X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40954
Przesłano:
Dział: Języki obce

Regulamin konkursu z języka angielskiego

Szanowni Państwo, nauczyciele szkół podstawowych, drodzy uczniowie!

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w ............. zaprasza do udziału w konkursie z języka angielskiego.

VII GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO POD PATRONATEM WÓJTA GMINY ........... "English is cool"

Regulamin

1. CELE KONKURSU
- Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim;
- Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego;
- Promowanie poszerzania umiejętności lingwistycznych;
- Wyłonienie uczniów utalentowanych językowo.

2. ORGANIZATOR
- Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie w Stępowie.
 - Koordynator konkursu: mgr .........................

3. TERMIN
Konkurs odbędzie się 10 maja 2019 roku o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej im Marii Skłodowskiej - Curie w ................

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs odbywa się w pięciu kategoriach klasowych: klasa IV, V, VI,VII i VIII. Każda szkoła typuje jednego ucznia z każdej kategorii. Zgłoszenie uczestnictwa należy przekazać do 26 kwietnia 2019r. na adres: Szkoła Podstawowa,................................

5. ZAKRES TEMATYCZNY
- Materiał konkursowy jest zgodny z podstawą programową dla poszczególnych klas.
- Konkurs jest przygotowywany przez nauczyciela języka angielskiego w SP w ..............
- Konkurs ma formę testu pisemnego sprawdzającego przede wszystkim znajomość słownictwa, gramatyki języka angielskiego oraz środków językowych.
- Zadania mają różne formy tj. tłumaczenie wyrazów i zwrotów, poprawianie informacji błędnych, wpisywanie czasownika w odpowiedniej formie, łączenie, układanie z rozsypanki literowej bądź wyrazowej, tekst z lukami, test wielokrotnego wyboru itp.

6. FORMA KONKURSU
 Konkurs ma formę testu pisemnego z języka angielskiego. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań konkursowych to 60 minut. Poziom trudności testu jest zróżnicowany w zależności od kategorii wiekowej. Uczestnikom (pod groźbą dyskwalifikacji) nie wolno korzystać z żadnych dodatkowych materiałów, pomocy i korektorów.

7. JURY
Nad prawidłowością przebiegu gminnego konkursu czuwać będzie jury w składzie nauczycieli języka angielskiego z poszczególnych szkół. Testy zostaną sprawdzone przez wszystkich nauczycieli, a wyniki ogłoszone tego samego dnia.

8. NAGRODY
Laureaci konkursu otrzymają ciekawe nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 Z konkursu wyłonionych zostanie trzech głównych zwycięzców (I, II, III miejsce) z każdej kategorii wiekowej.

9. INFORMACJE DODATKOWE
Uczniowie na konkurs przyjeżdżają ze swoimi opiekunami we własnym zakresie.
Wszelkie kwestie nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.