X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39701
Przesłano:

Procesy egzogeniczne - sprawdzian

Procesy egzogeniczne Grupa I

Imię i nazwisko ........................................ kl. .............. data ............

1. Podaj nazwę procesów przy odpowiednim opisie.

a). Proces związany z niszczeniem progów skalnych w górach: ........................................
b). Gromadzenie, czyli osadzanie się materiału skalnego: ........................................
c). Proces zachodzi pod wpływem różnych substancji chemicznych prowadząc do rozkładu skał ........................................
d). W wyniku tego procesu powstają formy takie jak polja i uwały: ........................................
e). Efektem tego procesu jest powstanie dolin o kształcie litery „U” : .......................................
f). W wyniku tego procesu powstają pradoliny oraz sandry: ........................................

2. Obok typów klimatu wpisz najbardziej charakterystyczny rodzaj wietrzenia:

a). zwrotnikowy pustynny ........................................

b). umiarkowany (zimą) ........................................

3. Proces eoliczny polega na:
a). rozpuszczaniu węglanu wapnia zawartego w skałach przez wodę z dwutlenkiem węgla
b). odrywaniu i wykruszaniu z podłoża bloków skalnych i rumoszu skalnego przez
płynący lód lodowcowy
c). porywaniu przez wiatr okruchów skał
wywiewaniu i przemieszczaniu drobnego, luźnego materiału skalnego z podłoża

4. Narysuj wydmę paraboliczną. Przedstaw jej krótki opis.
........................................
Kierunek wiatru
........................................
........................................
........................................

5. Rozpoznaj typy wybrzeży. Wpisz pod obrazkami ich nazwy oraz przykład występowania.
........................................ ........................................

6. Na podstawie opisu rozpoznaj i wpisz w wykropkowane miejsce nazwę wybrzeża
a). ........................................- zalanie gór ułożonych równolegle do linii brzegowej; pasma górskie tworzą ciągi wysp, a zalane doliny - długie kanały i zatoki
b). ........................................- zatopienie dolin polodowcowych w górach
c). ........................................- przesuwanie się linii brzegowej w stroną otwartego morza spowodowane jest narastaniem koralowców.

7. Spośród podanych rodzajów moren podkreśl te, które zostały wykształcone przez lądolód.
a). morena czołowa b). morena środkowa c). morena boczna d). morena denna

8. Rysunek przedstawia formy krasowe. Wpisz nazwy form oznaczonych literami A, B i D

D ........................................
A ........................................
B ........................................

9. Wpisz nazwę procesu, który doprowadził do powstania formy przedstawionej na poniższym rysunku. Wyjaśnij, dlaczego ta forma ma charakterystyczny kształt.
nazwa formy - ........................................
........................................
........................................
........................................

10. W każdym z podpunktów podkreśl element, który nie spełnia kryterium przyporządkowania.
a). Polje, stalaktyt, uwał, lejek krasowy
b). sandr, pradolina, oz, kem
c). cyrk lodowcowy, morena czołowa, baraniec, dolina U-kształtna

11. Wpisz dwie cechy, które charakteryzują morenę denną
a). ........................................
b). ........................................

12. Uzupełnij tabelę

Lp. Forma Czynnik rzeźbotwórczy proces
1. kemy
2. Pokrywy lessowe
3. muton
4. mogot

5. Wpisz w wykropkowane miejsca synonimy pustyń.

Pustynia piaszczysta ........................................
Pustynia żwirowa ........................................
Pustynia kamienista ........................................

6. Opisz, na czym polega działalność rzeki w biegu górnym, uwzględniając wymienione zagadnienia.

a). Rodzaj działalności ........................................
b). Powstające formy terenu ........................................
c). Rodzaj transportowanego materiału skalnego ........................................
7. Wykonaj polecenia:

a). Podaj nazwę formy
........................................

b). Wpisz w odpowiednie miejsca litery: E – oznaczającą miejsca podcinania brzegów rzeki, oraz literę A - oznaczającą miejsca odkładania materiału skalnego

8. W poniższych zdaniach skreśl błędne wyrazy (zapisane kursywa)
a). Na obszarze pustyń piaszczystych występują wydmy paraboliczne / barchany
b). Kotlina Kongo to obszar o intensywnym wietrzeniu fizycznym / chemicznym
c). Wybrzeże riasowe występuje w Hiszpanii / Szwecji
d). Gołoborza Gór Świętokrzyskich powstały w wyniku kongelacji / eksudacji
e). W Górach Świętokrzyskich znajduje się jaskinia Niedźwiedzia / Raj
f). Rzeka Św. Wawrzyńca ma ujście lejkowate / deltowe

9. Rozpoznaj formę oraz podaj nazwę procesu egzogenicznego, który przyczynił się do jej powstania

FORMA ........................................
PROCES ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.