X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40645
Przesłano:

Sprawozdanie semestralne z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: Anna Zielinkiewicz

Okres , którego dotyczy sprawozdanie: 1.09.2018 – 25.01.2019

Usprawiedliwiona nieobecność: -

1. Udział w szkoleniach:
- Szkolenie dotyczące RODO - 31.08.2018
- Bilateralna Integracja – Program szkolny - 16h (6h teorii, 10h praktyki)- 24.11.2018
- Trudne zachowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną - 5h - 3.12.2018
- Indywidualizacja pracy z uczniem z zaburzeniami neurorozwojowymi - 5h - 14.01.2019
Szkolenia w znaczny sposób poszerzyły mój zakres wiedzy w w/w zagadnieniach jak również pozwoliły mi wzbogacić mój warsztat pracy w nowe techniki działania, które mogę wykorzystywać w codziennej pracy podczas prowadzenia zajęć rewalidacyjno – wych.

2. Udział w pracach zespołu doradczego na poziomie szkoły podstawowej SOSW - 9.2018 – 1.2019
W ramach spotkań analizowane były bieżące problemy dotyczące wychowanków SOSW oraz stopień realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego SOSW w Koszalinie.

3. Współorganizacja spotkania dla zainteresowanych rodziców i nauczycieli z mgr Joanną Mikołajczyk – terapeutą behawioralnym Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej, terapeutą integracji sensorycznej, pracującą w poradni SCOLAR w Warszawie – przygotowanie oraz wydruk plakatów reklamujących spotkanie jak również ulotek z informacją o spotkaniu i osobie prowadzącej (rozdanie uczniom) - 16.11.2018
Organizując i uczestnicząc w tym spotkaniu przybliżyłam sobie tematykę i sposoby zaangażowania rodziców w proces terapii i nauki dzieci samodzielności. Zapoznałam się także z behawioralnym podejściem do dziecka „niegrzecznego”, oraz sposobami reakcji na zachowania trudne wg funkcji zachowania.

4. Korzystanie z technologii komputerowej: przygotowanie planów pracy, scenariuszy zajęć, materiałów informacyjnych dla rodziców
- wyszukiwanie w Internecie ciekawych materiałów metodycznych
- zamieszczanie na koncie Ośrodka na Facebooku zdjęć i notatek z ważnych i ciekawych wydarzeń z życia grup r-w - 9.2018 – 1.2019
Doskonalenie umiejętności wykorzystywania komputera i Internetu w pracy nauczyciela. Gromadzenie nowych materiałów metodycznych;

5. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców i nauczycieli:
- spotkania z alpakami, alpakoterapia. Przyjazd zwierząt, spotkanie z nimi, pozyskanie funduszy ze Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” - 9.10.2018,
- Program Kolory tęczy – zajęcia przybliżające istotę programu - 10.12.2018
Podczas prowadzenia i współprowadzenia zajęć i warsztatów otwartych dla rodziców i nauczycieli w sposób praktyczny doskonaliłam moje umiejętności i kompetencje pedagogiczne. Podczas prowadzenia tych zajęć starałam się przybliżyć zainteresowanym tematykę alpakoterapii oraz nowego programu wychowawczego. Informacja zwrotna jaką otrzymywałam w trakcie zajęć pozwala na bieżąco korygować efekty pracy.

6.Opiekun stażu dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego - 9.2018 – 1.2019
W trakcie pracy ze stażystą doskonale mój warsztat pracy, jestem zmotywowana do bieżącego śledzenia nowości w pracy pedagogicznej i zmian w prawie oświatowym.

7. Wdrożenie programu edukacyjnego Kolory tęczy – rozwój alternatywnej komunikacji poprzedzającej komunikacji alternatywnej, stymulacja kolorami - 9.2018 – 1.2019
Podczas realizacji programu zajęć najważniejsze jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, poprzez wdrożenie skutecznej alternatywnej komunikacji poprzedzającej (kolory) oraz rozwijanie zainteresowania otoczeniem, stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych. Stymulacja wielozmysłowa obejmuje więc: -zmysł dotyku -zmysł równowagi -zmysł czucia głębokiego -zmysł słuchu -zmysł wzroku -zmysł węchu -zmysł smaku.

8. Współorganizowanie imprez i uroczystości grupowych:
- piknik pożegnanie lata, grill
- dary jesieni , soki
- dzień latawca
- dzień nauczyciela
- andrzejki
- spotkanie swiateczne
Wszelka aktywność dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest dla nich wielkim wyzwaniem. Dzieci łatwiej przyswajały sobie w ten sposób wiedzę o otaczającym je świecie, obrzędach świątecznych i obyczajach. Organizacja imprez okolicznościowych i wspólna zabawa integrowała dzieci, była atrakcyjną formą spędzania czasu, a także rozwijała ich wyobraźnię i aktywność.

9. Udział podopiecznych w konkursach plastycznych:
- Konkurs na kartkę świąteczną organizowany przez Prezydenta Miasta Koszalina
- Konkurs Krew ratuje życie organizowany przez PCK
- konkurs „Zimowe inspiracje” V edycja organizowany przez SOSW w Dąbrowie Górniczej
Aktywność twórcza rozwija wyobraźnię dzieci , pomaga podnieść samoocenę, dostrzec własną sprawczość.

10. Zorganizowanie zbiórki karmy dla zwierząt na rzecz Schroniska dla zwierząt „Leśny zakątek” w Koszalinie.
Działanie na rzecz zwierząt rozwija u dzieci empatię jak również daje rodzicom możliwość zaangażowania się w życie i aktywność grupy.

11.Podsumowanie zadań zrealizowanych w I półroczu 2018/ 2019

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.