X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39314
Przesłano:
Dział: Języki obce

Is your diet healthy? Konspekt lekcyjny

PRZEDMIOT: Język angielski
KLASA: I e, gimnazjum
POZIOM: średniozaawansowany
DATA: 18-11-2008
GODZINA: 12:45 – 13:30
TEMAT: Is your diet healthy ? ( Czy twoja dieta jest zdrowa ?)

CEL GŁÓWNY:
- Umiejętność wypowiadania się na temat zdrowego stylu życia. ( pp. 1, 3, 7 )

CELE OPERACYJNE:
- Uczeń potrafi powiedzieć co jest ważne dla zdrowego stylu życia. (pp. 1, 3, 7 )
- Uczeń potrafi znaleźć przeciwieństwa wyrazów dotyczących zdrowego i niezdrowego stylu życia oraz potrafi, na podstawie obrazka osób, powiedzieć jaki styl życia te osoby prowadzą. ( pp. 1-3, 5 )
- Uczeń potrafi pogrupować wyrazy dotyczące stylu życia na te zdrowe i niezdrowe. (pp. 2, 5 )
- Uczeń potrafi wypowiadać się na temat swoich nawyków żywieniowych i zdrowym stylu życia używając czasu Present Simple.( pp. 1, 3-5 )
- Uczeń potrafi uzupełnić dialog w restauracji odpowiednimi wyrażeniami. (pp. 1-3, 5, 7 )

CEL WYCHOWAWCZY:
- Uczniowie nabywają świadomości dotyczącej zdrowego stylu życia, odżywiania się, uprawiania różnych sportów. Uczniowie wiedzą co jest korzystne dla ich zdrowia a co nie.

METODY PRACY:
- Metoda komunikacyjna

FORMY PRACY:
- Rozmowa nauczyciel-uczeń
- Rozmowa uczeń-uczeń
- Praca w grupach.
- Praca indywidualna.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- Podręcznik : New Adventures, Pre-Intermediate – Ben Wetz, wyd Oxford.
- Materiały przygotowane przez nauczyciela ( ćwiczenia z dialogami oraz słownictwem związanym z nazwami produktów )
- Zeszyty uczniów
- Tablica, kreda.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Czynności wstępne:

- Powitanie uczniów i sprawdzenie obecności

2. Wprowadzenie nowego materiału.

a) Prezentacja.

Nauczyciel prosi ucznia o zapisanie daty na tablicy. Nauczyciel zapisuje na tablicy temat dzisiejszych zajęć, a następnie wyjaśnia jego znaczenie informując tym samym uczniów, czego będzie dotyczyła dzisiejsza lekcja. Nauczyciel kieruje do uczniów szereg pytań dotyczących zdrowego stylu życia.: What’s important for a healthy lifestyle? – Co jest ważnego dla zdrowego stylu życia? ; Do you lead a healthy lifestyle? – Czy ty prowadzisz zdrowy styl życia? ; Why?, Why not? – Dlaczego?, Dlaczego nie? Wyznaczeni uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela. Następnie nauczyciel prosi uczniów o zapoznanie się z ćwiczeniami w podręczniku ( ćw. 1, 2 str. 28 ) Zadaniem uczniów będzie odnalezienie przeciwieństw wyrazów dotyczących stylu życia, a następnie przy pomocy poznanego słownictwa uczniowie opowiadają o stylu życia osób przedstawionych na ilustracjach. Zadanie to uczniowie wykonują indywidualnie.

b) Ćwiczenie

W kolejnym etapie zajęć zadaniem uczniów jest pogrupowanie wyrazów dotyczących stylu życia na te zdrowe i niezdrowe ( praca w parach). Uczniowie wykonują ćw. 3 na str. 28 w podręczniku, a nauczyciel podaje również dodatkowe słownictwo.( załącznik nr 1) Następnie wybrani uczniowie czytają swoje odpowiedzi. Nauczyciel zwraca uwagę na wymowę niektórych wyrazów, czyta je, uczniowie powtarzają za nim.

c) Zastosowanie.

Kolejne zadanie związane jest z piramidą żywieniową. Podzieleni na mniejsze grupy uczniowie opowiadają o swoich nawykach żywieniowych pozostałym członkom z grupy. Pozostałe osoby uważnie słuchają, ponieważ później inna osoba z danej grupy będzie miała za zadanie opowiedzieć o nawykach żywieniowych, o zdrowej diecie innego ucznia. Uczniowie otrzymują pomocnicze pytania (załącznik nr 2) Uczeń przy okazji powtarza sobie i utrwala czas Present Simple. Nauczyciel słucha i koryguje ewentualne błędy, które pojawiły się w wypowiedziach uczniów. Przy kolejnym zadaniu uczniowie otrzymują niekompletne dialogi w restauracji. Ich zadaniem będzie uzupełnienie ich odpowiednimi wyrażeniami ( praca w grupach). Jest to zadanie dodatkowe, jeśli wystarczy czasu. Natomiast, jeśli nie wystarczy czasu na lekcji uczniowie wykonają zadanie jako praca domowa. ( załącznik nr 3 )

d) Kontrola

Następnie, na zakończenie lekcji nauczyciel podsumowuje daną lekcje i udziela wyjaśnień, jeśli takowe są potrzebne.

4) Praca domowa

Workbook – ex. 1,2,3 p. 25
Health and lifestyle- exercise on page 116

* Complete the dialogue in a restaurant.

pp. – podstawa programowa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.