X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39141
Przesłano:

Wesele Kopciuszka. Scenariusz zajęć z wykorzystaniem programu "Twórczo odkrywam świat" w edukacji wczesnoszkolnej

SCENARIUSZ ZAJĘĆ
z wykorzystaniem programu „Twórczo odkrywam świat” w edukacji wczesnoszkolnej

Ośrodek tematyczny: Sprawiamy radość innym – klasa III;
Temat zajęć: Wesele Kopciuszka

Cele ogólne:
• Stwarzanie warunków do rozwijania wrażliwości, estetyki, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej;
• Doskonalenie planowania, poszukiwania, rozwiązywania problemów;
Cele szczegółowe:
• Rozumienie problemów innych osób;
• Gromadzenie, analizowanie, porządkowanie informacji;
• Świadomość celu działania;
• Wzbogacenie słownika dziecka;
• Wspomaganie uwagi, koncentracji i wypowiedzi;
Metody pracy:
• Twórczego rozwiązywania problemów;
• Tworzenia i definiowania pojęć;
• Integracyjne;
• Pracy we współpracy;
• Ewaluacyjne;
oraz: techniki freinetowskie, solmizacja względna w nauczaniu muzyki, ćwiczenia z „Gimnastyki Mózgu” P. E. Dennisona
(Kinezjologia Edukacyjna), teoria inteligencji wielorakich H. Gardnera;
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, grupowa;

Środki dydaktyczne: ilustracje do baśni Ch. Perrault „Kopciuszek”; CD – „Tańce w kręgu”; CD – „Muzyka i ruch dla każdego”- KLANZA; CD- „Kinezjologiczne nutki”; CD – Humoreska op. 101 nr 7 – A Dworak; CD – L. Delibes „Pizzicato” /Gry i zabawy muzyczne w edukacji wczesnoszkolnej/; Napisy – nazwy zawodów; Mandale; „Leniwe ósemki”; flet prosty sopran C; Ćwiczenia; pomoc ewaluacyjna „Kosz i walizeczka” ;

PLAN ZAJĘĆ

ETAP I – INSPIRACJA

Obszar twórczości: Wartości autokorekcyjne – moja samoocena;
Wartości etyczne – integracja i współpraca;
Obszar edukacji: muzyczna, polonistyczna,
Rodzaj aktywności: mówienie, tworzenie, śpiew, improwizowanie;
Formy pracy: zbiorowa, grupowa;
Strategia: czujności

I. Chwila z muzyką:
• Dzieci ustawione w kręgu; Ruchowo i mimicznie obrazują nastrój utworu muzycznego /J.Haydn „Serenada”/;
• Telefon muzyczny – so – mi – la - re z fonogestyką /w kole/;

II. Powitanie przez nauczyciela wszystkich, którzy:
• Potrafią narysować wielkie serce;
• Nie boją się trudnych zadań,
• Lubią pomagać innym;
• Zaśpiewają piosenkę „W naszym zamku”;

III. Ćwiczenia : koordynacja, artykulacja:
• Powiedz sześć / N, unosi kartonik z cyfrą 6 / i podaj koledze cześć;
• Powiedz pięć /5/ i łokciami stuknij się;
• Powiedz trzy /3/ i ręce złóż na krzyż; itp.;

IV. ĆWICZENIA TWÓRCZE:

1. ZABAWY SŁOWEM:
• Gwiazda skojarzeniowa do pojęcia „;pomagam”;
• Łańcuch skojarzeń do pojęcia „praca”;
• Tworzenie rymów – nauczyciel podaje wyraz, do którego uczniowie tworzą rymy, np. Kopciuszek - fartuszek; krawcowa – mowa; przyjęcie – zaklęcie; wróżka – dróżka; woźnica – spódnica; itp.

