X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39505
Przesłano:

I ja mogę decydować o wydatkach z budżetu miasta - budżet obywatelski. Scenariusz lekcji

Temat: I ja mogę decydować o wydatkach z budżetu miasta – budżet obywatelski.

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
Uczniowie znają zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Potrafią przedstawić sposoby wpływania obywateli na działania władz samorządowych oraz procedurę tworzenia budżetów lokalnych.

Cele lekcji:
uczeń potrafi :
1. wyjaśnić pojęcie budżet obywatelski (partycypacyjny)
2. omówić genezę powstania budżetu
3. wymienić etapy realizacji budżetu obywatelskiego
4.ocenić dobre i złe strony budżetu
5.przedstawić pomysł do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

Cele sformułowane w języku ucznia:
1.Dowiesz się, jak realizowana jest idea budżetu obywatelskiego w naszym mieście i ocenisz, czy przyczynia się ona do wzrostu aktywności społecznej mieszkańców Malborka.

Kryteria sukcesu :
1.wyjaśnisz pojęcie: budżet obywatelski (partycypacyjny)
2.omówisz genezę powstania budżetu
3.wymienisz etapy realizacji budżetu obywatelskiego w odniesieniu do miasta Malborka
4.ocenisz dobre i złe strony budżetu
5.przedstawisz pomysł, który można zrealizować w ramach budżetu obywatelskiego

Przebieg lekcji (metody i aktywności):
1.Uczniowie zostają zapoznani z celami zajęć. Nauczyciel kieruje pytanie do uczniów, czy spotkali się wcześniej z pojęciami partycypacja, budżet obywatelski. Prosi o próbę stworzenia definicji pojęcia budżet obywatelski (partycypacyjny) – burza mózgów. Stworzenie wspólnej definicji.
2.Nauczyciel przedstawia uczniom krótki rys historyczny dotyczący idei powstania budżetu obywatelskiego oraz odnosząc się do konkretnego przykładu budżetu obywatelskiego miasta Malborka procedurę jego powstania.
3.Uczniowie w grupach wykonują elementy analizy SWOT ustalają mocne i słabe strony budżetu obywatelskiego. Krótka dyskusja na ten temat.
4.Uczniwie otrzymują formularz wniosku propozycji zadania do budżetu obywatelskiego miasta Malborka na rok 2019. Przygotowują zarys takich propozycji. Następnie je przedstawiają, oceniają je nawzajem i wybierają lepsze propozycje.
Podsumowanie:
1.Uczniowie zastanawiają się czy idea budżetu obywatelskiego może wpłynąć na aktywność mieszkańców miasta i przyczynić się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W ramach podsumowania uczniowie kończą zdanie : Z dzisiejszej lekcji najlepiej zapamiętałam (łem) ........................................
2. Praca domowa – nauczyciel zadaje pracę domową, która polega na wyszukaniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Malborku – www.urzad.malbork.pl/budzet-obywatelski informacji dotyczących realizacji zadań budżetu obywatelskiego w roku 2018.

Materiały i pomoce dydaktyczne:
Karty pracy – analiza SWOT, wniosek o ujęcie zadania w budżecie obywatelskim miasta Malborka na rok 2019, wykaz osób popierających wniosek
Strony internetowe dotyczące realizacji budżetu obywatelskiego
Podręcznik

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.