X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39507
Przesłano:

Program Koła Obywatelskiego, klasa II i III liceum

Program Koła Obywatelskiego klasa II i III liceum
Rok szkolny 2018/2019

Cele:- wprowadzenie uczniów w tematykę zagadnień związanych z funkcjonowaniem państwa i gospodarki rynkowej
- popularyzacja informacji na temat procedur państwa demokratycznego i znaczenia wyborów, znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej,
- dostrzeganie współzależności we współczesnym świecie,
- zachęcenie młodych ludzi i przygotowanie ich do świadomego uczestniczenia w życiu publicznym, wybory samorządowe, wybory parlamentarne, wybory do parlamentu europejskiego.
- kształcenie umiejętności komunikowania się, krytycznego myślenia i efektywnego współdziałania w grupie
- szerzenie postaw szacunku wobec siebie
- kształtowanie aktywnych, twórczych postaw, kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego
- przygotowanie do konkursów tematycznych

Treści nauczania: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa, mechanizmy funkcjonowania gospodarki i instytucji rynkowych formy inwestowania i wynikające z nich ryzyko. Planowanie własnej kariery zawodowej. Analiza dostępności rynku pracy w odniesieniu do własnych kompetencji i planów zawodowych. Rola w gospodarce instytucji rynkowych: bank centralny, banki komercyjne, giełda papierów wartościowych. Oferty banków, funduszy inwestycyjnych, firm ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych. System podatkowy w Polsce. Postawy współczesnych Polaków wobec ojczyzny i narodu. Konstytucyjne obowiązki obywateli Rzeczypospolitej Polskiej; postawy i cnoty obywatelskie (troska o dobro wspólne, odpowiedzialność, aktywność, solidarność, odwaga cywilna, roztropność. Polskie tradycje demokratyczne (parlamentaryzm I Rzeczypospolitej, Konstytucja 3 maja, II Rzeczpospolita). Jak we współczesnym państwie można realizować formy demokracji bezpośredniej. Programy i inne materiały wyborcze partii politycznych, ze względu na zawartość merytoryczną i formę przekazu - analiza
Systemy partyjne, podstawowe zasady ordynacji wyborczej. Cechy charakterystyczne różnych modeli ustrojowych państw demokratycznych. Przejawy populizmu w polityce. Patologie życia publicznego (np. korupcja, nepotyzm, klientelizm) i wyjaśnia, dlaczego wpływają one destrukcyjnie na życie publiczne Dlaczego, tak wielu obywateli nie uczestniczy w życiu politycznym, sposoby zwiększania poziomu partycypacji. Sposoby, jakimi partie polityczne walczą o elektorat. Formy demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej w samorządach terytorialnych. Globalizacja – za i przeciw Znaczenie supermocarstw i mocarstw regionalnych dla ładu światowego.

Sposoby osiągania celów: Na zajęciach stosowane będą różnorodne metody samodzielnego zdobywania wiedzy poprzez przyswajanie, odkrywanie i działanie oraz różnorodne formy organizacyjne pracy uczniów. Tak by proces kształcenia uczniów był ciągiem wzajemnie przenikających się czynności poznawczych i praktycznych, przyjmujących formę różnorodnych zadań. Oprócz metod tradycyjnych wykorzystywane będą metody aktywizujące: burza mózgów, analiza swot, debata, dyskusja, projekt, prezentacja, mapa mentalna itp.

Opis osiągnięć uczniów: Materiał prowadzonych zajęć obejmuje treści przeznaczone dla uczniów pragnących rozwijać swoje zainteresowania z dziedziny ekonomii, nauk społecznych i politycznych. Młodzież będzie miała możliwość poszerzenie swojej wiedzy i wymiany poglądów na tematy dotyczące problemów współczesnego świata. Ponadto zajęcia będą spełniać rolę integrującą, ułatwiającą budowanie prawidłowych relacji i przygotowanie do roli świadomego obywatela uczestniczącego w życiu publicznym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.