2. ZABAWY OBRAZEM:
• Graficzne prezentacje – uczniowie za pomocą symboli graficznych przedstawiają pojęcia: pomagać,cieszyć się, oczekiwać, przyjaźń, niespodzianka, itp. wyrażone w formie słownej;
• Zaczarowana szara kartka – uczniowie zamalowują miękkim ołówkiem powierzchnię kartki.
Słuchając utworu muzycznego pocierają wybrane powierzchnie i „wyczarowują” obrazy inspirowane muzyką;
• Dopełnianie form - uczniowie otrzymują kolorowe kartki z niepełnym obrazem jakiegoś przedmiotu. Następnie dorysowują lub doklejają według własnego pomysłu różne elementy w dowolnym układzie. Podają skojarzenia i nadają im tytuł;

ETAP II – OTWIERANIE UMYSŁU – dostrzeganie i nazywanie problemów;

Obszar twórczości: Myślenie krytyczne;
Wartości etyczne – dostrzegam problemy;
Obszar edukacji: polonistyczna, społeczna;
Rodzaj aktywności: słuchanie, analizowanie, tworzenie;
Formy pracy: zbiorowa; grupowa;
Strategia: jasno określonego celu; ukierunkowanej emocji;

Uczniowie znają treść baśni Ch. Perraulta „Kopciuszek”;
I. Wymieniają postacie główne i drugorzędne, dokonują ich oceny;
II. Myślę pytajnie:
Praca uczniów w dwóch grupach; Ustne argumentacje:
• Zalety Kopciuszka /wrażliwa, troskliwa, pracowita, opiekuńcza, szczera, posłuszna .../;
• Wady Kopciuszka /zbyt ufna, nieśmiała, nieostrożna, zagubiona, trochę lekkomyślna.../;

III. Nauczyciel informuje dzieci, że Kopciuszek ma pewne problemy i zwrócił się w liście do nich o pomoc. Głośne odczytanie listu /zał.1/;

IV. Kłopoty Kopciuszka :
• Analiza i podkreślenie w tekście czynności do wykonania;
• „Giełda pomysłów” /poprosić innych, próbować, zrezygnować, zwrócić się do specjalistów itp. .../;
• spośród przypiętych na tablicy nazw zawodów /dawnych i współczesnych/ pomocnych w rozwiązaniu problemu: / kucharz, piekarz, cukiernik, kelner, krawiec, hafciarka, szewc, fryzjer, dekorator wnętrz, woźnica, koniuszy, kołodziej, wodzirej, meteorolog, projektant .../;
V. Konsekwencje:
Dzieci podają prawdopodobne konsekwencje sytuacji typu:
• „Co by było, gdyby...”
- Nie wynaleziono koła?
- Nikt nie lubił słodyczy?
- Nie było szewca?
- Nie znano nożyczek?
• „Chińska encyklopedia” – dz. dokonują podziału zawodów według nieoczekiwanych kryteriów, np.
- zaliczane do grupy wesołych;
- zaliczane do grupy kolorowych; - zaliczane do grupy chodzącej z głową w chmurach itp.;

VI. Identyfikacja;
• Szyldy / do nazwy zawodu dobierają odpowiednie rysunki, np. szewc – but; krawiec – igła; kołodziej – koło, itd.; /zał.2/;
• „Kto tam pracuje?” - improwizacja ruchowo – mimiczna zajęcia z wylosowanej karteczki z nazwą zawodu;

VI. Współzależność i współpraca:
• Recytacja przez N. wiersza J. Tuwima „Wszyscy dla wszystkich”;
• Wypowiedzi dz. o konieczności współpracowania i szacunku dla innych;
• „Łańcuch zawodów”- łączenie zawodu związanego z poprzednim i tworzenie grup;
• Klasyfikowanie do podanego schematu: /zał.3/;
STRÓJ - PRZYJĘCIE / MENU - OBSŁUGA

ETAP III – ROZWIĄZANIA / KREACJA

Obszar twórczości: Wartości etyczne – twórczo zmieniam otoczenie;
Obszar edukacji: społeczna, plastyczna, muzyczna, polonistyczna,
przyrodnicza, matematyczna;
Rodzaj aktywności: wypowiada się, organizuje, tworzy, rysuje, śpiewa, improwizuje;
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, grupowa;
Strategia: ukierunkowanej emocji;

I. Sytuacja problemowa:
1. Rozwój inteligencji interpersonalnej - „Argumentacyjny
kiermasz”: „Pomogę Kopciuszkowi, bo...”

