X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40094
Przesłano:
Dział: Języki obce

Język angielski - rozkład materiału do zerówki

Termin realizacji DZIAŁ STRUKTURY SŁOWNICTWO CELE I PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Powitania/pożegnania
Przedstawianie się

1 lekcja
What’s your name? I’m...
How are you?
I’m fine, thanks. Hello! Goodbye!
Thanks! Please! - ustalenie zasad obowiązujących na zajęciach j. angielskiego
-witanie sie i żegnanie w j. ang.
-umożliwienie uczniom komunikowania się w j. angielskim poprzez naukę rymowanki oraz piosenki powitalnej
-przedstawianie się
Liczby 1-10
Pytanie o wiek

3 lekcje
What number is it?
Let’s count!
How old are you?
I`m (six). One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten -liczenie od 1 do 10
- rozpoznawanie i nazywanie liczb
-śpiewanie piosenek TPR The number song i Five little monekys
- pytanie o wiek i udzielanie odpowiedzi
Kolory

4 lekcje
What colour is it? (Blue)
What’s your favourite colour? Red, blue, green, orange, brown, black, yellow, pink
słownictwo dodatkowe:
rainbow, paint
-nazywanie i rozpoznawanie kolorów
-nazywanie ulubionego koloru
-pytanie o ulubiony kolor
-kolorowanie tęczy
-kolorowanie na podany kolor
-udział w zabawach i grach utrwalających nazwy kolorów
Przybory szkolne

2 lekcje
What’s this?
It’s a...(pen). Pencil, pencil-case, book, ruler, rubber, bag, pen -rozpoznawanie i nazywanie przyborów szkolnych
-liczenie przyborów szkolnych
-kolorowanie przyborów szkolnych wg instrukcji
-udział w zabawach i grach
utrwalających nazwy przyborów szkolnych
Moja rodzina

2 lekcje
This is my ...
Who’s this? It’s.
Yes/No Mum, Dad, sister, brother, baby, grandpa, grandma, me -nazywanie członków rodziny
-pytanie o osoby oraz odpowiadanie na pytania (Kto to jest? To jest ...?)
-nauka piosenki My family oraz Finger family
-zaangażowanie wszystkich uczniów do komunikowania się w j. angielskim poprzez wspólny śpiew oraz gry i zabawy
Pory roku
Pogoda

2 lekcje
What`s the weather like today? Sunny, cloudy, rainy, snowy, hot, cold
Spring, summer, autumn, winter -rozpoznawanie i nazywanie pór roku
-opisywanie pogody
Moje zabawki

2 lekcje
What’s this?
It’s (a car).
A car, please.
Thank you.
ball, car, doll, teddy, train, blocks, balloon
numbers 1-5
colours -rozpoznawanie i nazywanie
zabawek
-liczenie zabawek
-kolorowanie zabawek wg usłyszanego opisu
-wskazywanie zabawek
-opisywanie obrazka np. 3 czerwone samochody
-proszenie o zabawkę oraz dziękowanie
-utrwalanie nazw zabawek poprzez wspólne śpiewanie oraz gry i zabawy
Zwierzęta

3 lekcje
What’s this?
It’s (a cat).
Jump like a ...
I`ve got a (cat). cat, dog, parrot,hamster rabbit,fish
cow, horse, chicken, duck, sheep, pig
słownictwo dodatkowe:
run, jump, swim, fly
numbers, colours
-rozpoznawanie i nazywanie zwierząt
-nazywanie czynności wykonywanych przez zwierzęta
-kolorowanie zwierząt wg opisu
-mówienie o swoim zwierzątku
-liczenie zwierząt
-wykonywanie usłyszanych czynności
-wspólne śpiewanie piosenki o zwierzętach
-utrwalanie słownictwa poprzez gry i zabawy
Moje ciało

2 lekcje
Shake your..
Touch your... head, arms, legs,ears. eyes, nose
tummy, feet
słownictwo dodatkowe:
hands, shake, clap, wave
rozpoznawanie i nazywanie części ciała
-wskazywanie usłyszanych części ciała
-wykonywanie czynności (dotknij brzucha, klaszcz w dłonie, itp.)
-wspólne śpiewnie piosenki połączonej z ruchem Head and shoulders
utrwalanie słownictwa poprzez gry i zabawy
Jedzenie i picie

2 lekcje
I like...
I don’t llike ... pizza, sandwich,
banana, cake, apple, pear, water, juice, ice cream, , salad, fish, chips -rozpoznawanie i nazywanie jedzenia
-mówienie o kulinarnych upodobaniach
-liczenie produktów spożywczych
-dorysowywanie brakujących produktów
-wdrażanie do zdrowego odżywiania
-wspólne śpiewanie piosenek
Ubrania

3 lekcje
Take off/ Put on.
T-shirt, trousers, socks, jacket, shoes, hat, coat rozpoznawanie i nazywanie ubrań
-kolorowanie ubrań wg opisu
-opisywanie stroju
-wykonywanie czynności związanych z ubieraniem
-udział w zabawach i grach utrwalających poznane słownictwo
Czynności ruchowe

1 lekcja Stamp your feet!
Stand up! Sit down!
Walk! Run! Run, jump, wave, nod, walk -zabawy TPR, wykonywanie czynności wg instrukcji nauczyciela
-wspólne śpiewanie piosenki połączonej z ruchem If you`re happy
Lekcje okolicznościowe:
Boże Narodzenie
Wielkanoc
Urodziny

5 lekcji
I want ....
How many?
Happy birthday! Christmas tree, presents, Father, star Christmas
Easter Bunny, eggs,
basket
colours , numbers,
balloons, birthday cake, candles
-poznanie tradycji i obyczajów związanych ze świętami w Wielkiej Brytanii
-nauka piosenki świątecznej
-poznanie słownictwa związanego ze świętami
-wykonanie kartek świątecznych
-składanie życzeń urodzinowych
-śpiewanie piosenki urodzinowej
Łącznie: 32 lekcje

UMIĘJĘTNOŚCI WG PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym:
Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych i teatralnych.
Rozumienie ogólnego sensu krótkich historyjek, wspieranych obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.
Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.
Śpiewanie piosenek w grupie.

Umiejętności pozajęzykowe:
Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.
Odpowiadanie na pytania, objaśnianie kolejności zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych.
Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.
Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.
Respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie w zabawie.
Podawanie swojego imienia.
Śpiewanie piosenek.
Uczestniczenie w zabawach ruchowych.
Znajomość cyfr i tworzenie z nich liczb od 0 do 10.
Posługiwanie się mimiką, gestem i ruchem.
Odgrywanie roli w zabawach parateatralnych. Opracowała: Karolina Bernacka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.