X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38409
Przesłano:

Informacje o dziecku w oddziale przedszkolnym

Imię i Nazwisko dziecka ........................................

Klasa „0” I półrocze

Informacje o dziecku na podstawie obserwacji nauczyciela.
(wybrane informacje podkreślić lub podpisać)

1. Rozwój społeczno-emocjonalny:

Nawiązuje kontakt z rówieśnikami -łatwo, niechętnie, nie nawiązuje.
Współpraca i współdziałanie - zawsze, rzadko, niechętnie, nigdy.
Popada w konflikty z kolegami - często, rzadko, nigdy, niekiedy.
Pracowite i obowiązkowe- zawsze, zazwyczaj, nigdy.

2. Procesy poznawcze i sprawność ruchowa:

Samodzielność w pracy- zawsze samodzielne, niekiedy oczekuje pomocy zawsze oczekuje pomocy.
Dziecko skoncentrowane- zawsze, niekiedy, często rozproszone.
Cierpliwość w pracy- wykonuje prace do końca, przerywa prace, nie kończy pracy.
Tempo pracy - szybkie, umiarkowane, wolne.
Udział w zajęciach - zawsze aktywne, czasem aktywne, bierne.
Sprawność ruchowa - wysoka, średnia, niska.
Tempo wykonywania ćwiczeń - bardzo dobre, dobre, wolne.

3. Rozwój mowy i myślenia.

Wymowa - prawidłowa, nieprawidłowa ...............
Wypowiada się - jednym słowem, jednym zdaniem, kilkoma zdaniami, wypowiada się niechętnie.
Percepcja słuchowa (analiza i synteza) - słabo rozwinięta, w normie, dobrze rozwinięta.
Percepcja wzrokowa (różnice i podobieństwa) - słabo rozwinięta, w normie, dobrze rozwinięta.
Odwzorowywanie figur, szlaczków – dokładnie, w miarę poprawnie, popełnia błędy, nie potrafi.
Słownictwo - bogate, utrzymuje się w normie, ubogie.
Wykonuje polecenia- zawsze, prawie zawsze, czasami, niechętnie.

Litery i cyfry - zna, ma trudności z rozpoznawaniem, nie zna.
Czyta - nie czyta, słabo czyta - tylko wybrane litery, sylaby, krótkie wyrazy, czyta całe zdania.

4. Myślenie matematyczne i orientacja w otoczeniu:

Zna figury geometryczne - dobrze, myli, nie zna.
Potrafi przeliczyć do 10 - potrafi ponad 10, próbuje w oparciu o konkrety, nie potrafi.
Posługuje się znajomością stosunków przestrzennych - dobrze, myli, nie zna.
Posiada wiedzę o najbliższej okolicy i świecie- rozległą, ogólną, niewielką.
Dostrzega zmiany w swoim otoczeniu - zawsze, rzadko, nigdy.

Przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie zabawy, na drodze -
zawsze, zazwyczaj, niechętnie, nigdy.

5. Sprawność manualna i artystyczno-techniczna:

Rysunek - bogaty w szczegóły, schematyczny, ubogi.
Odwzorowanie (szlaczki)- bardzo chętnie rysuje, niechętnie, nie potrafi.
Słuch muzyczny, poczucie rytmu - bardzo dobre, dobre, słabe.
Śpiewa poznane piosenki - bardzo dobrze, dobrze, słabo, nie śpiewa.
Lateralizacja - prawa ręka, lewa ręka, obie,
Chwyt i napięcie mięśni - dobre, słabe, męczy się szybko.
Ołówek trzyma - poprawnie, mocno naciska, niewłaściwie.

6. Ilość punktów uzyskanych przez dziecko w wyniku wstępnej diagnozy przedszkolnej ...................................

Dziecko uzyskało: wysoki, przeciętny, niski poziom gotowości szkolnej
Dziecko wymaga pracy wyrównawczej ..............
Dziecko wymaga współpracy z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną, Logopedyczną..............

7. Zdolności, zainteresowania, udział w konkursach.
........................................
........................................
........................................

............... ........................
data podpis wychowawcy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.