2. Problem realizacyjny – organizacja pomocy;
Podział uczniów na grupy /Inteligencje wielorakie H.Gardnera – wachlarz możliwości /:

Zadania rozwijające inteligencje:
- wizualno – przestrzenna - grupa I STRÓJ /projekt mandali ozdabiających suknię, welon oraz serwety /zał.4/;
- matematyczno – logiczna - grupa II MENU /propozycja zestawu dań /zał.5/;
- językowa i przyrodnicza - grupa III OBSŁUGA /opracowanie prognozy pogody /zał.6/;
- muzyczna - grupa IV OBSŁUGA /oprawa muzyczna na przyjęciu/zał.7/

• Wizytówki – wszyscy uczniowie losują numerki i wpisują swój w dekoracyjną „leniwą ósemkę” /zał.8/;

II. Prezentacja grup:
1. „Zaczarowane koło” - wystawa mandali;
2. „Karuzela smaków”- menu;
3. „Do odważnych świat należy!”- prognoza pogody na dany dzień;
4. „Zawrót głowy” – propozycja tańców, pląsów, piosenek, zabaw dziecięcych i innych rozrywek;

III. Twórcza wizualizacja kierowana wyobraźnią dzieci;

Uczniowie siedzą w kręgu wybierając dogodną pozycję Dennisona; w tle muzyka dworska; Nauczyciel wprowadza dz. w klimat przyjęcia; uczniowie opowiadają o swoich wyobrażeniach;

IV. Próba generalna ;

A.
• Uczniowie dobrani w pary zgodnie z numerkami na wizytówkach /ch. – dz./, dokonują prezentacji, np. Pan sześć z panią szóstką; Pani ósemka z panem osiem, itd.; kłaniają się „luźne skłony’; /w tle muzyka/;
• Wspólny taniec do piosenki „Stań ze mną w koło”;
• Kilkoro dzieci gra na flecie „Sto lat”, pozostali śpiewają z fonogestyką;

B. Nauczyciel przejmuje rolę wodzireja;
• „Pary parzyste na lewą stronę, przodem do okna, tyłem do drzwi! A nieparzyste pod ścianą stają i parzystym brawo biją!”
• „Nieparzyste tworzą koło. Parzyste zaś trójkąt wielki.”
• „Z koła i trójkąta wychodzą panie, bo w prostokącie pokażą taniec!”

C. „Z reporterskich zapisków...”

1. Do klasy zawitał niespodziewany gość – reporter / fotograf.
Obecny na przyjęciu u Kopciuszka i Księcia, przyniósł najnowsze wieści. Opowiada i odczytuje prośbę państwa młodych.
„Gdy już zabawa od dawna trwała, do pałacu gromada gości dostać się chciała.
Któż to taki?! Co się dzieje?! I dlaczego późno tak?
W końcu po naradzie otworzono bramy
i wtedy wtoczył się do salonu tłum mocno pomieszany,
i bardzo zdenerwowany!!!
Nikt nie mógł odszukać partnera swojego!
A wszystkiemu winne przeszkody na drodze do pałacu pana młodego!
Odjemna szuka partnera.
Składniki wymieszane z czynnikami.
Różnica z sumą się użera !
Iloczyn tłumaczy, że nic nie ma wspólnego z odjemnikami !
Jedynie dzielna i dzielnik z ilorazem.
Aby zabawa dalej trwała,
para młodych o pomoc woła:
„Pół królestwa oddamy, jeśli znajdzie się śmiałek
gotowy ustawić poprawnie ten tłum pomieszany !!!
I wręczy im znaki – dla poznaki !” + - x :

odjemna ..................... = ..........................
.............................. ......................... = suma
czynnik .................. = iloczyn
......................... dzielnik = ..........................

2.Samoocena:
Uczniowie wykonują zadanie, sprawdzając poprawność z fiszką
autokorektywną /zał.9/;
Oddają pracę reporterowi i zasiadają w kręgu;

PODSUMOWANIE:
1.Rada nauczyciela:
„Czytaj, pisz, obserwuj i przeżywaj!
Pomagaj innym!
Śpiewaj i tańcz!
Uwielbiaj zajęcia z plastyką.
Ale nie zapominaj o przyjaźni z ... matematyką!”

