X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38211
Przesłano:

Sprawdzian z lektury obowiązkowej w szkole ponadgimnazjalnej - A. Mickiewicz, Dziady cz. III

Imię, nazwisko, klasa, nr data
........................................ ..........

Punkty: Ocena:

Sprawdzian z lektury obowiązkowej – A. Mickiewicz, Dziady cz. III

1.Na podstawie /2+2 p./
a/ Przedmowy – cel powstania dramatu,

b/ Dedykacji – napisz, komu autor poświęcił utwór.

2. Gdzie i kiedy rozgrywa się akcja Prologu ?/2 p./

3. Który z bohaterów wykonuje w sc. I pieśń zemsty; określ jej przesłanie. /3 p./

4. Uzupełnij tabelę/4 p/:
Cecha dramatu Przykład z „Dziadów” cz. III
W sc. I Jankowski wykonuje piosenkę, Gorecki opowiada bajkę, Tomasz rozmawia ze współwięźniami o przyczynach aresztowań
Fragmentaryczność

Więzień – Gustaw/romantyczny kochanek/ staje się Konradem, który pragnie poświęcić się dla narodu; kocha, a równocześnie pogardza ludźmi
Brak zasady trzech jedności:
czasu, miejsca, akcji

5. Podkreśl wszystkie prawidłowe odpowiedzi. /3 p./ Sobolewski, wracając z przesłuchania, widział:
a. śmierć Cichowskiego
b. wywózkę studentów ze Żmudzi
c. bohaterską postawę dziecka
d. patriotyczne zachowanie Janczewskiego
e. śmierć Wasilewskiego
f. dwadzieścia kibitek
g. senatora Nowosilcowa
h. dziesięcioletniego chłopca skutego kajdanami
6. W jaki sposób w sc. II ukazana została walka o duszę Konrada? /2 p./

7. Odnosząc się do znajomości sc. VII, scharakteryzuj naród polski. /8 p./ W tym celu, wyjaśnij, kim są uczestnicy sceny i jakie prezentują poglądy, a następnie wyciągnij wnioski, odnieś się też do finału sceny.

8. Wyjaśnij, na czym polega mesjanistyczna wizja Polski przedstawiona w dramacie – odwołaj się do wybranej sceny. /6 p/
a. Mesjanizm:

b. Uzasadnienie:

9. Od kogo i w jakich okolicznościach dowiedział się ks. Piotr o uwięzieniu Rollinsona? /2 p./

10. Uzupełnij zdania i uzasadnij odpowiedź. /4 p./Starosta i Justyn Pol to bohaterowie sceny..... .... Są oni ................................ nastawieni do Nowosilcowa.
Uzasadnienie:
-
-

11. Na podstawie podanych fragmentów, scharakteryzuj senatora Nowosilcowa, weź po uwagę sposób działania, charakter i stosunek do ludzi :
a/ Przedmowa/2p./

b/sc. VI /4p./

c/sc. VIII/6p./

12. Odwołując się do wybranych fragmentów Ustępu, przedstaw okoliczności powstania Petersburga oraz scharakteryzuj wygląd miasta / na czyje polecenie zbudowano miasto, teren, warunki klimatyczne, charakterystyczne elementy//6 p./

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.