X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38506
Przesłano:
Dział: Języki obce

Test magnet smart 1

Magnet smart 1_Testy_8

1. Posłuchaj nagrania i zdecyduj, które ze zdań (1–5) są zgodne z treścią nagrania
(P – Prawda), a które nie (F – Fałsz). Zakreśl literę P albo F. __ / 5
1. Geschichte ist am Montag um 11.30 Uhr. P F
2. Karin mag Kunst. P F
3. Am Dienstag haben Karin und Thomas Informatik. P F
4. Mathe beginnt um 8.45 Uhr. P F
5. Thomas mag Informatik nicht. P F

2. Przetłumacz podane nazwy przedmiotów i przyborów szkolnych na język niemiecki, podając właściwy rodzajnik określony. ___ / 8
1. ołówek _____ _______________5. plecak _____ _______________
2. nożyczki _____ _______________6. zeszyt _____ _______________
3. historia _______________ 7. wos _______________
4. piórnik _____ _______________8. temperówka _____ _______________

3. Uzupełnij zdania odpowiednimi zaimkami dzierżawczymi. ___ / 6
1. Wir mögen Englisch. ________ Englischlehrer ist sehr jung und nett.
2. Wie heißen ________ Kinder, Frau Burger? – Max und Miriam.
3. Ich mag ______ Schule sehr. – Magst du ______ Schule?
4. Sven und _____ Hund gehen spazieren. 5. Susi und _____ Katze schlafen im Bett

4. Den, das, die? Uzupełnij zdania. ___ / 3
1. Hast du ___________ Deutschbuch? Nein, ___________ Deutschbuch habe
ich nicht.
2. Suchst du ___________ Schultasche? Nein, ich suche _____ Rucksack.
3. Heute brauche ich ___________ Kugelschreiber. Aber ich habe _____Lineal

5. Ułóż pytania i odpowiedzi tak, jak w przykładzie. ___ /8
1.
2.
3.
4.

6. Reakcje językowe ___ / 10
1. Powiedz kiedy masz w-f
2. Spytaj kolege, co sadzi o geografii.
3. Powiedz, jak sie nawywa twoja szkoła.
4. Powiedz, czego potrzebujesz na plastykę.
5. Spytaj kolege, kiedy ma muzykę.

7. Odpowiedz na pytania. ___ / 10
1. Was hast du im Mäppchen?
2. Wie viele Stunden hast du in der Woche?
3. Wann hast du Deutsch?
4. Was machst du in der Mensa?
5. Was unterrichtet Frau Piotrowska?

8. Połącz odpowiednio! ____/6
1. Mittwoch a/ Mathe, Bio, Polnisch
2. Gechichte b/ Sonntag, Samstag
3. Erdkunde c/ der 3. Tag der Woche
4. Schulfächer d/ Wir lernen historische Fakten
5. Schulsachen e/ Geografie
6.Wochentage f/ Lineal, Pinsel, Atlas

9. Połącz pytanie i odpowiedź! ____/6
1/ Wann hast du Bio? A/ eine Drei
2/ Was hast du am Mittwoch? B/ langweilig
3/ Wie viele Stunden hast du heute? C/ sieben Stunden
4/ Wie findest du Bio? D/ am Sonntag
5/ Was hast du in Bio? E/ Mathe, sport und Chemie
6/ Wann hast du frei? F/ am Montag

10. Połącz nazwę przedmiotu z przyborem szkolnym! ____/6
1/ Musik a/ Malkasten
2/ Englisch b/ Atlas
3/ Kunst c/ Wörterbuch
4/ Mathe d/ Turnzeug
5/ Erdkunde e/ ein Instrument
6/ Sport f/ Zirkel

11. Przetłumacz rzeczowniki złożone! ____/6
Das Autosport - ________________________-
die Kunstlehrerin - ____________________________
das Physikbuch - ______________________________
der Lehrertag - __________________________________
der Computerraum - ________________________________
die Lieblingsmusik - _________________________________

Razem
74

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.