X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37381
Przesłano:

Opinia wychowawcy o dziecku - oddział przedszkolny

Opinia wychowawcy o dziecku

Igor uczęszcza do oddziału przedszkolnego od września 2016 r. Z uwagi na brak gotowości szkolnej, w roku szkolnym 2017/2018 został objęty wychowaniem przedszkolnym drugi raz. W strefie rozwoju fizycznego, wykazuje się lateralizacją prawostronną. Igor niezbyt sprawnie wykonuje ćwiczenia ruchowe, wykazuje zaburzenia w sferze motoryki zarówno dużej jak i małej. Zalecono ćwiczenia w zakresie sprawności ruchowej. Opracowano indywidualny program wspomagania rozwoju, w którym zostały ujęte plany stymulacji sfery motorycznej, poznawczej i emocjonalno-społecznej. Igor wykazuje obniżone napięcie mięśniowe. Nieprawidłowo trzyma ołówek czy kredkę, nie mieści się często w liniaturze, a nacisk jest słaby, nierównomierny. Dziecko samodzielnie przystępuje do zadań, jednak potrzebuje powtórzenia poleceń, nie zawsze potrafi się skupić na zadaniach, ich realizacja zajmuje dużo czasu. Wymaga pomocy nauczyciela. Wykazuje się szczegółową, lecz bardzo chaotyczną wiedzą. Prawidłowo kojarzy fakty, ale tematyka wypowiedzi jest niespójna. Igor ma problem ze słuchem fonematycznym, co przyczynia się bezpośrednio do trudności związanych z głoskowaniem. Nie zawsze sylabizuje poprawnie. Ma problemy z koordynacją wzrokowo- ruchową. Igor posługuje się prostymi zdaniami. Wypowiedzi charakteryzują się niepłynną mową, występuje jąkanie. Igor uczęszcza na zajęcia logopedyczne. W wypowiedziach często nie podaje przyczyny i skutku zdarzenia, wymienia poszczególne elementy obrazów. Podczas czynności umysłowych potrzebuje pomocy osoby dorosłej. Wymaga indywidualnej pracy. Dziecko w strefie rozwoju społeczno-emocjonalnego nie zawsze wykazuje pozytywny stosunek do norm, reguł i umów. Kiedy dochodzi do konfliktu, reaguje nerwowo, czasami agresywnie. Ma problemy z kontrolowaniem emocji, wymaga częstego wyciszenia. Igor ma trudności w relacjach z dziećmi- bawi się zwykle sam. Kiedy podejmuje próby włączenia się do grupy, nie respektuje zasad zabawy, narzuca swoje, nie zachowuje ostrożności. Potwierdzanie przez wychowawcę poprawności wykonanego zadania, czy udzielenie nawet drobnej pochwały wyraźnie wzmaga w nim poczucie sprawstwa i wiary we własne siły. Igor ma dobre relacje w kontaktach z dorosłymi- sam rozpoczyna rozmowę, zagaduje.Lubi kontakt fizyczny ze współrozmówcą- dotyka za przedramię, łapie za rękę. Bierze udział w zajęciach i zabawach grupowych, stara się pokonywać trudności. Codzienne czynności samoobsługowe, choć są wykonywane w dłuższym czasie, nie sprawiają dziecku wyraźnych problemów.
Igor uczęszcza do oddziału przedszkolnego drugi rok. Nie miał problemów z adaptacją. Zauważono jednak regres dotyczący umiejętności i możliwości dziecka. W zakresie umiejętności matematycznych mocną stroną dziecka było dodawanie i odejmowanie na konkretach. Obecnie często myli ilość elementów danego zbioru. Igor wykazywał się wiedzą dotyczącą liczebników porządkowych, aktualnie popełnia błędy podczas liczenia. Rozpoznaje litery, jednak ma problem ze wskazaniem ich w tekście. Dużą różnicę stanowi rozumienie przez Igora poleceń do wykonywanych zadań. Zauważone trudności w dużym stopniu dotyczą braku skupienia uwagi.

Opinię wydano na prośbę matki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.