesień 2008) podczas obserwacji, zostały wyodrębnione dzieci do pracy wyrównawczej. Opracowany został również Plan pracy wychowawczej.
Praca wyrównawcza jest prowadzona w ranku oraz popołudniu. Prowadzenie takich zajęć przynosi duże efekty: w zakresie rozwoju sprawności manualnej, rozwoju mowy i logicznego myślenia.
Nauczycielki na podstawie obserwacji wspólnie wyznaczyły grupy dyspanseryjne. Wyznaczyły również dzieci, które wyróżniają się szczególnymi zdolnościami.

- W oparciu o wyniki osiągnięcia ustalonych standardów edukacyjnych (sukcesy, problemy, trudności)

II Analiza efektów pracy wychowawczej

Pod kątem realizacji zadań programu wychowawczego z uwzględnieniem występujących trudności wychowawczych.

- Na początku roku został zawarty kontrakt grupy. Kilkoro dzieci ma jeszcze problem z przestrzeganiem, niektórych zasad i reguł (sprzątanie zabawek).
- Obowiązki dzieci to m.in. dyżury, które wprowadzone zostały XI 2008 (dyżury przy posiłkach, w łazience, w kącikach zabaw, pomoc w przygotowaniu do zajęć plastycznych). Dzieci chętnie pełnią dyżury, są odpowiedzialne i obowiązkowe.
- Dzieci są wdrażane do rozpoznawania i reagowania na niektóre sygnały dźwiękowe. (m.in. dźwięk tamburyna zaprasza dzieci do sprzątania zabawek, dźwięk trójkąta zaprasza dzieci do mycia rąk).
- Dzieci poznały swoje prawa i obowiązki (m.in. prawo do wyrażania swojego zdania, prawo do tajemnic, prawo do zabawy, prawo do prawidłowego odżywiania).
- Dzieci są systematycznie wdrażane do używania zwrotów grzecznościowych (m.in. „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”). W grupie dzieci są koleżeńskie i wzajemnie sobie pomagają.
- Gdy dziecko ma urodziny pozostałe dzieci wykonują dla solenizanta książeczkę-upominek. Dzień urodzin jest uroczyście obchodzony.
- Wobec siebie dzieci są opiekuńcze, pomagają sobie wzajemnie. Podczas zabaw dzielą się zabawkami, wspólnie sprzątają.
- Dzieci przynoszą do przedszkola zabawki jedynie w ustalonym dniu tygodnia (środa).
- Po zakończonych zajęciach dzieci uczą się samooceny, oceniają również same zajęcia – wdrażane są do wypowiadania się i dzielenia własnymi emocjami.
- Dzieci poznały zasady ruchu drogowego. Poznają także kulturę, historię i tradycję swojego miasta oraz ojczyzny.

Słabą stroną dzieci jest jeszcze odkładanie zabawek na swoje miejsce oraz segregowanie klocków i elementów gier. Jedno dziecko (Darek K.) ma problemy z przestrzeganiem zasad i norm obowiązujących w grupie, słaba współpraca z rodzicami.

III Najważniejsze zadania i kierunki pracy z dziećmi w II semestrze.

1. Dalsza, systematyczna praca wyrównawcza z dziećmi mającymi problemy w różnych sferach.
2. Zwrócenie uwagi na problem z jedzeniem – zachęcanie do zjadania całych porcji (surówki).
3. Przeprowadzenie większej ilości eksperymentów i doświadczeń.
4. Zwiększenie ilości zajęć z programu Prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.
5. Udział dzieci w konkursach plastycznych na terenie całego kraju.
6. Zwiększenie liczby prac plastycznych o nowe techniki.
7. Wzbogacenie kontraktu o nowe zasady.
8. Przeprowadzenie konkursu wewnątrzgrupowego „Jestem dobrym kolegą”.

IV Analiza współpracy z rodzicami.

Zebrania grupowe

1. Zebranie organizacyjne rodziców (03.IX 2008)
Plan zebrania:
I – Omówienie rozkładu dnia
II – Prelekcja nt. „Rozwój psychofizyczny dziecka 4 i 5 letniego”.
III – Adaptacja dziecka w przedszkolu – kilka rad dla rodziców.
IV – Przedstawienie programów jakie będą realizowane w ciągu całego roku.
V – Informacje o prowadzeniu wstępnych obserwacji o rozwoju dziecka.
VI – Wybór Rady Rodziców.
VII – Sprawy bieżące.

2. Zebranie z rodzicami dzieci z oddziału III (XII 2008)
Plan zebrania:
I – Powitanie rodziców.
II - Omówienie wstępnych obserwacji dzieci.
III – Przedstawienie mocnych i słabych stron grupy.
IV – Prelekcja na temat „Rozwój mowy u dziecka w wieku przedszkolnym” oraz „Mamo, tato poczytaj mi, czyli jak czytanie bajek dzieciom wpływa na ich emocjonalny rozwój”. Rozdanie rodzicom broszurek dot. prelekcji.
V – Sprawy bieżące.

Zajęcia otwarte

1. Zajęcia otwarte dla rodziców (XII 2008)
Przebieg zajęć:
I – Ilustrowanie bajki rosyjskiej „Rękawica”.
II – Zabawa dydaktyczna „Czyj to domek?”
III – Zabawa paluszkowa „Rodzinka”.
IV - Wierszyk ortofoniczny „W zagrodzie Małgosi”.
V - Zabawa z chustą animacyjną.
VI - Śpiewanie piosenki „Mikołaj”.
VII - „Mój domek”.

Dni otwarte, spotkania indywidualne

Spotkania indywidualne – na bieżąco i w razie potrzeby. Wszystko odnotowywane jest w zeszycie kontaktów indywidualnych z rodzicami.

Pedagogizacja rodziców

1. Prelekcja nt. „Rozwój psychofizyczny dziecka 4 i 5 letniego” (IX 2008)
2. Prelekcja nt. „Adaptacja dziecka w przedszkolu” (IX 2008)
3. Prelekcja na temat „Rozwój mowy u dziecka w wieku przedszkolnym” (XII 2008)
4. Prelekcja na temat „Mamo, tato poczytaj mi, czyli jak czytanie bajek dzieciom wpływa na ich emocjonalny rozwój” (XII 2008)
5. Wręczenie rodzicom broszury przygotowanej przez nauczycielki (M. Westenholz, M. Babiuch) na temat rozwoju mowy dziecka oraz wpływu czytania dzieciom bajek.

Inna współpraca z rodzicami na rzecz przedszkola

1. IX-X 2008 rodzice z dziećmi wykonali instrumenty muzyczne do kącika muzycznego.
2. Zakup materiałów biurowych (papier, bloki, kolorowanki)
3. Przekazanie broszurek i książeczek dla dzieci z okazji urodzin,
4. Przekazanie ciastek dla dzieci na Wigilię oraz Dzień Babci i Dziadka.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.