X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39243
Przesłano:
Dział: Świetlica

Wyszły w pole kurki trzy - zabawy i zawody sportowe. Scenariusz zajęć świetlicowych

Scenariusz zajęć świetlicowych

temat zajęć: Wyszły w pole kurki trzy – zabawy i zawody sportowe.

Cele ogólne:
– rozwijanie dużej motoryki;
– zapoznanie z wierszem „Jajko" J. Brzechwy
– integracja grupy;
– rozwijanie umiejętności pozytywnego współzawodnictwa;
– kształtowanie poprawnej postawy ciała.

Cele operacyjne:
Po przeprowadzonych zajęciach uczeń:
– potrafi zatańczyć do utworu „Taniec kurcząt w skorupkach” Musorgskiego;
– prawidłowo reaguje na umówione sygnały w zabawie;
– potrafi współpracować z grupą;
– umie czekać na swoją kolej podczas zawodów;
– potrafi pozytywnie dopingować innych uczestników;
– umie zaopiekować się danym mu przedmiotem;
– potrafi poruszać się do muzyki;
– rozpoznaje pauzę w muzyce;
– potrafi przejść z piłeczką na łyżeczce po całej sali.

Metody pracy:
– słowna
– zabawy ruchowe
– ekspresja ruchowa

Formy pracy:
- indywidualna;
- grupowa;
- zbiorowa.

Środki dydaktyczne:
- odtwarzacz mp3
- pendrive z muzyką
- wiersz J. Brzechwy „Jajko"
- łyżeczki plastikowe
- piłeczki pingpongowe
- koszyk

Przebieg zajęć:

1. Powitanie
2. Zabawa taneczna „Taniec kurcząt w skorupkach” Musorgskiego – Nauczyciel zaprasza dzieci do tańca, który w magiczny sposób zamieni wszystkich uczestników zajęć w kury i koguty.
3. Zabawa inhibicyjno- incytacyjna „Lis i kury” - Nauczyciel jest lisem
a uczniowie kurami. Kiedy gra muzyka uczniowie poruszają się jak kury chodząc po całej sali. Na gwizdek siadają w siadzie skrzyżnym z prostymi plecami. Następny gwizdek to sygnał dla uczniów, że mogą znowu się poruszać.
4. Zabawa ruchowa „Kury i koguty” - Uczniowie dzielą się na 2 grupy według płci. Grupy stają na przeciwnych stronach sali. Nauczyciel włącza muzykę. Zaczynają dziewczynki poruszając się jak kury po całej sali. Na dźwięk gwizdka dziewczynki wracają na swoją stronę sali i zaczynają poruszać się chłopcy. Każdy kolejny gwizdek to zmiana grupy. Wyjątkiem są 2 gwizdki, wtedy poruszają się po sali dziewczynki i chłopcy.
5. „Losowanie jajek” - Uczniowie ustawiają się jeden za drugim. Każdy losuje piłeczkę pingpongową, która symbolizuje jajko. Nauczyciel prosi uczniów aby pilnowali swoich piłeczek. Na każdej z nich jest cyfra: 1, 2 lub 3. Będzie
to potrzebne do kolejnych zabaw.
6. Zabawa ruchowa „Szukam kurnika” - Uczniowie poruszają się po sali
z piłeczką pod pachą, pilnując żeby nie wypadła. Na przerwę w muzyce szybko szukają osób z taką samą cyfrą na piłeczce. W ten sposób poznają swoją drużynę. Zadanie powtarzamy kilka razy aby uczniowie lepiej zapamiętali swoją drużynę.
7. Zabawa ruchowa z elementami ćwiczeń oddechowych „Wyścig jajeczek” - Uczniowie dzielą się na grupy według cyfr na piłeczkach. Nauczyciel pokazuje, miejsce ustawienia drużyn. Uczestnicy ustawiają się jeden
za drugim. Uczniowie mają za zadanie położyć piłeczkę przed sobą na podłodze
i używając tylko oddechu przeturlać ją na drugą stronę sali do ściany
i z powrotem. Po wykonaniu ćwiczenia przez pierwszą osobę z drużyny, przechodzi ona na koniec kolejki i wtedy zadanie zaczyna wykonywać druga osoba w kolejce. Zadanie kończy się kiedy wszyscy z drużyny wykonają zadanie.
8. Zawody sportowe „Przenieś bezpiecznie jajko” - Zostając nadal w tych samych drużynach nauczyciel tłumaczy kolejne konkurencje. Uczniowie mają za zadanie przenieść piłeczkę trzymając ją pod brodą. Następna konkurencja to przeniesienie piłeczki trzymając ją między kolanami. Na koniec nauczyciel rozdaje pierwszym osobom z drużyn łyżeczki plastikowe służące do przeniesienia piłeczek.
9. Ćwiczenie wyciszające „Zbieranie jajek z kurnika” - Nauczyciel prosi uczniów aby nadal trzymając swoje piłeczki usiedli w ciszy w kole, trzymając ręce za sobą. Następnie wybiera jednego z uczniów, podaje mu koszyk
i prosi aby przeszedł dookoła i zebrał wszystkie piłeczki do koszyka.
10. Podziękowanie uczniom za udział w zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.