X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39315
Przesłano:
Dział: Języki obce

Teen magazines - language skills: listening, writing, speaking. Konspekt lekcyjny

PRZEDMIOT: Język angielski
KLASA: II C, gimnazjum
POZIOM: średniozaawansowany
DATA: 29-03-2012
GODZINA: 11:40 – 12:25
TEMAT: Teen magazines - language skills: listening, writing, speaking.
( Czasopisma młodzieżowe – sprawności językowe: słuchanie, pisanie, mówienie ).

CEL GŁÓWNY:
- Uczeń potrafi opowiadać o swoich ulubionych czasopismach młodzieżowych, ich zawartości.

CELE OPERACYJNE:
- Uczeń potrafi powiedzieć, jakie jest jego ulubione czasopismo oraz określić jego zawartość
- Uczeń, na podstawie wysłuchanego tekstu, potrafi określić główną myśl tekstu
- Uczeń potrafi wyszukać określone informacje w tekście
- Uczeń reaguje na polecenia
- Uczeń potrafi przyporządkować angielskim słówkom i wyrażeniom ich angielskie definicje oraz polski odpowiednik
- Uczeń potrafi uzupełnić zdania dotyczące wysłuchanego tekstu wyrażeniami pod kątem poprawności leksykalnej i gramatycznej.

CEL WYCHOWAWCZY:
- Uczniowie uczą się współpracować w grupie wzajemnie sobie pomagając. Uczniowie zdolniejsi pomagają uczniom słabszym.

METODY PRACY:
- Metoda komunikacyjna

FORMY PRACY:
- Rozmowa nauczyciel-uczeń
- Praca indywidualna.
- Praca w grupach.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- Podręcznik, zeszyt ćwiczeń : Access 3 – Virginia Evans – Jenny Dooley, wyd. Express Publishing
- materiały przygotowane przez nauczyciela (ćwiczenia dotyczące nowego słownictwa oraz ćwiczenia powtórkowe systematyzujące nową wiedzę)
- zeszyty uczniów
- odtwarzacz płyt kompaktowych, płyta
- „jajka niespodzianki” z wydrukowanymi ćwiczeniami
- piłka
- tablica, kreda.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Czynności wstępne:

- Powitanie uczniów i sprawdzenie obecności

2. Wprowadzenie nowego materiału.

a) Prezentacja.
Nauczyciel prosi ucznia o zapisanie daty na tablicy. Nauczyciel zapisuje na tablicy temat dzisiejszych zajęć, a następnie zadaje uczniom pomocnicze pytania w celu odszyfrowania tematu lekcji. Nauczyciel kieruje do uczniów szereg pytań dotyczących czasopism, które czytają nastolatki: When you look at the subject what do you think we’ll be talking about?, Do you read magazines? – Czy czytasz czasopisma?, If yes, how often do you read them?- Jeżli tak, jak często je czytasz?, What magazies (titles) do you read?- Jakie są to czasopisma, tytuły?, What sections do these magazines include?- Jakie sekcje można znaleźć w tych czasopismach? Wyznaczeni uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela (rozmowa nauczyciel - uczeń). Ćwiczenie to ma formę tzw. ćwiczenia warm-up, czyli rozgrzewki. Uczeń stopniowo wprowadzany jest w temat dzisiejszych zajęć.

b) Ćwiczenie
Kolejna faza zajęć to praca uczniów w mniejszych grupkach. Pierwszym zadaniem w tym etapie będzie wysłuchanie tekstu z płyty (uczniowie mogą śledzić tekst w podręczniku). Po wysłuchaniu nauczyciel zadaje pytanie uczniom: What is the general idea of the text you’ve already listened to? – O czym jest tekst? Uczniowie jednym zdaniem, lub frazami określają przewodnią myśl tekstu. Następnie nauczyciel rozdaje uczniom „kinder niespodzianki” z nowym słownictwem, które pojawiło się w wysłuchanym tekście, a zadaniem uczniom będzie dopasowanie słówka lub wyrażenia do jego angielskiej definicji i polskiego odpowiednika. Po czym następuje wspólne sprawdzenie zadania z nauczycielem, oraz wymowa nowo poznanych wyrażeń (załącznik nr 1).

c) Zastosowanie.
Przy kolejnym ćwiczeniu uczniowie również pracują w mniejszych grupkach, lecz tym razem nad trzema zdaniami dotyczącymi wysłuchanego tekstu (podręcznik, ćw. 2 str. 45). Zdania te należy uzupełnić wyrażeniami z tekstu zachowując przy tym poprawność leksykalno - gramatyczną. Następnie zadanie jest sprawdzane z nauczycielem.

„powtórka z piłką i Kinder Niespodzianką”
Uczniowie siedzą w tych samych grupkach. W tym zadaniu, które ma charakter podsumowania. Uczniowie rywalizują między sobą w celu utrwalenia nowego materiału i przy okazji mogą zdobyć plusy za aktywność. Potrzebna będzie piłka, którą nauczyciel rzuca do wybranej grupy. Lider danej grupy losuje „kinder niespodziankę”, w której ukryte jest zdanie. Zdania te są niekompletne. Zadaniem uczniów będzie uzupełnienie ich słówkami lub wyrażeniami z dzisiejszej lekcji. Po wykonaniu zadania osoba z danej grupy wybiera kolejną grupe uczniów rzucając piłeczkę. Wygrywa ta grupa uczniów, która uzyska najwięcej poprawnych odpowiedzi. (załącznik nr 2)

*dodatkowe zadanie* (jeśli wystarczy czasu)
Zadanie to ma również formę powtórki. Uczniowie układają 3 zdania z wyrażeniami z dzisiejszej lekcji. Pierwsze trzy osoby, które poprawnie ułożą zdania otrzymują oceny bardzo dobre za aktywność.

d) Kontrola
Następnie, na zakończenie lekcji nauczyciel podsumowuje daną lekcje i udziela wyjaśnień, jeśli takowe są potrzebne.

3. Praca domowa

Workbook – ex. 1, 2, 4 p. 3

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.