X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39519
Przesłano:

Przekształcanie wykresów funkcji liniowej przy pomocy programu Excel

SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI

Etap edukacyjny: klasa I , zakres rozszerzony.
Czas i miejsce: 1h lekcyjna /45min/, pracownia komputerowa.
Temat: Przekształcanie wykresów funkcji liniowej przy pomocy programu Excel.
CELE LEKCJI.
Cele ogólne:
1. Przekształcanie wykresów funkcji liniowej.
2. Wykorzystanie technologii informacyjnej.
Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:
1. Potrafi naszkicować wykres funkcji liniowej oraz zna jej własności.
2. Potrafi przesuwać wykresy funkcji o dany wektor, przekształcać w symetrii osiowej względem osi X i osi Y oraz |f(x)| i f(|x|).
3. Formułować wnioski.
Metody:
1. Rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.
Formy pracy:
1. Ćwiczenia praktyczne z użyciem komputera.
2. Praca w grupach.
3. Praca z całą klasą.
Pomoce dydaktyczne:
1. Program komputerowy Excel.
2. Zadania przygotowane przez nauczyciela.
Umiejętności kluczowe:
1. Współdziałanie w zespole.
2. Komunikowania się.
3. Podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji.
4. Rozwiązywanie problemów.
5. Posługiwanie się technologią informacyjną.
Bibliografia:
1. "Matematyka w otaczającym nas świecie" -zakres podstawowy i rozszerzony, A.Cewe, Wydawnictwo Podkowa, Nr dopuszczenia 596/1/2012

PRZEBIEG LEKCJI:

1. Sprawy organizacyjne.
2. Sprawdzenie zadania domowego.
3. Przypomnienie wiadomości dotyczących szkicowania wykresu funkcji liniowej.
4. Podanie tematu i celów lekcji.
5. Wspólna analiza i dyskusja na temat zadań.
6. Praca w grupach – rozwiązywanie problemów.
Zadania:
Przy pomocy programu Excel naszkicować wykresy następujących funkcji:
1) f(x)= 2x, g(x)=f(x)-1=2x-1, h(x)=f(x)+2=2x+2
2) f(x)=x+1, g(x)=-f(x)=-(x+1), h(x)=f(-x)=-x+1
3) f(x)=2(x-2)+3
4) f(x)=-2(x+2)-3
5) f(x)=x-1, g(x)=|f(x)|=|x-1|, h(x)=f(|x|)=|x|-1
7. Wspólna i w grupach dwuosobowych analiza i dyskusja dotycząca przekształcania wykresów funkcji liniowej. Nauczyciel cały czas pomaga przy szkicowaniu wykresów funkcji, bierze też udział w dyskusji między uczniami w grupie.
8. Sformułowanie wniosków.
Nauczyciel podsumowując pracę jeszcze raz przypomina uczniom jak przesuwać wykresy funkcji o dany wektor, przekształcać w symetrii osiowej względem osi X i osi Y oraz |f(x)| i f(|x|) na przykładzie funkcji liniowej. Dzięki naszkicowaniu wykresów funkcji uczniowie sprawdzają w praktyce zasady przekształcania wykresów funkcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.