2. „Kosz i walizeczka” :
Uczniowie wybierają spośród zgromadzonych na tablicy wyrazów te, które pomogły im podjąć decyzję o pomocy Kopciuszkowi i określają emocje towarzyszące w trakcie zajęć. Pakują je do „walizeczki”.
Pozostałe wyrazy umieszczają w „koszu”;

radość, smutek, złość, obojętność, troska, zabawa, śmiech, niechęć, znudzenie, obawa, duma, zadowolenie, przyjemność, życzliwość, strach, bezradność /zał. 10/;

3. Piosenka pożegnalna;

KOMPETENCJE UCZNIA:
• Analityczne – zna sposoby formułowania i różne rodzaje pytań;
- zna swoje mocne i słabe strony;
- wzbogaca słownictwo;
- rozwija zainteresowania;
• Praktyczne - analizuje i uwrażliwia się na problemy i innych;
- skutecznie wypowiada się i słucha;
- tworzy w różnych dziedzinach artystycznych;
- współpracuje z innymi w działaniu;
- tworzy hierarchie informacji;
• Kreatywne - problematyzuje własną wiedzę;
- rozumie dobro innych;
- pobudza wyobraźnię;
- wykorzystuje skojarzenia, symbole w poznawaniu i rozumieniu otoczenia;
Wykorzystano:

TECHNIKI TWÓRCZEGO MYŚLENIA:
1. Zabawy słowem:
• Gwiazda skojarzeniowa do pojęcia;
• Łańcuch skojarzeń;
• Tworzenie rymów;
• Chińska encyklopedia;
2. Zabawy obrazem:
• Graficzne prezentacje;
• Zaczarowana szara kartka;
• Dopełnianie form

TECHNIKI TWÓRCZEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW:
• Giełda pomysłów;
• Kiermasz ofert;
ĆWICZENIA KINEZJOLOGICZNE :
• Luźne skłony;
• Kinezjologiczne nuty;
• Pozycja Dennisona;
• Leniwa ósemka;
oraz TECHNIKI FREINETOWSKIE – swobodna twórczość artystyczna, fiszka autokorektywna;

WNIOSKI
Wybrany temat nie jest obcy dziecku, które przebywając z rówieśnikami, dorosłymi w środowisku, bliskimi w rodzinie często styka się ze zjawiskiem pomocy drugiemu człowiekowi.
Uwrażliwienie dziecka i bezinteresowność są najtrudniejszymi elementami procesu wychowawczego, ale niezwykle ważne w prawidłowym rozwoju jego osobowości kształtującej charakter.
Temat oparty na baśniowych treściach nabrał lekkości, łatwości zrozumienia sensu, lecz nie lekceważenia. W trakcie zajęć zauważało się dużo spontaniczności, otwartości i szczerości w działaniu. Nie zabrakło również myślenia poważnego i konsekwentnego. Wyobraźnia dziecięca bywa zaskakująca, a pomysły często są nietypowe i bardzo oryginalne.
Muzyka w czasie zajęć pobudzała emocje i uczucia dzieci, wspierając ich rozwój i rozumienie otaczającej rzeczywistości.
Do realizacji tematu wykorzystałam techniki twórczego myślenia, rozwiązywania problemów, strategie programu „Twórczo odkrywam świat” oraz wybrane ćwiczenia Dennisona, techniki freinetowskie.
Wykorzystałam teorię H. Gardnera uwzględniającą profil inteligencji / wachlarz możliwości/.
Treści zajęć zostały zintegrowane z edukacją społeczną, polonistyczną, przyrodniczą, matematyczną, artystyczną.
Wykorzystałam obszary twórczości związanej z kreacją „Ja” oraz w dziedzinie dobra publicznego i społecznego. Zadania uczniów realizowane w trzech etapach poznawania i tworzenia (Inspiracja;
Otwieranie umysłu – dostrzeganie i nazywanie problemu;
Rozwiązania/Kreacja) zawierały różne rodzaje aktywności: mówienie, słuchanie, tworzenie, organizowanie, śpiewanie, tańczenie, gra na flecie, improwizowanie, wpłynęły na rozwój ich kompetencji.

