X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40920
Przesłano:
Dział: Języki obce

Utrwalamy słownictwo. Scenariusz zajęć języka angielskiego dla klasy I

1. Rodzaj zajęć: język angielski, kl I szkoła podstawowa
2. Planowana tematyka zajęć: Utrwalamy słownictwo (dzikie zwierzęta, czynności, które wykonują) – rozwijamy umiejętność kategoryzowania.
3. Treści z podstawy programowej:
- reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela;
- rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać,
- rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą obrazów, gestów,
- udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów,
- nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je,
- współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.

4. Cele ogólne lekcji/zajęć:
Powtórzenie i utrwalenie nazw poznanych dzikich zwierząt oraz czynności, które mogą wykonać.

5. Umiejętności, które będą kształcone podczas zajęć
- umiejętności mówienia i słuchania ze zrozumieniem,
- umiejętności czytania w języku angielskim,
- osłuchiwanie z językiem angielskim,
- wdrażanie do reagowania na polecenia i zwroty nauczyciela w języku angielskim,
- kształtowanie pozytywnej motywacji do nauki języka angielskiego

6. Założone cele operacyjne (przewidywane osiągnięcia):
Uczeń:
- Wita się i żegna z nauczycielem w języku angielskim,
- Odpowiada na proste pytania n – la wsparte gestem/ obrazem,
- Rozpoznaje i nazywa poznane dzikie zwierzęta,
- Nazywa poznane czynności, które wykonują zwierzęta, w języku angielskim,
- Łączy obrazek zwierzęcia z odpowiednim podpisem,
- Przedstawia za pomocą gestów poznane dzikie zwierzęta i czynności,
- Mówi rymowanki w języku angielskim.

7. Zaplanowane metody pracy:
- słowna,
- poglądowa (obrazkowa),
- zadań do wykonania

8. Zaplanowane formy pracy:
- z całym zespołem klasowym,
- grupowa,
- indywidualna

9. Zastosowane materiały, pomoce dydaktyczne:
karty obrazkowe, karty ze słownictwem, płyta CD, magnetofon, mini karty obrazkowe dla dzieci (po 1 dla każdego dziecka), koperty, magnesy, piłka, książka i ćwiczenia Bugs Team 1

10. W jaki sposób zostaną dostosowane zadania dla uczniów zdolnych oraz uczniów mających trudności w nauce?
- Uczniowie mający trudności w nauce - nazywają poznane zwierzę w języku angielskim i wskazują na obrazek - symbol danej czynności, którą dane zwierzę potrafi wykonać (zamiast powiedzieć)
- Uczniowie zdolni językowo – nauczyciel zadaje im dodatkowe pytania odnośnie zwierząt, np. Jaki ma kolor?, Czy jest duże?, Ile ma nóg? Itp.

11. W jaki sposób zostanie dokonane podsumowanie lekcji/zajęć oraz sprawdzenie stopnia realizacji założonych celów?
Uczniowie dostaną w kopercie mini kartę z poznanym dzikim zwierzęciem. Ich zadanie będzie polegało na tym , aby powiedzieć jakie to zwierzę i co umie zrobić.

12. Planowany przebieg zajęć:
* Przywitanie się z uczniami w języku angielskim / rymowanka na powitanie - Stand up!, Sit down! Stand up! Sit down! Clap your hands! It`s time for English now(rymowanka z książki Bugs Team 1)
*Rozgrzewka językowa – n – l rzuca do dziecka piłeczkę i zadaje ogólne pytania w języku angielskim, np. Ile masz lat? (How old are you?), Jak masz na imię? (What`s your name?), Jak się masz? (How are you?), Jaki to kolor? (What colour is it?)
* Zabawa z kartami obrazkowymi ,,Co to jest?`` (What`s this?) - Nauczyciel zakrywa kartę obrazkową z wizerunkiem poznanego dzikiego zwierzęcia białą kartką, a następnie wolno przesuwa ja w dół odkrywając po kawałku ukryte na karcie obrazkowej zwierzę. Uczniowie zgadują co to jest. Udzielają odpowiedzi w języku angielskim. Karty obrazkowe zostają przyczepione do tablicy.
* Zabawa ,, Simon mówi`` - Dzieci stoją w kole. Jeden uczeń jest w środku i mówi Simon says i podaje jeden czasownik (biegać – run, chodzić – walk, latać – fly, pływać – swim, skakać – jump, wspinać się - climb). Pozostali uczniowie przedstawiają ciałem daną czynność i powtarzają jej nazwę.
* Obraz i słowo – Uczniowie siedzą w ławkach. Na tablicy są umieszczone karty obrazkowe (ze zwierzętami) i wyrazowe (nazwa zwierzęcia w języku angielskim). Nauczyciel losuje dwoje dzieci i mówi nazwę zwierzęcia. Zadanie wybranej pary uczniów polega na połączeniu obrazu zwierzęcia z jego zapisem.
*Story time – nauczyciel pokazuje w książce różne zwierzęta i pyta się uczniów, czy dane zwierzę może wykonać daną czynność, np. Czy żyrafa może latać? (Can the giraffe fly?), Czy małpa może się wspinać (Can the monkey climb) itp. Uczniowie podnoszą kciuki do góry kiedy odpowiedź jest pozytywna i mówią Yes, lub kciuki w dół i odpowiedź nie, gdy odpowiedź jest negatywna.
* Podsumowanie i Ewaluacja zajęć – Uczniowie dostają w kopercie obrazek jednego zwierzaka. Zadanie dzieci polega na tym, aby opowiedziały dwóm kolegom / koleżankom jakie to zwierzę i co umie robić. Nauczyciel podchodzi do dzieci i przysłuchuje się ich wypowiedziom, zadaje dodatkowe pytania, wspiera wypowiedzi dzieci gestem itp.
*Pożegnanie uczniów - Bye, bye. See you sonn!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.