X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4033
Przesłano:

Wielcy podróżnicy i odkrywcy. Konspekt lekcji historii

Czas trwania zajęć:
- 45 minut
Cel ogólny: uczeń (wie, zna, rozumie)
- pojęcie: karawela, busola
- postaci: Krzysztofa Kolumba, Ferdynanda Magellana, Vasco da Gamy, Bartłomieja Diaza
- daty: odkrycia Ameryki (1492 rok)
- nazwy towarów przywożonych z Nowego Świata do Europy
- przyczyny poszukiwania przez Europejczyków drogi morskiej do Indii
- związek między wynalazkami w dziedzinie żeglugi a podejmowaniem dalekich wypraw
- związek między odkryciami geograficznymi i zniszczeniem cywilizacji prekolumbijskiej
- znaczenie odkryć geograficznych dla wymiany towarowej między Starym i Nowym Światem
Cele operacyjne: uczeń (potrafi, umie)
- posługiwać się poznanymi pojęciami
- wymienić towary przywożone do Europy z Nowego Świata
- zaznaczyć na taśmie chronologicznej datę odkrycia Ameryki
- wymienić i krótko omówić przyczyny odkryć geograficznych
- nazwać wynalazki w dziedzinie żeglugi, które umożliwiły podejmowanie dalekich wypraw
- wymienić wybitnych podróżników i odkrywców
- wskazać na mapie kierunki podróży znanych odkrywców
- nazwać odkryte przez nich lądy lub nowe szlaki
- wymienić skutki odkryć geograficznych
- podać ich pozytywne i negatywne strony
Metody nauczania:
- opowiadanie
- wykład konwersatoryjny
- inscenizacja - pantomima
- pokaz
Środki dydaktyczne:
- mapa odkryć geograficznych XV – XVI wieku
- przyprawy przywożone z Nowego Świata, np. cynamon, kakao, papryka
- zdjęcia pierwszych odkrywców
- muzyka z filmu o Krzysztofie Kolumbie - „1492. Wyprawa do raju”
- podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń do historii i społeczeństwa dla klasy VI Szkoły Podstawowej, Wydawnictwo Szkolne PWN
Forma pracy:
- zbiorowa: w grupie i z całą klasą
- indywidualna

Przebieg lekcji:

Wprowadzenie
1. Sprawdzenie listy obecności oraz poruszenie spraw organizacyjnych.
2. Podanie tematu lekcji.

Rozwinięcie

Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem i celami lekcji. Następnie przypomina o ograniczonej wiedzy człowieka średniowiecznego o świecie. Zachęca uczniów do refleksji nad powodami, dla których człowiek zaczął poszukiwać nowych lądów, a tym samym nad pytaniem dlaczego wcześniej nie odważył się na taki krok? Następnie omawia pokrótce odkrycia kolejnych podróżników, pokazując jednocześnie zdjęcia z ich wizerunkami, najwięcej jednak uwagi poświęcając w swoich opowiadaniach – uatrakcyjnionych mnogością anegdot i ciekawostek - Magellanowi. Następnie trójka chętnych uczniów dostaje zadanie, w tajemnicy przed resztą klasy, aby przygotowali scenkę pantomimiczną, ukazującą próby przekonania królowej Izabeli Kastylijskiej przez Krzysztofa Kolumba, aby sfinansowała ryzykowną wyprawę podróżnika, a następnie jego pierwsze spotkanie z tubylcem. Nauczyciel, chcąc przybliżyć atmosferę tamtejszych wydarzeń, nastawia - w tle przygotowanej już scenki - muzykę z filmu „1492. Wyprawa do raju”. Reszta klasy odgaduje, co ukazana ilustracja ruchowa przedstawia, a następnie wspólnie zastanawia się, jakie mogły być skutki owych odkryć. Później nauczyciel przechadza się po klasie z woreczkiem pełnym przypraw, uczniowie losują i odgadują - polegając na zmyśle węchu oraz smaku - jakie przyprawy przywożono z Nowego Świata.

Zakończenie
Nauczyciel podsumowuje pracę klasy oraz ocenia aktywność poszczególnych osób. Na koniec, jako zadanie domowe uczniowie otrzymują do wykonania zadania z zeszytu do ćwiczeń.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.