X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4035
Przesłano:

Fryderyk Chopin - życie kompozytora. Scenariusz lekcji muzyki w kl. V

Cel główny:
Poznanie najważniejszych faktów z życia F. Chopina.
Cele operacyjne:
Uczeń
• zna najważniejsze fakty z życie Chopina,
• potrafi zaśpiewać pierwszą zwrotkę piosenki „Frycek” w grupie,
• potrafi odczytać zapis nutowy piosenki „Frycek”,
• zna chwyt na flecie dla dźwięków c1 i d1 i potrafi te dźwięki zagrać,
• potrafi uważnie słuchać i wyrażać własne poglądy.
Metody:
rozmowa kierowana, nauka piosenki przy pomocy nut, pogadanka, praca z tekstem, metoda ćwiczeń praktycznych
Formy pracy:
z cała klasą, indywidualna, w grupach
Środki dydaktyczne:
podręczniki, odtwarzacz CD i płyta („Walc cis-moll”, „Polonez A-dur”), keyboard, portret Chopina, ilustracja przedstawiająca powiększony podpis Chopina, wiersz pt.: „Walc” Wandy Chotomskiej, karty pracy, flety, zeszyty
Czas realizacji:
45 minut
Uwagi:
Na zajęciach wystąpią następujące formy aktywności muzycznej:
• śpiew
• gra na fletach
• słuchanie muzyki

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Część wstępna:

1. Czynności organizacyjne – sprawdzenie obecności, poprawa zdobytych na ostatniej lekcji minusów z wiadomości o instrumentach perkusyjnych, wstawienie stopni za udział w lekcji.
2. Wprowadzenie do lekcji – prezentacja wiersza „Walc” W. Chotomskiej przez dwoje dzieci na tle utworu F. Chopina „Walc cis-moll”.

Wyjrzałam na ulicę –
był wiatr i była wiosna,
ulicą szła dziewczyna,
dziewczyna nuty niosła.

A na ulicy
stały kwiaciarki z koszami kwiatów,
a dziewczyna wyszła ze szkoły muzycznej
i szła Krakowskim Przedmieściem
w stronę Nowego Światu.
- A jaka była?
- Piękna, tak piękna jak Syrena.
- A co w tych nutach było?
- W nutach był walc Chopina.

A te kwiaciarki w koszach
jaśminy miały i róże.
Jaśminy były białe,
róże pąsowe i duże,
i nagle – nad kwiatami
schyliła się dziewczyna,
i nagle – walc w bukietach,
walc w różach i jaśminach.

Frunęły kwiaty z koszy,
kołyszą się nad miastem,
frunęły z parapetów
firanki falbaniaste –
a ten walc przez liście
śmieje się perliście,
a ten walc już cały w muślinach,
biały obłok goni,
srebrną gwiazdką dzwoni
i do nieba księżyc przypina.

3. Po wysłuchaniu próba odgadnięcia tematu lekcji na podstawie tekstu i muzyki, ustalenie i zapisanie tematu (zwrócenie uwagi na pisownię nazwiska kompozytora), ekspozycja portretu Chopina.

Część główna:

1. Omówienia pochodzenia Chopina i podpisu kompozytora – zwrócenie uwagi na dwie literki „F”, które wskazują na dwa imiona: Fryderyk Franciszek.
2. Nauka pierwszej zwrotki piosenki „Frycek” – przeczytanie słów piosenki przez uczniów, prezentacja piosenki przez nauczyciela, podzielenie się wrażeniami odnośnie słów, charakteru i nastroju piosenki, melodii i rytmu (trafne spostrzeżenia nagradzane zostają plusami), powtarzanie śpiewem fragmentów 4-taktowych piosenki, wykonanie piosenki w całości, sprawdzenie opanowania śpiewu w grupach.
3. Rozmowa na temat informacji o życiu kompozytora zawartych w słowach piosenki – Żelazowa Wola i fortepian.
4. Pogadanka na temat dzieciństwa Chopina – pobyt w Warszawie i wakacje spędzane na Kujawach u przyjaciół ze względów zdrowotnych.
5. Rozszerzenie wiadomości o kompozytorze – polecenie przeczytania notatki z podręcznika i jej omówienie: lata życia, wyjazd do Paryża, pobyt w Paryżu.
6. Omówienie zakresu działań muzycznych Chopina - wyjaśnienie terminów: kompozytor, pianista, pedagog.
7. Przygotowanie do gry na flecie piosenki „Frycek” – omówienie zapisu nutowego (wartości rytmiczne i nazwy dźwięków), podanie chwytu na flet dźwięków c1 i d1, wykonanie tych dźwięków, przypomnienie chwytów na pozostałe dźwięki (e1,f1,g1), próba gry na flecie całą klasą 4 taktów piosenki, polecenie przygotowania gry na flecie omawianego fragmentu piosenki w domu.

Część końcowa:

1. Podsumowanie zdobytych wiadomości o życiu Chopina – indywidualne wypełnienie ćwiczenia na karcie pracy (uzupełnienie luk w notatce o kompozytorze) na tle „Poloneza A-dur”, głośne odczytanie rozwiązań (prawidłowe odpowiedzi oceniane zostają plusami), polecenie wklejenia karty pracy do zeszytu.
2. Powtórzenie śpiewu zwrotki piosenki „Frycek”.
3. Podsumowanie zajęć - co uczniowie poznali i czego się nauczyli oraz ocena aktywności uczniów przez nauczyciela.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.