X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39374
Przesłano:
Dział: Świetlica

Świąteczne programowanie - scenariusz zajęć świetlicowych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

Temat: „ŚWIĄTECZNE PROGRAMOWANIE”

Uczestnicy zajęć: uczniowie klas I-III
Miejsce zajęć: świetlica szkolna
Cele ogólne:
- dostrzeganie wartości płynących z kultywowania tradycji związanych
z Bożym Narodzeniem
- wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej
- doskonalenie umiejętności kodowania- programowania
- kształcenie myślenia algorytmicznego
- rozwijanie orientacji kierunkowej na płaszczyźnie i w przestrzeni
- ćwiczenie koncentracji uwagi
- rozbudzanie ciekawości poznawczej
- integracja grupy metodami pedagogiki zabawy
Cele operacyjne
Uczeń:
wyjaśnia znaczenie wybranych zwyczajów i tradycji polskich związanych
z Bożym Narodzeniem
dostrzega piękno zwyczajów świątecznych
układa tytuły kolęd z rozsypanki wyrazowej
potrafi zaśpiewać wybraną kolędę
określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów, wyznacza kierunki na płaszczyźnie i w przestrzeni
posługuje się pojęciami: pion, poziom
potrafi znaleźć właściwy punkt na macie
klasyfikuje elementy
porównuje liczebności zbiorów
zadaniowo podchodzi do stawianych problemów
rozpoznaje wzorce, tworzy algorytmy
rozwiązuje zadania, łamigłówki, quiz
odkodowuje układ i wykonuje kolejno ćwiczenia ruchowe
organizuje pracę, wykorzystuje urządzenia techniczne- programuje pracę Bee-Bota
współpracuje w zespole

METODY:
Słowne: pogadanka, instrukcja, śpiew
Aktywizujące: programowanie, dyktando graficzne, burza mózgów, sudoku Oglądowe: pokaz
FORMA:
Praca zespołowa, indywidualna
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Maty edukacyjne i kolorowe kartoniki do kodowania, opaski mocy w kolorach czerwonym i niebieskim, ludzik, kartoniki z oznaczeniami kierunkowymi, kubki
z przykrywkami i kolorowe piłeczki plastikowe, robot Bee-bot, quiz, rozsypanki wyrazowe, kartoniki ze schematami- bombki, ilustracja- Wigilia, wiersz Lucyny Krzemienieckiej- „Wieczór wigilijny”, pisaki, szary papier, magnetofon, płyta
z kolędami, kartony z uśmiechniętą i smutną buźką,

Przebieg zajęcia:
1. Zabawa „Kodowane piłeczki”- rozpoznawanie wzorców i tworzenie
w grupach podanego algorytmu- układu piłeczek.
Każde dziecko otrzymuje plastikowy kubek z przykrywką, z umieszczoną
wewnątrz jedną piłeczką. Piłki dobieramy dla dzieci w czterech kolorach.
Dzieci spacerują po sali, na hasło „kodujemy piłeczki”, zatrzymują się
i dobierają się w czwórki układając wieżę z kubków, zgodnie
ze schematem kolorystycznym zaprezentowanym przez nauczyciela.
2. Przedstawienie celów zajęć i planowanych osiągnięć uczniów.
3. Rozgrzewka, przygotowanie do programowania- każde dziecko otrzymuje
opaski mocy( zakłada na prawy nadgarstek opaskę w kolorze niebieskim,
na lewy- w czerwonym), strzałki kierunkowe.
4. Kodowanie na dywanie- programowanie trasy, układanie kodu (strzałek
kierunkowych) wyznaczającego trasę od staru do mety. Kod musi spełniać
warunki: możliwie najkrótsza trasa prowadząca przez wszystkie cyfry
ułożone się w kolejności rosnącej (kartoniki z cyframi od 1 do 4).

Realizacja zadań przypisanych kolejnym cyfrom znajdującym się na macie:
Zadanie 1- Choinka-dyktando graficzne- układanie kolorowych
kartoników ( kartki format A-4) na macie do kodowania, zgodnie z podanymi
warunkami (oznaczenie np. A6, B8, zapisane jest na odwrocie kartki).
Po wykonaniu zadania zostaje utworzona choinka z kolorowych kartoników.

Zadanie 2- Bombki- kodowana gimnastyka- zabawa ruchowa-
odkodowanie układu i wykonanie kolejno ćwiczeń ruchowych.
Nauczyciel prezentuje różne graficzne układy trzech bombek( każda w innym
kolorze). Wcześniej każdemu kolorowi został przypisany dany ruch, np.
żółta- podskok
czerwona- 3x klasnąć
zielona- przysiad
Dzieci wykonują ćwiczenia zgodnie z prezentowanym układem bombek,
np. żólta, zielona, czerwona

Zadanie 3- Wigilia
- burza mózgów (zapisywanie skojarzeń na szarym papierze)
- quiz „CO WIEMY O WIGILII ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA?”-
(losowanie pytań, udzielanie odpowiedzi)
- pogadanka- „Tradycje wigilijne w moim domu”
- wiersz Lucyny Krzemienieckiej- „Wieczór wigilijny”

Zadanie 4- Kolędy- układanie tytułów kolęd z rozsypanek wyrazowych (praca w parach), wspólne śpiewanie wybranej kolędy.

5. Samokontrola wykonania zadania- programowanie pracy robota Bee-Bota-
dzieci kodują robota zgodnie z wyznaczoną wcześniej trasą i go
uruchamiają.
6. Sudoku- układanie kubeczków z piłeczkami

7. Samoocena udziału w zajęciach:
- kończenie zdań:
Podczas dzisiejszych zajęć zaciekawiło mnie...
Chętnie powtórzyłbym...
Podobało mnie się...
Tradycją związaną z Bożym Narodzeniem, o której się dziś dowiedziałem...

- umieszczanie piłek w wybranym miejscu:
Dziecko ocenia swój udział w zajęciach. Jeśli jest z siebie zadowolone wrzuca piłkę do kartonu z uśmiechem, jeśli chciałoby coś zmienić, być aktywniejszym, wrzuca do drugiego kartonu.
8. Zakończenie zajęć- podziękowanie za zabawę, złożenie świątecznych życzeń.

Zajęcia przygotowano na podstawie warsztatów Klanza- „Programowanie na dywanie- elementy programowania w nauczaniu przedszkolnym
i wczesnoszkolnym”.

Opracowanie: Grażyna Miedziarek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.