X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3587
Przesłano:
Dział: Samoocena

Autoanaliza własnej pracy

Czy sporządzam pisemny plan lekcji?
Czy lekcja ma sprecyzowane cele?
Czy są one dość jasne i osiągalne dla ucznia?
Czy występuje związek celów obecnych zajęć z poprzednimi lekcjami?
Czy przemyślałam proponowane uczniom działania praktyczne oraz niezbędne pomoce dydaktyczne?
Skąd wiem że moje cele zostały osiągnięte?
Czy stosuję różnorodne techniki i metody nauczania?
Które metody i techniki okazały «ę efektywne?
Czy modyfikuj? swoje postępowanie?
Czy sprawnie kieruję przebiegiem lekcji, czy kolejne etapy płynnie następują po sobie?
Czy moje wyjaśnienia są jasne dla uczniów?
Czy reprezentuję właściwy poziom?
Czy nawiązuję z uczniem dialog?
Czy zadaję pracę domową i ją wyjaśniam?
Czy zadania domowe wiążą się z lekcją?
Czy umożliwiam wybór, zadań, aby zapewnić osiągnięcie celów przez wszystkich uczniów?
Czy zapewniam właściwy zestaw pomocy dla wszystkich?
Czy zadałam prace domowe zróżnicowane w zależności od możliwości i poziomu uczniów?
Jaki był stopień zaangażowania uczniów podczas lekcji?
Jakie mam na to dowody?
Czy stwarzam uczniom możliwość przyjmowania odpowiedzialności za własną naukę - w jaki sposób?
Czy zachęcam uczniów do samodzielnego myślenia - w jaki sposób?
Czy zachęcam uczniów do wzajemnej współpracy - co o tym świadczy, że ta współpraca istnieje?
Czy uczniowie rozumieją czego się od nich domagam?
Z jakich części składała się lekcja?
Ilu uczniów brało aktywny udział w lekcji?
Czy uczniowie udzielali odpowiedzi pełnych, czy tylko odpowiedzi tak/nie?
Czy organizuję pomoce dydaktyczne?
Czy są one dostępne dla ucznia?
Czy poziom zdolności uczniów umożliwia im efektywne wykorzystanie tych pomocy?
Czy zestaw pomocy, z których korzystam jest odpowiedni, czy wykorzystuję je właściwie?
Czy wszyscy uczniowie noszą zeszyty?
Jak postępuję z uczniami, którzy nie przynieśli zeszytów?
Czy mieli oni zeszyty na następnej lekcji?
Czy zostały one uzupełnione?
Czy są one prowadzone estetycznie?
Czy wymagam aby zeszyty były prowadzone w określony sposób?
Jaki charakter mają moje uwagi w zeszytach, czy są pouczające?
Czy zadaną pracę domową zawsze sprawdzam, w jaki sposób?
Czy moja klasa przychodzi punktualnie?
Jak postępuję że spóźnialskimi?
Czy w pełni wykorzystuję cały czas lekcji?
Czy uczniowie dobrze wykorzystują czas przeznaczony na pracę grupową/indywidualną na lekcji?
Czy uczniowie zaczynają się pakować pod koniec lekcji albo zanim ich o to poproszę?
Zakwalifikuj każdego swojego ucznia do jednej z trzech kategorii? zdolny, przeciętny, słaby i skoncentruj się na jednym z nich.
• Ile czasu spędził na słuchaniu?
• Ile czasu wykonywał przydzielone mu zadanie?
• Ile czasu zmarnował (przebałaganił)?
Jaką pracę wykonał?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.