X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38957
Przesłano:

Roczny plan pracy stanowiący część planu nadzoru pedagogicznego 2018/2019 - temat pierwszy

Małgorzata Kołodziej, Barbara Kudelko nauczyciele Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach

„Uczmy miłości do przyrody, uczmy spostrzegać jej piękno, cieszyć się nim, podziwiać je, a jednocześnie przestrzegamy dzieci, by tego piękna nie niszczyły”– tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego."

SPOSOBY REALIZACJI

I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

1.Literatura:
-indywidualne studiowanie literatury w/w tematu znajdującej się w przedszkolnej bibliotece;
-indywidualne poszukiwanie i studiowanie nowości wydawniczych w/w tematu.
2.Wyszukiwanie w czasopismach artykułów dotyczących podjętej problematyki – powielanie ich oraz gromadzenie w specjalnym segregatorze i umieszczenie w przedszkolnej bibliotece.
3.Udział nauczycieli w organizowanych warsztatach szkoleniowych w ramach WDN oraz kursach organizowanych przez różne placówki kształcenia.

II DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY

1.Wspólne gromadzenie i uzupełnienie literatury metodycznej o nowe pozycje w/w tematu.
2.Systematyczne wzbogacanie Biblioteczki Nauczyciela o materiały dydaktyczne. Łączenie różnorodnych form aktywności dziecięcej, twórcza praca N (przygotowanie konspektów zajęć – zajęcia koleżeńskie w ramach doskonalenia wewnętrznego).
3.„Akcji Sprzątanie świata - Polska "Akcja - segregacja!” - happening zorganizowany z okazji udziału w akcji Sprzątania Świata zorganizowanej przez Fundację Nasza Ziemia.
4.„Zbieramy surowce wtórne” –zachęcenie rodziców do zbiórki puszek, baterii, makulatury oraz elektrośmieci w ramach w/w akcji .
5.„Bądź przyjacielem przyrody” – poruszenie problemów związanych z ochroną przyrody na zebraniu z rodzicami. Zaproszenie dzieci i ich rodziców do wstąpienia w szeregi LOP.
6."Już przedszkolak może być turystą" - „Międzynarodowy Dzień Turystyki” – zachęcanie dzieci do aktywnego spędzanie czasu.
7.Święto drzew dziś obchodzimy.... ”– XIV edycja Święta Drzewa; przygotowanie spektaklu na temat ochrony przyrody, spotkanie z leśniczym, zasadzenie drzewka na terenie pobliskiego osiedla. Przyjęcie nowych członków do LOP.
8.Zorganizowanie XXII Międzyprzedszkolnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej pod hasłem „Mamy tylko jedną ziemię, a jej przyszłość zależy (...) od każdego z nas."
9.„I ty możesz zostać św. Mikołajem dla zwierząt ” – zbiórka karmy i innych potrzebnych rzeczy dla zwierząt ze schroniska oraz gromadzenie pokarmu dla ptaków na okres zimy. Wykonanie plakatów dotyczących akcji i jej celowości.
10.„Wysyłamy zimę w daleką krainę”- czyli nie-topienie Marzanny a odpłyniecie łódką z wikliny” – powitanie wiosny.
11.„W wielkiej księdze zieleni czyli jak przedszkolaki chronią przyrodę?” – zorganizowanie apelu oraz marszu ekologicznego z okazji Światowego Dnia Ziemi – zorganizowanie wystawki ekologicznej dla rodziców. Wyjście z akcją poza teren przedszkola
12.Włączenie się do akcji i konkursów środowiskowych o tematyce ekologicznej.
13.„Ładne dla oka – zdrowe dla ząbka” - kontynuacja wzbogacania jadłospisu w produkty ekologiczne – wyrabianie nawyków zdrowego odżywiania się i kulturalnego jedzenia posiłków. Organizacja świąt zdrowego odżywiania się, np. Dzień surówki, Dzień herbaty owocowo – ziołowej.
14.„Ładne dla oka – zdrowe dla ząbka” – wykonanie plakatów grupowych promujących zdrowy sposób odżywiania się.
15.„Zdrowy uśmiech przedszkolaka” – prelekcja na temat sposobu dbania o zęby, spotkanie z pielęgniarką lub stomatologiem
16.„Zapraszamy ptaki do naszego ogrodu” – ogłoszenie konkursu wśród przedszkolaków na przygotowanie karmnika oraz zorganizowanie miejsca do systematycznej opieki nad ptakami i ich obserwacji.
17.„Jestem ciekawy i z leśniczym poznaję świat” – udział dzieci w zajęciach w sali edukacyjnej w Nadleśnictwie Katowice oraz w lesie.
18.„Elemelek i inni goście naszego ogrodu” – organizacja gier i zabaw przyrodniczych z wykorzystaniem przedszkolnej ścieżki edukacyjnej. Praktyczny sposób obserwowania przyrody i poszerzania wiedzy dzięki ścieżce dydaktycznej
19.Systematyczne uzupełnianie wyposażenia kącików przyrody o okazy i materiały umożliwiające dzieciom obserwację i doświadczenia. Angażowanie dzieci do pracy w tworzeniu kącików przyrody.
20.„Ziemię mamy tylko jedną, dbajmy o jej czystość” – zorganizowanie konkursu plastycznego międzyprzedszkolnego dla dzieci z przedszkoli położonych na terenie Panewnik i Ligoty. Ogłoszenie wyników podczas listopadowego konkursu wiedzy ekologicznej.
21. „Kolorowe dni w przedszkolu” – zorganizowanie dnia zielonego(co jest potrzebne ludziom, roślinom i zwierzętom do życia) , żółtego (nasze danie i śpiewanie), brązowego (jesienny szal na pochmurne, jesienne dni).
22.„W oczyszczalni ścieków” – zorganizowanie wycieczki do oczyszczalni ścieków, zwrócenie uwagi na konieczność ochrony wody przed zanieczyszczeniami.
23.„Czyste powietrze wokół nas” – rozpropagowanie materiałów przed rozpoczęciem jesiennego sezonu grzewczego. Zorganizowanie XIV Dnia Czystego Powietrza.
24.Doposażenie stanu sal zabaw i pomieszczeń przedszkola w sprzęt umożliwiający realizację zaplanowanych działań

