X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40101
Przesłano:
Dział: Języki obce

Shopping for clothes. Scenariusz lekcji języka angielskiego

Scenariusz lekcji języka angielskiego

Etap edukacyjny: II Klasa Technikum
Czas trwania: 45 minut
Przedmiot: język angielski

Temat lekcji: Shopping for clothes.

Cele operacyjne lekcji:
Uczeń w zakresie wiedzy zna znaczenie, poprawnie zapisuje oraz stosuje słownictwo i wyrażenia z działu zakupy i usługi.
Uczeń w zakresie umiejętności rozwiązuje zadania na słuchanie, wyszukuje informacji w tekście, bierze udział w rozmowie dotyczącej składania reklamacji i robienia zakupów, układa dialogi na temat robienia zakupów.

Cele wychowawcze:
- uczeń uczy się kulturalnego zachowania w codziennych sytuacjach

Kompetencje kluczowe rozwijane podczas zajęć:
- porozumiewanie się w języku ojczystym - adekwatne tłumaczenie tekstów, unikanie kalki językowej
- porozumiewanie się w językach obcych
- umiejętność uczenia się - wprowadzenie słownictwa i zwrotów z działu zakupy i usługi w konkretnych sytuacjach

Treści wynikające z podstawy programowej:
- uczeń posługuje się zasobem środków językowych, umożliwiających realizację wymagań w zakresie zakupy i usługi
- rozumie słuchany tekst i znajduje w nim określone informacje
- formułuje zrozumiałe wypowiedzi ustne dotyczące robienia zakupów i składania reklamacji
- przekazuje informacje przedstawione w materiale wizualnym - odpowiada na pytania dotyczące filmu

Metody:
- podająca (objaśnienia, dyskusja)
- odgrywanie ról (dialogi)
- programowana (z użyciem komputera)

Formy pracy:
- indywidualna
- w parach i grupach

Środki dydaktyczne:
laptop, projektor, internet, karty pracy uczniów, materiały Macmillan Speak your mind

Przebieg zajęć:
1. Czynności organizacyjno-porządkowe
2. Podanie celu lekcji
3. Część wprowadzająca (krótka rozmowa na temat robienia zakupów i zachowania się w sklepie, jakie pytania zadajemy sprzedawcy, jakich form grzecznościowych używamy w języku angielskim)
4. Rozdanie kart pracy, wykonanie zadania 1 i 2, sprawdzenie odpowiedzi
5. Wykonanie zadania nr 3 (Macmillan Speak your mind - Appearances section 2 movie 1)
6. Ponowne obejrzenie filmu tym razem z transkrypcją, sprawdzenie odpowiedzi
7. Wykonanie zadania nr 4 - uczniowie układają dialog z rozsypanych zdań, sprawdzenie odpowiedzi - czytanie dialogu.
8. Podsumowanie lekcji.

ZAD.1 Zdecyduj, kto wypowiada zwroty i wyrażenia podane niżej. Napisz C - CUSTOMER lub S-SHOP ASSISTANT.

Can I help you?
I'll take it.
Excuse me.
How much is it?
Anything else?
That's £ 2.50.
I'd like this.
Would you like a bag?
Do you sell shampoo?
You're welcome.
Sorry, we don't have any.
Here's your change.

ZAD. 2 Ułóż wypowiedzi w poszczególnych dialogach w odpowiedniej kolejności.

1.
Ok, I'll take four, please.
How much are those big oranges?
Hello, can I help you?
They're 50p each.
2.
The grey ones or the black ones?
I'd like a pair of socks too, please.
The black ones, please.
3.
Yes, we've got this thick tights and there are these thinner ones.
What size are they?
Excuse me, do you sell tights?
They are all large.
That's six pounds in total.
4.
That's £ 7.99. Would you like a bag?
I'll take this CD, please.
Ok, here's your change.
No, that's all right.

ZAD.3 Obejrzyj film i zaznacz prawidłową odpowiedź.

1. What size is the first suit that Ed tries on?
a Size 38
b Size 40
c Size 36
2. How much does the second suit cost?
a £ 144.25
b £ 100
c £ 125
3. Ed buys a suit, a shirt and a tie. What else does he need to buy for his interview?
a a briefcase
b a pair of shoes
c a coat
4. What colour is the tie that Ed decides to buy?
a orange
b blue
c green
5.Where does Ed have a job interview?
a at the hotel
b in the hospital
c at school
5.How does Ed want to pay?
a by credit card
b in cash
c by transfer

ZAD.4 Ułóż dialog z rozsypanych zdań.

1.Hello, how can I help you?
2.Hi, I'm looking for a nice sweater.
3.What size are you?
4.I'm medium.
5.Ok, and what colour would you like?
6.Black please.
7.I'm sorry, we don't have black in this size. Would you like to see another colour?
8.Do you have anything in blue?
9.Yes, I do. Here you are. Would you like to try it on?
10.Yes, where are the changing rooms?
11.Over there. .... (after a while)... Does it fit OK?
12.No, I'm affraid it's too loose. Do you have something smaller?
13.Try this one. It's a little bit different style, but the size should be OK.
14.How much is it?
15.It's £ 20. But we've got a special offer today and everything is 10% off.
16.Ok, fine. I'll take it.
17.How would you like to pay?
18.In cash.
19.Thanks, here's your change and receipt. Would you like a bag?
20.No thanks, bye.
21.Bye.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.