X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37907
Przesłano:

Autoprezentacja na mianowanie

Autoprezentacja na mianowanie
Wstęp :
Wykonane przez mnie zadania, które zawarte są w planie rozwoju,
chciałabym przedstawić w trzech punktach:

1. Ja – jako nauczyciel fizyki i chemii:

A. Dbałam o swój własny rozwój uczestnicząc w szkoleniach dla nauczycieli chemii, fizyki i przyrody organizowanych przez PTCh, Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie, WCIES, