X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40159
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela odbywającego staż na nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr ...

Wykształcenie: wyższe magisterskie

Nazwa placówki: Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Jarosławcu

Okres stażu: od 1.09.2015 do 31.05.2016

Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr ...
W związku z zakończeniem stażu na nauczyciela kontraktowego przez panią ... przedstawiam poniżej projekt oceny dorobku zawodowego.
Pani ... we wrześniu 2015 roku po raz pierwszy rozpoczęła pracę w przedszkolu jako nauczyciel i wychowawca grupy 3-latków. Jako opiekun stażu, starałam się wspierać ją i pomagać w adaptacji do warunków pracy w przedszkolu. Wskazywałam źródła wiedzy merytorycznej w celu wzbogacenia i doskonalenia warsztatu pracy oraz umiejętności dydaktycznych. Na bieżąco służyłam radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów metodycznych i wychowawczych.
Pani ... od początku roku szkolnego, po zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły planu rozwoju zawodowego, rozpoczęła jego realizację. Zapoznała się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, poznawała organizację, zadania i zasady funkcjonowania placówki - sposób prowadzenia obowiązującej dokumentacji oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy.
Sporządzony został kontrakt między stażystką a opiekunem stażu. W ciągu całego stażu każdego miesiąca obserwowała zajęcia prowadzone przez opiekuna, a także sama prowadziła zajęcia w obecności opiekuna stażu. Dało to jej możliwość doskonalenia swojego warsztatu pracy. Zajęcia były omawiane. Pani ... sporządzała notatki, formułowała wnioski, wymieniała się spostrzeżeniami z opiekunem. Zajęcia prowadziła różnymi metodami formami, wykorzystywała bogate pomoce dydaktyczne własnoręcznie wykonane oraz tablicę interaktywną. Zajęcia były zaplanowane, przemyślane, atrakcyjne. Jako początkujący nauczyciel radziła sobie w pracy wychowawczej z małymi dziećmi. W tej dziedzinie nastąpił znaczący rozwój zawodowy nauczyciela. W trakcie trwania stażu współpracowała z nauczycielkami przedszkola. Angażowała się w organizowanie imprez przedszkolnych, co przyniosło korzyści dzieciom. Potrafiła zintegrować się ze środowiskiem lokalnym przez współpracę z rodzicami przy okazji organizowania uroczystości grupowych (Pasowanie na przedszkolaka, Andrzejki, Spotkanie ze Świętym Mikołajem, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Przedszkolny Kiermasz Wielkanocny, Dzień Mamy). Z dużym zaangażowaniem oddawała się pracy na rzecz dzieci. Wykazywała się dużą pomysłowością, ambicjonalnie podchodziła do swoich obowiązków. Nauczycielka uczestniczyła w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, spotkaniach Zespołu nauczycieli edukacji przedszkolnej oraz w indywidualnych spotkaniach z opiekunem w ramach potrzeb.
Pani ... uczestniczyła w ciągu roku szkolnego w różnych formach doskonalenia zawodowego, co z pewnością przyczyniło się do wzbogacenia warsztatu pracy, podniosło umiejętności dydaktyczne.
Stara się na bieżąco rozwiązywać wszystkie problemy wychowawcze. Dba o estetyczny wygląd sali. Szybko nawiązała kontakt z dziećmi, inspirowała ich do podejmowania różnych działań, starała się integrować zespół.

Nasza współpraca układała się bardzo dobrze. Stażystka konsultowała się z opiekunem w sprawach dotyczących realizacji zadań planu rozwoju zawodowego oraz wychowawczo - dydaktycznych w pracy z dziećmi. Jest osobą komunikatywną, otwartą na sugestie i propozycje z mojej strony. Rzetelnie spełniała wymagania i sumiennie wykonywała swoje zadania. Skrupulatnie gromadziła dokumentację.
Myślę, że doświadczenia dydaktyczne i wychowawcze, jakie zdobyła stażystka w pierwszym roku pracy w przedszkolu, zainspirują ją do wnikliwej analizy swych dokonań, wyzwolą chęci wzbogacania swej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji.

Uważam, że Pani ... zrealizowała zamierzone zadania. Planowo wywiązywała się również z zaplanowanych przedsięwzięć, przestrzegała umów zawartych w kontrakcie. Na podstawie moich obserwacji i po zapoznaniu się z dokumentacją prowadzoną przez nauczycielkę, proponuję pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.