X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40926
Przesłano:

Autorski program zajęć wychowawczych z zasad savoire-vivre dla wychowanków Zakładu Poprawczego w Poznaniu

Justyna Nojszewska – Zając
Wychowawczyni
Zakład Poprawczy w Poznaniu

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH Z ZASAD SAVOIR –VIVREU DLA WYCHOWANKÓW PRZEBYWAJĄCYCH W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM W POZNANIU

WSTĘP
Zakład Poprawczy w Poznaniu jest placówką wychowawczą o charakterze półotwartym, do której kierowani są nieletni, których popełnione czyny karalne i nie korzystne zmiany zachowania nie dają podstaw do umieszczenia ich w zakładach resocjalizacyjnych otwartych.
Główną przesłanką umieszczenia nieletniego w placówce jest nieskuteczność dotychczas stosowanych środków wychowawczych.
Wychowankami są chłopcy w wieku 13-21 lat, dla których umieszczenie w zakładzie poprawczym ma przede wszystkim zadanie wychowawcze. Celem jest dobro nieletniego, rezygnacja z represji, działanie w kierunku korzystnych zmian w osobowości i zachowaniu, które umożliwią mu prawidłowy rozwój i funkcjonowanie w życiu osobistym i społecznym.
Poniższy program autorski ma na celu pomoc wychowankom w przyswojeniu zasad dobrego zachowania oraz umożliwić odważniejsze podejmowanie kroków podczas usamodzielniania się w środowisku otwartym. Wychowankowie zostaną wyposażeni w wiedzę teoretyczną oraz nabędą umiejętności praktyczne, które pozwolą na swobodne poruszanie się w towarzystwie osób dorosłych, nieznajomych, nawiązywanie nowych kontaktów i znajomości.
Program będzie realizowany przez cały rok szkolny podczas zajęć tematycznych w internacie przeprowadzanych raz/dwa razy w miesiącu.

CELE OGÓLNE
Zapoznanie wychowanków z podstawowymi zasadami dobrego wychowania we współczesnym świecie. Nabycie podstawowych kompetencji społecznych przydatnych do funkcjonowania zarówno w ramach placówki wychowawczej, jak i po jej opuszczeniu.

CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu komunikacji i reakcji interpersonalnych.
2. Nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przydatnych do poruszania się w miejscach użytku publicznego.
3. Nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przydatnych do poprawnego zachowania się przy stole, zorganizowania przyjęcia.
4. Nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu właściwego ubioru w czasie wolnym, miejscu pracy, spotkaniach towarzyskich, oficjalnych przyjęciach i wizytach.

TEMATYKA ZAJĘĆ
1. Powitanie i przywitanie się:
• Podstawowe formy powitania w zależności od miejsca i sytuacji
• Dozwolone gesty przy powitaniu

2. Odpowiedni ubiór:
• Dobranie odpowiedniego stroju do miejsca i sytuacji
• Jak Cię widzą, tak Cię piszą! – dekalog człowieka zadbanego

3. Obowiązujące zasady w miejscach publicznych – kino, teatr, kawiarnia, kościół, randka:
• Panujące obyczaje i obowiązujący strój
• Prywatność w miejscach publicznych
• Czas i miejsce na konsumpcję

4. Podano do stołu:
• Nakrywanie stołu
• Posługiwanie się sztućcami i zastawą
• Odpowiednie zachowanie się przy stole

5. Punktualność:
• Szanowanie czyjegoś, jak i swojego czasu
• Sytuacje trudne, ale nie beznadziejne

6. Rozmowy i dyskusje:
• Kultura słowa
• Szanowanie rozmówcy i jego prawa do własnego zdania

7. Komunikacja:
• Komunikacja werbalna i niewerbalna
• Rozmowa kwalifikacyjna

8. Asertywność:
• Stanowczość, a nie chamstwo
• Asertywność fizyczna

9. Nowoczesna komunikacja:
• Telefon komórkowy i telefon stacjonarny
• Inne formy komunikacji : e-mail, Internet, czat, listy

10. Kochani sąsiedzi:
• Jak utrzymywać dobre kontakty sąsiedzkie
• Zasady harmonijnego współżycia

W zależności od sytuacji wychowawczej planowane są również wyjścia do kina, teatru, restauracji oraz udział w imprezach masowych i wycieczkach w celu praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności .

Justyna Nojszewska - Zając

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.