X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40925
Przesłano:

Autorski program zajęć wychowawczych przygotowujący wychowanków przebywających w Zakładzie Poprawczym w Poznaniu do kontaktów z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej

Justyna Nojszewska – Zając
Wychowawczyni
Zakład Poprawczy w Poznaniu

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH PRZYGOTOWUJĄCY WYCHOWANKÓW PRZEBYWAJĄCYCH W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM W POZNANIU DO KONTAKTÓW Z INSTYTUCJAMI RYNKU PRACY I POMOCY SPOŁECZNEJ

WSTĘP
Zakład Poprawczy w Poznaniu jest placówką wychowawczą o charakterze półotwartym, do której kierowani są nieletni, których popełnione czyny karalne i nie korzystne zmiany zachowania nie dają podstaw do umieszczenia ich w zakładach resocjalizacyjnych otwartych.
Główną przesłanką umieszczenia nieletniego w placówce jest nieskuteczność dotychczas stosowanych środków wychowawczych.
Wychowankami są chłopcy w wieku 13-21 lat, dla których umieszczenie w zakładzie poprawczym ma przede wszystkim zadanie wychowawcze. Celem jest dobro nieletniego, rezygnacja z represji, działanie w kierunku korzystnych zmian w osobowości i zachowaniu, które umożliwią mu prawidłowy rozwój i funkcjonowanie w życiu osobistym i społecznym.
Poniższy program autorski ma na celu pomoc wychowankom w zrozumieniu zawiłości rynku pracy oraz umożliwić odważniejsze podejmowanie kroków podczas usamodzielniania się w środowisku otwartym. Wychowankowie zostaną wyposażeni w wiedzę teoretyczną oraz nabędą umiejętności praktyczne, które pozwolą na swobodne poruszanie się w instytucjach, urzędach i zakładach pracy w celu podjęcia pierwszego zatrudnienia lub otwarcia własnej działalności gospodarczej.

Program będzie realizowany przez cały rok szkolny podczas zajęć tematycznych w internacie przeprowadzanych raz na kwartał.

CELE OGÓLNE
Zapoznanie wychowanków z podstawowymi zagadnieniami prawa pracy związanych z podjęciem i przebiegiem zatrudnienia, zestawienie umów o pracę z umowami prawa cywilnego o świadczenie pracy, omówienie podstawowych sposobów poszukiwania pracy czy nabycia podstawowych kompetencji społecznych przydatnych na rynku pracy. Uzyskanie informacji o podmiotach funkcjonujących na rynku pracy i procedurach obowiązujących w relacjach z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej.

CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu wypełniania wymaganych i obowiązujących na rynku pracy dokumentów.
2. Nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przydatnych
do poruszania się w instytucjach rynku pracy i pomocy społecznej.
3. Nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych potrzebnych
do założenia własnej działalności gospodarczej.
4. Nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych potrzebnych
do przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej.

TEMATYKA ZAJĘĆ
1. Świadczenie pracy na podstawie umów prawa pracy:
• Podstawowe definicje prawa pracy, rodzaje umów o pracę, przysługujące pracownikom i pracodawcom prawa oraz nałożone obowiązki, bhp – zajęcia teoretyczne
• Wzory umów o pracę – zajęcia praktyczne
2. Świadczenie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych:
• Umowa zlecenie i umowa o dzieło – zajęcia teoretyczne
• Wzory umów cywilnoprawnych – zajęcia praktyczne
3. Poszukiwanie pracy:
• Przygotowanie do poszukiwania pracy
• CV – zajęcia teoretyczne i praktyczne
• List motywacyjny – zajęcia teoretyczne i praktyczne
• Gdzie i jak szukać ofert pracy? – zajęcia teoretyczne i praktyczne
4. Bezrobotny w Urzędzie Pracy:
• Status osoby bezrobotnej – zajęcia teoretyczne
• W czym i w jaki sposób może pomóc Urząd Pracy? – zajęcia teoretyczne
5. Pomoc społeczna:
• Prawo do świadczeń z pomocy społecznej – zajęcia teoretyczne
• Rodzaje świadczeń – zajęcia teoretyczne
• Jednostki organizacyjne – zajęcia teoretyczne
6. Działalność gospodarcza:
• Jak założyć własną firmę? – zajęcia teoretyczne
• Biznesplan – zajęcia praktyczne
7. Komunikacja:
• Komunikacja werbalna i niewerbalna – zajęcia teoretyczne
• Pozytywne pierwsze wrażenie – zajęcia teoretyczne
• Odpowiedni ubiór – zajęcia praktyczne z zasad savoir – vivru
• Autoprezentacja – zajęcia praktyczne
• Konflikt i negocjacje – zajęcia praktyczne
• Rozmowa kwalifikacyjna – zajęcia praktyczne

W zależności od sytuacji wychowawczej planowane są również wyjścia do Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, itp., w celu praktycznego poznania funkcjonowania tychże instytucji.

Justyna Nojszewska - Zając

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.