X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38279
Przesłano:

Pytania kontrolne z działu "Metabolizm" z biologii na poziomie rozszerzonym

METABOLIZM- pytania/ Przed sprawdzianem z działu

1. Kierunki przemian metabolicznych
• Porównaj w tabelce anabolizm i katabolizm biorąc pod uwagę : energię, przykład, funkcje
• Podaj budowę i funkcje ATP
• Wyjaśnij , na czym polega fosforylacja: ( porównaj różne rodzaje)
* substratowa
* fotosyntetyczna
* oksydacyjna

2. Enzymy
• Określ związek między energia aktywacji a enzymem
• Opisz budowę enzymu
• Podaj cechy enzymów i klasy
• Opisz przebieg katalizy enzymatycznej
• Podaj od czego zależy aktywność enzymów. Opisz 2 takie zależności
• Podaj różnice w działaniu inhibicji kompetecyjnej i niekompetecyjnej

3. Faza jasna fotosyntezy
• Wyjaśnij różnice między fotosystemem I i II
• Opisz fazę jasną fotosyntezy
• Podaj substraty i produkty fazy jasnej fotosyntezy
• Porównaj fosforylacje cykliczną i niecykliczna ( zwróć uwagę na siłę asymilacyjną i tlen)

4. Cykl Calvina- faza ciemna fotosyntezy
• Podaj etapy ( substraty i produkty):
- karboksylacji
- redukcji
- regeneracji
• Wyjaśnij, na czym polega i kiedy zachodzi fotooddychanie?
• Co to są roślin C3 i C4 – czym różnią się w przebiegu fotosyntezy

5. Wpływ czynników na fotosyntezę
• Wyjaśnij, jaki wpływ na fotosyntezę ma natężenie światła i temperatura
• Określ znaczenie wody i CO2

6. Chemosynteza
• Podaj 2 etapy chemosyntezy
• Porównaj 4 cechy chemo- i fotosyntezy

7. Oddychanie tlenowe
• Podaj, na czy polega: ( substraty, produkty)- glikoliza
- reakcja pomostowa
- cykl Krebsa
- łańcuch oddechowy
• Wyjaśnij, na czym polega i gdzie zachodzi:
- dehydrogenacja
- dekarboksylacja
- fosforylacja substratowa

8. Oddychanie beztlenowe
• Kiedy zachodzi oddychanie beztlenowe i na czym polega?
• Czym jest fermentacja, podaj przykłady
• Jaki jest związek między fermentacją mlekową i alkoholową ( podaj podobieństwa i różnice )
• Określ przemiany pirogronianu w fermentacji mlekowej i alkoholowej.

9. Inne przemiany metaboliczne
• Na czym polega:
- glukoneogeneza ( substraty, produkty) i kiedy zachodzi?
- beta- oksydacja kwasów tłuszczowych
- deaminacja białek
• Podaj, gdzie zachodzi i na czym polega cykl mocznikowy?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.