X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39313
Przesłano:
Dział: Języki obce

Our contaminated world. How to protect the environment? Konspekt lekcyjny

PRZEDMIOT: Język angielski
KLASA: I g, gimnazjum
POZIOM: średniozaawansowany
DATA: 04-02-2009
GODZINA: 11:40 – 12:25
TEMAT: Our contaminated world. How to protect the environment ? ( Nasz zanieczyszczony świat.
Jak ochronić środowisko na naturalne? )

CEL GŁÓWNY:
- Umiejętność wypowiedzenia się na temat zagrożeń środowiska naturalnego oraz środków, jakie należy podjąć, aby je chronić. (pp. 1,3, 7 )

CELE OPERACYJNE:
- Uczeń potrafi wymienić zagrożenia współczesnego świata. (pp. 1, 3, 5 )
- Uczeń potrafi pogrupować zagrożenia na naturalne oraz te spowodowane przez działalność człowieka. (pp. 1, 2, )
- Uczeń potrafi uzupełnić plakat dotyczący zagrożeń środowiska naturalnego odpowiednim słownictwem, a następnie wysłuchać nagrania w celu sprawdzenia poprawności ćwiczenia. (pp.1-3,5,7 )
- Uczeń potrafi wymienić czynniki zagrażające środowisku, podać skutek owych zagrożeń oraz rozwiązanie na dany problem.(pp.1, 3, 5, 7 )

CEL WYCHOWAWCZY:
- Uczniowie nabierają większej świadomości na temat zagrożeń środowiska naturalnego, a także potrafią znaleźć rozwiązanie na dane zagrożenia.

METODY PRACY:
- Metoda komunikacyjna

FORMY PRACY:
- Rozmowa nauczyciel-uczeń
- Rozmowa uczeń-uczeń
- Praca w grupach.
- Praca indywidualna.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- Podręcznik : New Adventures, Elementary – Ben Wetz, wyd Oxford.
- Materiały przygotowane przez nauczyciela ( pojedyncze kartki papieru z ćwiczeniami dotyczącymi środowiska naturalnego)
- Magnetofon, płyta CD
- Słowniki angielsko-polskie, polsko-angielskie.
- Zeszyty uczniów
- Tablica, kreda.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Czynności wstępne:

- Powitanie uczniów i sprawdzenie obecności.

2. Wprowadzenie nowego materiału.

a) Prezentacja.

Nauczyciel prosi ucznia o zapisanie daty na tablicy. Nauczyciel zapisuje na tablicy temat dzisiejszych zajęć, a następnie wyjaśnia jego znaczenie informując tym samym uczniów, czego będzie dotyczyła dzisiejsza lekcja. Lekcja rozpoczyna się tzw. rozgrzewką. Na początku nauczyciel zapoznaje uczniów ze znaczeniem słowa kluczowego dzisiejszej lekcji: contaminated (polluted) ,czyli zanieczyszczony. Następnie nauczyciel kieruje do uczniów pytania dotyczące środowiska naturalnego, wybrani uczniowie odpowiadają na nie. Do you like the environment where you live?( Czy lubisz środowisko, w którym żyjesz?), Is it good or bad? ( Czy jest dobre czy złe? )What are the problems of the planet? ( Jakie są problemy naszej planety? ). Z ostatnim pytaniem związane jest zadanie, które uczniowie będą wykonywać w parach. Mianowicie, zadaniem uczniów będzie pogrupowanie zagrożeń współczesnego świata na naturalne oraz te wywołane przez człowieka. W tym celu nauczyciel rozdaje uczniom kartki papieru , na których wymieszane są owe zagrożenia, a uczniowie grupują je w odpowiednie kategorie. Ćwiczenie wykonywane jest w parach. Po kilku minutach zadanie sprawdzane z pozostałymi uczniami. Zadanie to zawiera słownictwo, z którym uczniowie wcześniej się nie spotkali dlatego też do dyspozycji uczniów są słowniki oraz pomoc nauczyciela. Po zakończeniu tego zadania nauczyciel kieruje uwagę uczniów na wymowę niektórych wyrażeń i słówek , a uczniowie powtarzają za nauczycielem.

b) Ćwiczenie

W kolejnym etapie zajęć uczniowie pracują nadal w parach nad zadaniem z podręcznika ( ćw. 1 str. 48). Celem tego ćwiczenia jest uzupełnienie plakatu dotyczącego ochrony środowiska naturalnego podanym słownictwem. Uczniowie pracują przez kilka minut w ciszy po czym odpowiedzi sprawdzane są z nagraniem na płycie CD. Uczniowie ćwiczą wymowę kolejnych, nowopoznanych słówek i wyrażeń.

c) Zastosowanie

Kolejne zadanie to praca w małych grupkach. Uczniowie otrzymują na oddzielnych kartkach papieru krótkie wypowiedzi dotyczące: rodzaju zagrożenia środowiska naturalnego, skutku owego zagrożenia oraz rozwiązania danego problemu. Zadaniem uczniów jest pogrupowanie tych wypowiedzi do odpowiedniej kategorii. Uczniowie grupują wypowiedzi do poszczególnych kolumn tabelki, którą maja na dodatkowych kartkach. Uczniowie podczas tego zadania korzystają ze słowników angielsko-polskich. Nauczyciel kontroluje pracę uczniów oraz pomaga, jeśli wystąpią problemy. Po zakończeniu zadania lider każdej grupy odczytuje po jednym przykładzie. Następnie uczniowie powtarzają nowe słówka i wyrażenia ćwicząc tym samym wymowę angielską.
Zadanie kończy się pytaniem nauczyciela skierowanym do uczniów: What should a man do to protect our contaminated planet? ( Co człowiek powinienem zrobić, aby ochraniać naszą zanieczyszczona planetę? ) Nauczyciel zapisuje hasło na tablicy, które jest jednocześnie puentą zajęć o środowisku naturalnym.

d) Kontrola

Następnie, na zakończenie lekcji nauczyciel podsumowuje daną lekcje i udziela wyjaśnień, jeśli takowe są potrzebne.

4) Praca domowa

Workbook – ex. 1,2,3 p. 43
Environment verbs - exercise on page 120

pp. – podstawa programowa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.