X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38958
Przesłano:

Roczny plan pracy stanowiący część planu nadzoru pedagogicznego 2018/2019 - temat drugi

Małgorzata Kołodziej, Barbara Kudelko nauczyciele Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach

"Choć jestem jeszcze przedszkolak mały, będzie ze mnie artysta doskonały - kreatywny katowiczanin znający zawody w regionie z Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach znający zawody w regionie ,rośnie radośnie przygotowując się do życia w przyszłości. Stymulowanie i rozwijanie zdolności twórczych dzieci poprzez aktywną działalność muzyczną, plastyczną i teatralną."

SPOSOBY REALIZACJI

I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

1.Literatura:
-indywidualne studiowanie literatury w/w tematu znajdującej się w przedszkolnej bibliotece;
-indywidualne poszukiwanie i studiowanie nowości wydawniczych w/w tematu.
2.Wyszukiwanie w czasopismach artykułów dotyczących podjętej problematyki – powielanie ich oraz gromadzenie w specjalnym segregatorze i umieszczenie w przedszkolnej bibliotece.
3.Udział nauczycieli w organizowanych warsztatach szkoleniowych w ramach WDN oraz kursach organizowanych przez różne placówki kształcenia.

II DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY

1.Uzupełnienie literatury metodycznej o nowe pozycje oraz uzupełnianie na bieżąco wykazu pozycji artykułów z czasopism.
2.Dalszy zakup pomocy, materiałów do prac plastycznych i przedstawień teatralnych.
3.Dokonanie dalszych zakupów instrumentów muzycznych dla grup.
4.Udział w wewnątrzprzedszkolnych i ogłoszonych przez różne placówki i instytucje konkursach:
-plastycznych
-muzycznych
-teatralnych.
5.Kontynuacja kontaktów z artystami z Filharmonii, agencji muzycznej „Silesia”, z teatrem „Skrzat” z Krakowa, „Ateneum” z Katowic oraz teatrem Dzieci Zagłębia w Będzinie.
6.Organizowanie okolicznościowych występów, przedstawień i inscenizacji dla rodziców i środowiska.
7.Zorganizowanie konkursu recytatorskiego” Polscy pisarze dzieciom” ze zwróceniem uwagi na wiersze patriotyczne.
8.Opracowanie wykazu literatury przedmiotu oraz literatury dziecięcej dla poszczególnych grup wiekowych do wykorzystania w bieżącym roku - powielenie, rozdanie do grup oraz dołączenie do planów ze szczególnym uwzględnieniem twórczości dotyczącej Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
9.„Cała Polska czyta dzieciom” – włączenie rodziców oraz dziadków w ogólnopolską akcję. Cykliczne czytanie literatury dziecięcej.
10.„Świeci gwiazdka, jedna druga....” – przygotowanie przedstawienia oraz wspólne przygotowanie świątecznego stołu
11.„Śniadanie wielkanocne” – wspólne przygotowanie śniadania wielkanocnego.
12.Wykorzystanie w pracy dydaktyczno--wychowawczej zabaw na dobry klimat i zabaw przeciw agresji, uzupełnienie zabaw o własne propozycje.
13.Systematyczne wykorzystanie w pracy dydaktyczno-wychowawczej bajek relaksacyjnych wywołujących uczucie odprężenia, spokoju, poczucia bezpieczeństwa i poznawania świata poprzez losy bohaterów.
14.Systematyczne prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących wprowadzających dziecko w świat praw i obowiązków.
15.„Książeczki z mojej półeczki” – kontynuacja współpracy z biblioteką, ustalenie tematyki i harmonogramu wzajemnych kontaktów.
16.„W królestwie warzyw i owoców” – zorganizowanie wystawy prac dzieci nawiązujących do utworów literackich związanych z tematyką jesienną.
17.Zorganizowanie zajęć plastycznych na powietrzu (rysowanie kredą, patykiem po ziemi, zabawy twórcze z wykorzystaniem piasku, układanie kompozycji z tworzywa przyrodniczego)
18.Wystawienie bajki teatralnej w ramach obchodów Dnia Dziecka z udziałem rodziców.
19.Rozwijanie zainteresowania architekturą charakterystyczną dla miejscowości, w tym także architekturą zieleni i architekturą wnętrz poprzez organizację wycieczek, spacerów, spotkań z ciekawymi ludźmi, wykonywanie
albumów, plakatów o dzielnicy Panewniki.
20.Doposażenie stanu sal zabaw i pomieszczeń przedszkola w sprzęt umożliwiający realizację zaplanowanych działań.

