X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38259
Przesłano:

Opinia o uczniu klasy II Szkoły Przysposabiającej do pracy

Opinia o uczniu klasy II Szkoły Przysposabiającej do pracy

Znacznie zaburzona percepcja wzrokowa i słuchowa utrudniająca odbiór i przetwarzanie informacji zmysłowych oraz integrację informacji płynących z różnych zmysłów. Spostrzeganie na niskim poziomie. Duże deficyty widoczne są w zakresie percepcji stosunków przestrzennych, integracji wzrokowo-ruchowej oraz ogólnej sprawności grafomotorycznej. Bardzo powolne tempo pracy. Pracuje mało samodzielnie , pod kierunkiem nauczyciela. Igor podczas zajęć edukacyjnych wymaga stałej pomocy nauczyciela , wskazań i podpowiedzi. Koncentracja na działaniu – chwiejna. Myślenie odbywa się w oparciu o struktury konkretne. Igor jest w swojej pracy bardzo powolny. Wymaga ciągłej uwagi nauczyciela. Bardzo krótka pamięć, wolne tempo pracy i zaburzona koncentracja powodują ogromne trudności w komunikacji społecznej i samodzielnym funkcjonowaniu. Wymaga częstego nakierowywania przez nauczyciela. Ma problem z myśleniem przyczynowo - skutkowym, wnioskowaniem i uogólnianiem. Mała wiara we własne umiejętności. Bardzo często kłamie , konfabuluje na różne tematy.
Igor komunikuje się spokojnym głosem . Ogólnie jest uczniem bardzo „grzecznym”. Ma trudności w relacjach interpersonalnych . Często używa form grzecznościowych. Zawsze jest chętny do pomocy. Ogólnie bardzo życzliwy. Komunikowanie się Igora z otoczeniem to raczej odpowiadanie na pytania , niż używanie mowy opowieściowej.
Igor jest sprawny i w miarę samodzielny. Dobrze radzi sobie w środowisku mu znanym , natomiast w środowisku obcym traci swoją „odwagę”. Występuje u Igora trudność w utrzymaniu poprawnej koncentracji uwagi. Uboga umiejętność odtwarzania posiadanych wiadomości.
Uczeń nie ujawnia intencji do spontanicznego komunikowania się z najbliższym otoczeniem. Wykazuje bardzo małą aktywność w zakresie nawiązywania kontaktu lub reagowania na sygnały ze środowiska. Igor nie rozumie istoty aktu komunikacji. Ma problemy z określaniem roli nadawcy i odbiorcy. Nie podejmuje refleksji nad znaczeniami słów i nie dąży do ich zrozumienia, nie wykorzystuje informacji zawartych w komunikatach.
Uczeń nie rozumie tekstów użytkowych, nie potrafi poprawnie wykorzystać zawartych w nich informacji. Nie stosuje reguł interakcji społecznych. Zachowuje się często nieadekwatnie do sytuacji. Nie jest zdolny jest do opanowania podstawowych mechanizmów funkcjonowania społecznego.
Joanna Stępniewska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.