X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3818
Przesłano:
Dział: Samoocena

Samoocena pracy nauczyciela

Nazwisko: Agnieszka Kurzyńska
Funkcja: nauczyciel języka angielskiego
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 159 Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie
Data rozpoczęcia stażu na nauczyciela dyplomowanego: 1.09.2006
Data zakończenia stażu na nauczyciela dyplomowanego: 31.05.2009

W Szkole Sióstr Urszulanek pracuję od 2000 roku jako nauczyciel języka angielskiego w pełnym wymiarze godzin.
Aktywnie uczestniczę w pracach Rady Pedagogicznej związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły w ramach WDN-ów i konferencji.
Współpracuję z Rodzicami w ramach Dni Otwartych, a także poza nimi.
Potrafię diagnozować swoje mocne i słabe strony i w oparciu o nie budować strategię własnego rozwoju zawodowego.
Dzielę się swoimi spostrzeżeniami i udzielam konstruktywnych rad mojemu stażyście S.mgr Małgorzacie Klozie, której jestem opiekunem stażu od 1.09.2005 do 31.05.2007.
Moimi zadaniami była pomoc stażyście w realizacji planu zawodowego, hospitowanie lekcji w celach diagnostycznych oraz umożliwienie stażyście obserwacji zajęć prowadzonych przeze mnie.
Formy naszej współpracy polegały na spotkaniach informacyjnych
i diagnostycznych.
Potrafię również dokonywać ewaluacji własnych działań, a także obiektywnie oceniać ich skuteczność oraz w miarę potrzeby dokonywać zmian w tych działaniach.
Posiadam i praktycznie wykorzystuję umiejętności organizacji i celowego doskonalenia swojego warsztatu pracy.
W ciągu ubiegłego roku szkolnego nadzorowałam i zachęcałam do pracy uczniów klas IV-VI z Europejskim Portfolio Językowym. Praca ta miała na celu udoskonalenie u uczniów samodzielnego redagowania różnego rodzaju form wypowiedzi pisemnych. Jest to duże wyzwanie dla dzieci, gdyż stanowi formę przygotowawczą do egzaminów w formie certfikatów językowych ( PET, KET, FCE, CAE).
Byłam również koordynatorem II Edycji Konkursu Języka Angielskiego „The Challenge”. Konkurs był 4-ro etapowy ( 2 etapy wewnątrzszkolne i 2 etapy międzyszkolne), w wyniku których 6 uczniów z naszej szkoły reprezentowało szkołę w ostatnim etapie międzyszkolnym.
Samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe, w wyniku których wprowadzam zmiany w swojej ofercie edukacyjnej oraz organizacji zajęć. Są to konsultacje i warsztaty metodyczne organizowane przez wydawnictwa podręczników Pearson Longman, Oxford, WSIP, PWN.
Systematycznie wykorzystuję w swojej pracy zasoby Internetu, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe oraz możliwości jakie daje komputer.
Posiadam i praktycznie stosuję oraz stale rozwijam swoją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki w celu zwiększenia skuteczności swoich zajęć dydaktycznych oraz rozwiązywania problemów wychowawczych.
Znam i potrafię rozpoznawać ograniczenia oraz potrzeby typowe dla grupy wiekowej swoich wychowanków. Planuję swoją pracę dydaktyczno-wychowawczą
z uwzględnieniem szczególnych potrzeb rozwojowych swoich uczniów.
Dzielę się swoją wiedzą będąc opiekunem praktyk zawodowych dla studentów stacjonarnych 3-go roku filologii angielskiej Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
Praktyki te odbywały się w terminach : 2.10.2006 - 20.10.2006, oraz 12.02.2007 -23.02.2007. Studenci mieli możliwość doskonalenia umiejętności istotnych w procesie nauczania języka obcego, takich jak: formułowanie celów lekcyjnych, planowanie fragmentów lekcji, ocenianie pracy uczniów, utrzymanie dyscypliny w klasie.
Znam podstawowe przepisy prawa oświatowego determinujące określone zasady funkcjonowania szkoły, w której jestem zatrudniona. Przestrzegam również przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy i nauki w szkole oraz w trakcie zajęć dodatkowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.