X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39167
Przesłano:

Dostosowanie wymagań na lekcjach matematyki - dysleksja, dysortografia

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
NA LEKCJACH MATEMATYKI

Opinia dot.: dysleksja, dysortografia

Dostosowanie wymagań:
- Powinno dotyczyć głównie form i metod pracy z uczniem, zdecydowanie rzadziej treści nauczania,
- Nie może polegać na takiej zmianie treści nauczania, która powoduje obniżenie wymagań wobec uczniów z normą intelektualną,
- Nie oznacza pomijania haseł programowych, tylko ewentualnie realizowania ich na poziomie wymagań koniecznych,
- Nie może prowadzić do zejścia poniżej podstawy programowej.

Sposoby dostosowania:
- W czasie wypowiedzi dyskretne wspomaganie, naprowadzanie, dawanie więcej czasu,
- Uwzględnianie przy ocenie pracy ucznia poprawności toku rozumowania, a nie tylko prawidłowości wyniku końcowego,
- Wydłużanie czasu na prace pisemne lub zmniejszanie ilość zadań w przewidzianym dla całej klasy czasie,
- Pomaganie na lekcji w rozwiązywaniu zdań tekstowych poprzez zadawanie naprowadzających pytań,
- Unikanie wyrywania do odpowiedzi,
- Podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy w razie potrzeby udzielenie pomocy, wyjaśnień
- Stosowanie rysunków, kolorów, konkretnych przykładów, nieformalnego języka obok słownictwa specjalistycznego dla lepszego zapamiętania,
- Używanie czcionek łatwiejszych do przeczytania: Arial, Tahoma. Polecenia na kartkówkach i sprawdzianach są pisane na komputerze,
- Nie branie pod uwagę przy ocenie prac estetyki, poprawnej pisowni i czytelności pisma,
- Motywowanie, dostrzeganie osiągnięć i wkładu pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.