X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38505
Przesłano:
Dział: Języki obce

Zestaw zadań konkursu języka niemieckiego dla klas szóstych

Zestaw zadań konkursowych
z języka niemieckiego
dla uczniów szkół podstawowych
w roku szkolnym 2017/2018

Instrukcja dla ucznia

1. Zestaw konkursowy liczy 10 zadań.
2. Przed rozpoczęciem pracy z tekstem sprawdź czy zestaw jest kompletny.
3. Jeżeli zauważysz usterki zgłoś je Komisji Konkursowej.
4. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem.
5. Odpowiedzi zapisuj na arkuszu w miejscach do tego wyznaczonych.
6. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. Rozwiązania zapisane ołówkiem nie będą oceniane.
7. Staraj się nie popełniać błędów. Ale jeżeli je popełnisz błędne odpowiedzi skreśl i zaznacz kółkiem.
8. Nie używaj korektora.

PRACUJ SAMODZIELNIE!

POWODZENIA!

Czas pracy: 60 minut Liczba możliwych punktów do uzyskania: 70

Zadanie 1. Wybierz poprawne uzupełnienie zdań od 1 do 6 zakreślając jedną z podanych możliwości a, b lub c. Za poprawne rozwiązanie otrzymasz jeden punkt!
1. Papa, __________du heute zur Arbeit?
a/ fahrt b/ fährst c/ fährt
2. Kinder, warum _____________ ihr keinen Regenschirm mit?
a/ nehmt b/ nimmt c/ nehmen
3. Das kleine Kind _____________ eine schwarze Katze vor dem Haus.
a/ sieht b/ seht c/ sehst
4. Mutti, was ______du mir zum Geburtstag?
a/ gebt b/ gibt c/ gibst
5. Die Kinder __________ den ganzen Tag im Park.
a/ läufen b/ läuft c/ laufen
6. Heute ________ mein Mann nicht im Supermarkt.
a/ kauft b/ käuft c/ kaufen
6 pkt/____
2. Uzupełnij poniższy tekst, wpisując w każdą lukę od 1 do 8 jedną z podanych możliwości (a, b lub c) tak, aby powstałe zdania były logiczne i poprawne. Za poprawne rozwiązanie otrzymasz jeden punkt!
Meine Mutter steht heute schon (1)_____ sieben Uhr auf. Sie geht (2)_____ die Küche und bereitet uns das Frühstüch vor.(3) ____ Mittag kauft sie (4)____ Supermarkt ein. Meine Mutter geht immer (5)____ Fuβ einkaufen.(6) _____ Abend kommen wir (7)_____ Hause zurück. (8)______ Abend essen wir zusammen.

1 am Um im
2 zu im in
3 am in im
4 im zum zur
5 zum in zu
6 um am an
7 nach zu im
8 um im zu
8 pkt/____
3. Podaj zdania w trybie rozkazującym, podobnie jak w przykładzie! Za poprawne rozwiązanie otrzymasz dwa punkty!

Beispiel: Ich soll meiner Mutter beim Kochen helfen.
Hilf deiner Mutter beim Kochen!
1. Ich soll mehr in der Schule essen.
_____________________________________________________________
2. Wir sollen mit dem Bus nicht fahren.
_______________________________________________________________
3. Ich soll mich schnell anziehen.
_______________________________________________________________
4. Wir sollen mehr Bücher lesen.
_______________________________________________________________
5. Ich soll meinen Freund besuchen.
________________________________________________________________
10 pkt/___

4. Połącz w pary słowa oznaczone literami i cyframi – wpisz litery we właściwe miejsca w tabeli! Za poprawne rozwiązanie otrzymasz jeden punkt!

1/ das Geschirr a/ machen
2/ die Tiere b/ aufräumen
3/ Blumen c/ füttern
4/ Betten d/ spülen
5/ die Wohnung e/ saugen
6/ Staub f/ gieβen
1 2 3 4 5 6

6 pkt/___
5. Napisz podane zdania w czasie Perfekt! Za poprawne rozwiązanie otrzymasz dwa punkty!
1. Sven steht jeden Tag um sieben Uhr auf.
______________________________________________________________
2. Isst du zu Mittag kein Gemüse?
________________________________________________________________
3. Morgen trinken wir immer einen warmen Tee.
_______________________________________________________________
4. Wohin läuft dein Hund?
________________________________________________________________
8 pkt/____
6. Które uzupełnienie lub zakończenie zdania pasuje? Wybierz jedną z trzech możliwości a, b lub c i wpisz do tabeli! Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz jeden punkt!
1. Ich habe drei _______________. Sie heiβen Marie, Leo und Tim.
a/ Brüder b/ Geschwister c/ Schwestern
2. Karl ______ heute nicht zur Schule kommen. Er ist krank.
a/ kann b/ kӧnnst c/ kannst
3. Martin geht ______ ins Kino als ins Theater.
a/ gern b/ lieber c/ am liebsten
4. Sonja ist erkältet. Sie ______ heute zu Hause __________.
a/ ist...geblieben b/ hat...geblieben c/ müssen ...bleiben
5. Wann wäschst du ______?
a/ dir b/ sich c/ dich
6. Sandra fühlt sich unwohl, _____ sie hat gestern zu viel Pizza gegessen.
a/ denn b/ weil c/ deshalb
7. Eva, du _____ noch deine Hausaufgabe machen.
a/ muss b/ müsst c/ musst
8. ______ fahrt ihr? Nach Deutschland oder ans Meer.
a/ womit b/ mit wem c/ wohin
9. Das Radfahren macht mir viel ______.
a/ Zeit b/ Spaβ c/ Lust
10. Wir gratulieren dir herzlich _____ Geburtstag.
a/ für b/ zum c/ mit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 pkt/___
6.
7. Wybierz właściwą reakcję językową. W punktach od 1 do 6 zakreśl wybraną wypowiedź: A, b lub c. Za poprawna odpowiedź otrzymasz jeden punkt.
1. X: .................................... 4. X:....................................
Y: Sven und Axel Y: Eine Tasse Tee, bitte.
a/ Besucht ihr eure Freunde? a/ Was darf es sein?
b/ Wer hilft euch? b/ Hast du Durst?
c/ Wie heiβt deine Freundin? c/ Ist das dein Tee?