III PRACA Z WYCHOWANKAMI

1.Udział dzieci w profesjonalnych i amatorskich przedstawieniach teatralnych w zależności od możliwości budżetowych Rady Rodziców - obserwowanie, przeżywanie.
2.Aktywny udział dzieci w przygotowaniach uroczystości i imprez okolicznościowych z udziałem dzieci i rodziców na terenie przedszkola zgodnie z ich oczekiwaniami - nadzorowanie, przeżywanie, ocenianie.
3.„Słoneczny przedszkolak”– uroczyste pasowanie maluchów na przedszkolaków. Przygotowanie widowiska słowno-muzycznego przez dzieci - przeżywanie.
4.„Każdy jest łabędziem” - kontynuowanie zabaw z literaturą – kształtowanie empatii poprzez zajęcia dramowe będące inspiracją do wychowania twórczego - przeżywanie, odkrywanie, analizowanie.
5.Wystawienie bajki przez dzieci w ramach Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych organizowanym przez M.P. nr 16 i M.P nr 17- analizowanie, przeżywanie, ocenianie.
6.„Słoneczne życzenia dla naszych Pań” – przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej- przeżywanie.
7.„Karliku, Karliku co tam niesiesz w koszyku...” – przygotowanie uroczystości barbórkowej - przeżywanie, ocenianie.
8.„Mikołaju, Mikołaju gościu z raju” - przygotowanie uroczystości mikołajkowej - przeżywanie, weryfikowanie, obserwowanie.
9.„Świeci gwiazdka jedna, druga... ” –aktywny udział dzieci w przygotowaniu uroczystości wigilijnej oraz stołu wigilijnego - przeżywanie, weryfikowanie, obserwowanie.
10.„Baśnie z tysiąca i jednej nocy” – bal karnawałowy. Projektowanie i wykonanie z dziećmi dekoracji na bal karnawałowy- analizowanie, weryfikowanie, nadzorowanie.
11.„Twórczość jest jak deszcz” – udział w warsztatach plastycznych, malowanie na sztalugach zainspirowane słuchaniem muzyki - przeżywanie, eksperymentowanie, dociekanie.
12.Artyści są wśród nas – zorganizowanie spotkania z artystą – plastykiem, pisarzem lub muzykiem- odkrywanie, dociekanie, sondowanie.
13.Dalsze systematyczne wykorzystanie w pracy z wychowankiem metody aktywnego słuchania muzyki poważnej wg Batti Strauss- przeżywanie, dociekanie, odkrywanie.
14.Udział dzieci starszych w spacerze do Bazyliki Ojców Franciszkanów – zapoznanie z mechanizmem, budową i brzmieniem organów.
15.Systematyczne poznawanie sławnych Polaków kompozytorów (Chopin, Czajkowski). Aktywne słuchanie muzyki poważnej. Udostępnienie dzieciom książek o znanych kompozytorach - odkrywanie, dociekanie.
16.„Wśród nocnej ciszy.....”– udział dzieci w kolędowaniu przy żłóbku w Bazylice Ojców Franciszkanów - przeżywanie.
17.„Muzyka łagodzi obyczaje” – cykliczne zabawy muzyczne z wykorzystaniem różnego repertuaru muzycznego - przeżywanie, eksperymentowanie, odkrywanie.
18.„Wędrówki z Pyzą po Polsce” – zorganizowanie pieszych wycieczek w ciekawe miejsca - odkrywanie, obserwowanie, analizowanie.
19.„Książeczki z mojej półeczki” - udział dzieci pięcioletnich i sześcioletnich w lekcjach bibliotecznych na terenie Biblioteki w MDK. Kontynuacja współpracy z pracownikami biblioteki - dociekanie.
20."Zielony dzień w przedszkolu" - aktywne włączenie wszystkich przedszkolaków w działania - odkrywanie, przeżywanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.