X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18104
Przesłano:
Dział: Samoocena

Arkusz samooceny pracy nauczyciela

Arkusz samooceny pracy nauczyciela

Arkusz samooceny dla nauczyciela

...... Tamara Walczak-Lubińska....Przydział zadań w roku szkolnym 2010/2011 i ocena ich realizacji

Przydział zadań:

1. Realizowane przedmioty: przyroda, biologia ,chemia.

2. Wychowawstwo klasy: III gimnazjum.

3. Opieka nad organizacja młodzieżową, kołem zainteresowań, kołem przedmiotowym:
koło ekologiczne dla uczniów gimnazjum

4. Zadania zrealizowane zgodnie z planem pracy szkoły (wyszczególnić je)
• opracowanie planu pracy szkoły,
• opracowanie planu wychowawczego dla klasy III gimnazjum,
• opracowanie planu pracy biblioteki,
• opracowanie harmonogramu i tematyki spotkań zespołu samokształceniowego dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
• opracowanie scenariuszy i przeprowadzenie według nich akademii i imprez szkolnych takich jak:
-pasowanie uczniów klasy I szkoły podstawowej na czytelników;
-akademii z okazji Święta Niepodległości;
-zakończenia roku szkolnego;
• analizowanie wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i wdrażanie programu naprawczego,
• zorganizowanie zajęć wyrównawczych dla klasy IIa i IIb gimnazjum w ramach dodatkowej godziny,
• powadzenie zajęć dodatkowych z chemii w ramach projektu: „Za rękę z Einsteinem” oraz opieka nad młodzieżą podczas wycieczki do Olsztyna i „szkoły letniej” w Gdańsku,
• opieka nad klasą II podczas realizacji zadań w ramach projektu gimnazjalnego,
• ewaluacja wewnętrzna .

5. Zadania pełnione w ramach pracy rady pedagogicznej:
• aktualizowanie Statutu Szkoły,
• pełnienie funkcji lidera zespołu samokształceniowego,
• pełnienie lidera zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej,
• opracowanie karty projektu gimnazjalnego we współpracy z panią dyrektor.

6. Inne zadania przydzielone w ciągu roku:
• prowadzenie zajęć z biologii i chemii w ramach projektu: „Równać szanse...”

7. Zadnia podjęte z własnej inicjatywy:
• zachęcanie uczniów do czytelnictwa poprzez zorganizowanie konkursu: „Czy znasz Kubusia Puchatka?” dla klas I-III SP,
• przygotowanie i udział uczniów szkoły podstawowej do międzyszkolnego konkursu:
„Las, skarbem przyrody”- V miejsce,
• przygotowanie uczniów gimnazjum do wojewódzkiego konkursu: „Poznajmy las”-wyróżnienie,
• przygotowanie uczniów do ogólnopolskiego konkursu: „Oszczędzamy energię w biurze”- udział,
• przygotowanie uczniów do konkursu Einsteina: „Plakat do pracowni”- V m-ce, VIII m-ce,
• zorganizowanie 3-dniowego wypoczynku we Wielu dla klasy III gimnazjum,
• udział w akcji góra grosza i zorganizowanie darmowego wyjazdu do kina dla zwycięskiej klasy ,
• przygotowanie upominków gwiazdkowych dla gości zaproszonych na Wigilię Szkolną,
• wykonanie wraz z uczniami kartek świątecznych, choinek, ozdób i zorganizowanie kiermaszu bożonarodzeniowych we współpracy z nauczycielami
• organizowanie kiermaszu taniej książki.

8. Ukończone lub realizowane formy doskonalenia zawodowego:

• szkolenie: „Motywowanie ucznia do nauki ”- Kartuzy,
• seminarium: ”Metody podnoszące atrakcyjność nauczania” - Gdańsk,
• szkolenie: „Zakres zmian Statutów i pracy szkół wynikających z nowelizacji prawa oświatowego”- Gdańsk,
• szkolenie: „Praca z uczniem zagrożonym niskimi osiągnięciami” -Mściszewice,
• szkolenie: „Praca metoda projektu” - Gdańsk,
• szkolenie: „Obsługa zestawu multimedialnego” - Kościerzyna,
• warsztaty :”Praca z tablicą multimedialną” – Kołczygłowy.

SUKCESY W PRACY:
• 80% uczniów uważa, że lekcje biologii i chemii należą do najciekawszych w szkole
( w oparciu o wyniki ankiety przeprowadzonej w ramach ewaluacji wewnętrznej),
• praca na lekcjach z tablica multimedialną i prowadzenie lekcji w formie interaktywnej

NIEPOWODZENIA W PRACY, PRZYCZYNY:
Duże prawdopodobieństwo, że uczeń klasy, której jestem wychowawca nie ukończy gimnazjum.

WNIOSKI DO PRACY W PRZYSZŁYM ROKU SZKOLNYM:
• zorganizowanie międzyszkolnego konkursu z anatomii człowieka
• zorganizowanie szkolnego konkursu wiedzy o AIDS

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.