III PRACA Z WYCHOWANKIEM

1.Spotkanie dzieci z pracownikami leśniczówki, pogotowia leśnego i Nadleśnictwa Katowice na terenie placówki - obserwowanie, dociekanie, eksperymentowanie.
2.Przypomnienie dzieciom Kodeksu Młodego Ekologa - rozważania, oceny.
3.„Akcja - segregacja" - Małe dzieci nie chcą śmieci” - czynny udział dzieci w akcji Sprzątanie świata Wysprzątanie terenu wokół przedszkola i Nadleśnictwa Katowice - obserwacje, analizy, rozważania, oceny.
4.„W wielkiej księdze zieleni czyli jak przedszkolaki chronią przyrodę” - aktywny udział dzieci w apelu, marszu oraz konkursach w ramach odchodów Dnia Ziemi - obserwacje, eksperymenty, analizy.
5.„Wędrówki z Ekoludkiem”” zorganizowanie i udział w wewnątrzprzedszkolnym konkursie plastycznym, rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie natury - sondowanie, obserwowanie.
6.„Znaczek przypominaczek” – wykonanie grupowych znaczków przypominających o oszczędzaniu wody. Umieszczenie w łazienkach - obserwacje, analizy - obserwowanie, analizowanie, lustrowanie.
7.Systematyczny udział dzieci w konkursach, teatrzykach o tematyce ekologicznej- obserwowanie, przeżywanie, weryfikowanie.
8.„Co mogą zrobić dzieci aby Ziemi nie zaśmiecić ” - aktywny udział dzieci i ich rodziców w zbiórce surowców wtórnych - obserwowanie, analizowanie, lustrowanie.
9.„Na naszej przedszkolnej rabatce” – aktywny udział dzieci i rodziców w pielęgnacji rabaty kwiatowej. Wzbogacenie rabatki kwiatowej o nowe rośliny - obserwacja, analiza, rozważania.
10.„Zielony ogródek w naszej sali” – założenie mini szklarni przedszkolaka, obserwacja warunków potrzebnych do życia roślinom - obserwacja, analiza, rozważania.
11. „To nie krasnoludki wyrzucają śmieci do lasu” – pokaz mody ekologicznej, aktywny udział dzieci i ich rodziców w przygotowaniu pokazu mody ekologicznej - obserwowanie, przeżywanie.
12.„Tydzień czystości wód” - – poznanie znaczenia wody w przyrodzie dla człowieka. Aktywny udział w obchodach Tygodnia czystości wód, happening ulicami osiedla, rozdanie mieszkańcom apelu w sprawie oszczędzania zasobów wodnych - penetrowanie, ocenianie, analizowanie.
13.Przystąpienie do kolejnej edycji programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, aktywny udział dzieci i rodziców w działaniach związanych z programem - obserwowanie, dociekanie, eksperymentowanie.
14.„Święto Polskiej Niezapominajki– wykonanie niezapominajkowych plakatów w ramach obchodów Święta Polskiej Niezapominajki. Aktywny dział w uroczystościach związanych z tym dniem - obserwowanie, dociekanie.
15.„Oszczędzamy energię – chronimy Ziemię” – poznawanie ekologicznych źródeł ciepła i energii - obserwowanie, weryfikowanie, ocenianie.
16.„Jak oszczędzać energię?” – udział dzieci wraz z rodzicami w rodzinnym konkursie plastycznym - obserwowanie, analizowanie, lustrowanie.
17.„Myśliwi codziennych nawyków” – prowadzenie monitoringu stanu liczników, pamiętamy o oszczędzaniu energii - rozważania, oceny, nadzorowanie.
18.„Od łuczywa do żarówki” – udział dzieci w spotkaniu z pracownikiem zakładu energetycznego - obserwowanie, analizowanie, lustrowanie.
19.„U źródeł energii” - wyjazd dzieci 5 i 6-letnich do Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych - obserwowanie, dociekanie.
20.„Ekośmieci” – aktywny udział dzieci wraz z rodzicami w zbiórce baterii - lustrowanie, weryfikowanie.
21.Udział w ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh” koncentrującej się na profilaktyce stomatologicznej dzieci - przeżywanie, odkrywanie.
22.Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie – udział w wycieczce przy współudziale rodziców - obserwowanie, przeżywanie
23.Udział w akcji „ Europejski dzień bez samochodu.”- lustrowanie, dociekanie, analizowanie.

(Do każdego z zadań przypisujemy odpowiedzialnych nauczycieli i terminy realizacji)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.