Załącznik 1
Drogie dzieci!
Książę poprosił mnie o rękę i zaślubin zbliża się czas.
Lecz ja przeżywam wielkie męki i o pomoc proszę Was!
Moje zadanie – przyjęcie przygotować,
a nie umiem smażyć, piec, gotować, szyć, ani haftować!
Muszę buty obstalować, upiąć welon, wymodelować włosy,
przystroić stół ...
O nie!!!
A skąd wezmę konie?
I do karety zapasy kół?
Kto powoził będzie?!
Czy przyjęcie w pałacu, a może w ogrodzie?
Ale ja nic nie wiem o nadchodzącej pogodzie!
Gości trzeba rozweselać, bawić i umilać im czas ...
Nie podołam! O pomoc błagam Was!!!

Załącznik 2
Do nazwy zawodu dobierz lub dorysuj odpowiednie rysunki związane z
wykonywaną pracą:
kucharz, piekarz, cukiernik, kelner, krawiec, hafciarka, szewc,
fryzjer, dekorator wnętrz, woźnica, koniuszy, kołodziej, wodzirej,
meteorolog;
Załącznik 3
Umieść podane zawody tak, aby praca tych ludzi była pomocna w
przygotowaniu przyjęcia:
kucharz, piekarz, cukiernik, kelner, krawiec,
hafciarka, szewc, fryzjer, dekorator wnętrz, woźnica,
koniuszy, kołodziej, wodzirej, meteorolog;

STRÓJ - PRZYJĘCIE / MENU - OBSŁUGA

Załącznik 4
ZACZAROWANE KOŁO – mandale (prace dzieci)

Załącznik 5
Oblicz, uporządkuj wyniki rosnąco, a następnie rozdziel potrawy
tak, aby powstał zestaw obiadowy / danie główne, sałatki, deser/

KARUZELA SMAKÓW
• Pierożki z życzeniami-o 5 mniej niż kotlecików z marzeń/........./
• Ciastka z dobrych ocen z zadowoloną polewą - iloczyn liczb 2 i 2
............/
• Radosna marchewka z jabłkiem -/najmniejsza liczba dwucyfrowa
........./
• Kotleciki z marzeń -/ 3 x 9 = ...../
• Pulpety z uśmiechów -3 razy więcej niż cebulkowej z łezką-/..../
• Cebulkowa z łezką-2 razy mniej niż radosnej marchewki z jabłkiem
/ .............../

Załącznik 6
Ułóż i zaprezentuj prognozę pogody na najbliższy czas. Wykorzystaj
rysunki i oznaczenia na mapie;

Załącznik 7
Przygotuj oprawę muzyczną: Ułóż listę zabaw, piosenek, śpiewanek; zaprezentuj je;
ZAWRÓT GŁOWY

Zaproponowane przez dzieci zabawy ruchowe:
Jawor;Jestem muzykantem konszabelantem; Ojciec Wirgiliusz;
Stary Niedźwiedź; Tańczymy labado; Grozik; Nitka;
Nie chcę Cię znać; Mam chusteczkę haftowaną; Był sobie Król;

Zaproponowane przez dzieci piosenki:
Zielony mosteczek; Jabłoneczka;Tam nad Wisły doliną;
Maki i powoje; Uciekła mi przepióreczka; Krajka;

Załącznik 8
Przygotuj dekoracyjną wizytówkę wpisując wylosowany numer w
„leniwą ósemkę

Załącznik 9
Uzupełnij brakujące miejsca znakami i pojęciami matematycznymi;

odjemna ..................... = ..........................
.............................. ......................... = suma
czynnik .................. = iloczyn
......................... dzielnik = ..........................

Załącznik 10
Spośród zgromadzonych wyrazów wybierz te, które pomogły Ci podjąć decyzję o pomocy Kopciuszkowi i określają emocje towarzyszące w trakcie zajęć.Zapakuj je do „walizeczki”. Pozostałe wyrazy wrzuć
do „kosza”: radość, smutek, złość, obojętność, troska, zabawa, śmiech, niechęć, znudzenie, obawa, duma, zadowolenie, przyjemność, życzliwość, strach, bezradność;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.