X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39506
Przesłano:

Procesy globalizacji. Scenariusz lekcji z wiedzy o społeczeństwie z zastosowaniem metody "World Cafe". Klasa II liceum

SCENARIUSZ LEKCJI Z WIEDZY OSPOŁECZEŃSTWIE –
PROCESY GLOBALIZACJI - KLASA II LICEUM
Z ZASTOSOWANIEM METODY „WORLD CAFE”

1.Uwagi o realizacji
Scenariusz można wykorzystać na zajęciach wiedzy o społeczeństwie w klasach licealnych lub zajęciach fakultatywnych przygotowujących do matury z wiedzy o społeczeństwie. Zajęcia te mają na celu podsumowanie wiedzy dotyczącej procesów globalizacyjnych we współczesnym świecie oraz doskonalenie kompetencji interpersonalnych i społecznych.

2.Czas realizacji 2 godziny lekcyjne.

3.Cele ogólne lekcji
po zakończeniu lekcji uczeń:

• wyjaśnia pojęcie globalizacja,
• charakteryzuje płaszczyzny globalizacji,
• omawia rolę globalnych korporacji w rozwoju globalizacji,
• wymienia główne centra gospodarcze i finansowe świata,
• charakteryzuje pozytywne i negatywne skutki globalizacji,
• ocenia wpływ globalizacji na gospodarkę Polski,
• podaje przykłady oddziaływania globalizacji na poziom życia i poziom konsumpcji.

Cele interpersonalne i społeczne, uczeń:

• kreatywnie i z szacunkiem współpracuje z innym uczestnikami dyskusji,
• podnosi indywidualne umiejętności i uwalnia pełnię swojego potencjału,
• dokonuje własnej samooceny,
• kształtuje krytyczne myślenie,
• ponosi współodpowiedzialność za grupę w której pracuje.

4.Potrzebne materiały: arkusze papieru, kolorowe mazaki, zestawy pytań, kawa, herbata, ciastka.

5.Przebieg zajęć

• Podział klasy na trzy 4 osobowe zespoły. Stoliki ustawione jak w kawiarni. Umieszczamy na nich arkusze białego papieru, które symbolizują obrusy i służą do zapisywania na nich pomysłów w postaci pisemnej lub graficznej.
• Każda grupa wybiera swojego lidera.
• Poszczególne grupy otrzymują załącznik numer 1, gdzie znajdują się pytania dla każdej grupy. Każda grupa zapisuje swoje pomysły na białych arkuszach. Każda runda ma 10 – 15 minut. Po sygnale, który daje nauczyciel, grupy zmieniają miejsca i przechodzą do innych stolików, tak, aby każda osoba przeszła przez wszystkie stoliki. Przy stoliku pozostaje lider grupy, który zapisuje wnioski z dyskusji po każdej turze. Uczniowie przy nowych stolikach uzupełniają treści poprzedników i zapisują swoje pomysły. Sesja kończy się, gdy wszystkie grupy „przepracują” wszystkie zagadnienia.
• Każdy lider zespołu prezentuje wypracowane przez wszystkie grupy rozwiązania.
• Po prezentacji nauczyciel podsumowuje wyniki i zwraca uwagę na kluczowe kwestie dotyczące zjawiska globalizacji we współczesnym świecie, zwraca uwagę na fakt czy przeważają pozytywy czy negatywy tego zjawiska. Uczniowie wyrażają własne dodatkowe opinie i wnioski.
• Nauczyciel ocenia aktywność uczniów, warto zastosować elementy oceniania kształtującego.
• Praca domowa - mapa myśli – Co i dlaczego powinienem wiedzieć o globalizacji?

Opracowała Mirosława Iłowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.