2. X: Wie war die Klassenfahrt? 5. X: Womit fährst du nach Kӧln?
Y: ...................................... Y: .......................................
a/ Toll, aber anstregend. a/ Eine Stunde.
b/ Die Klasse will ans Gebirge fahren. b/ Mit dem Zug.
c/ Wir waren an der See. c/ Am 14. Mai.

3. X: ....................................... 6. X: Wie geht`s?
Y: Fast jeden Tag. Y: ........................................
a/ Warum treibst du Sport? a/ Noch nicht.
b/ Wie oft trainierst du? b/ Nicht so gut.
c/ Welchen Sport treibst du? c/ Nicht so gern.
6 pkt/___
8. Podkreśl słowo, które nie pasuje do pozostałych! Za każde dobre rozwiązanie otrzymasz jeden punkt.

Getränke: Apfelsaft, Kaffee, Tee, Nudeln
Milchprodukte: Sahne,Pflaume, Butter, Milch
Obst: Pfirsich, Apfel, Zwiebel, Birne
Gemüse: Kuchen, Petersilie, Kohl, Karotte
Backwaren: Brӧtchen, Eier, Brot, Schwarzbrot
Süβigkeiten: Kekse, Torte, Käse, Schokoriegel
6 pkt/____

9. Przeczytaj teksty, a następnie zaznacz znakiem X w tabeli, kogo dotyczą zdania 1-6. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz jeden punkt!
Was sagst du zu Sport?
Denis ( 15) – Ich kӧnnte in meiner Freizeit nur Fuβball spielen, aber meine Eltern sagen mir oft: „Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen!”. Deshalb trainiere ich nur mittwochs und freitags. Wenn ich meine Noten in Mathe verbessere, dann werde ich noch beginnen, montags zu trainieren.
Sven (16) – Ich bin kein groβer Fan von Wintersport. Ich war mal mit meiner Mutter Ski fahren. Ich hatte daran keine Freude, denn es war mir zu kalt. Ich fahre lieber im Sommer Rad oder laufe.
Uwe (17) – Seit ich klein bin, spiele ich Basketball. Im Sportverein haben wir dreimal in der Woche Training und am Wochenende ein Spiel. In den Winterferien fahren wir nach Ӧsterreich Ski fahren und snowboarden. Wir gehen mogens um sieben Uhr los und kommen abends wieder zurück. Das ist prima!
Sonja (15) – Ich denke, Sport ist wichtig und gesund. Ich mache Sport nur im Sportunterricht. Wir spielen Basketball, Volleyball und Tischtennis. In der Woche habe ich dafür keine Zeit. Auβerdem besuche ich einen Englischkurs. Das macht mir mehr Spaβ.
Denis Sven Uwe Sonja
0. X ist siebzehn Jahre alt.
1. ist ein groβer Fan von Wintersport.
2. mӧchte dreimal in der Woche zum Training.
3. findet andere Sachen interessanter als Sport.
4. findet Skifahren uninteressant.
5. spielt Basketball in der Schule.
6. hat Probleme in der Schule.
6 pkt/____
10. Jak zareagujesz w podanych sytuacjach? Za poprawne rozwiązanie otrzymasz jeden punkt!
1. Zrobiłeś zakupy w sklepie. Jak sprzedawczyni poinformuje Cię o wysokości rachunku?
a/ Das macht zusammen 19, 45 Euro.
b/ Zusammen oder getrennt?
c/ Das kostet 19.45 Euro.
2. Koleżanka życzy Ci smacznego. Podziękuj!
a/ Danke, gut.
b/ Danke, gleichfalls.
c/ Danke, gern.
3. Na lekcji źle się czujesz. Poinformuj o tym nauczyciela!
a/ Der Arzt ist besetzt.
b/ Ich habe viel gelernt.
c/ Mein Bauch tut mir weh.
4. Idziesz już do domu. Pożegnaj swoich przyjaciół!
a/ Bis dann!
b/ Grüβ dich!
c/ Hallo Leute!
4 pkt/____
11.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.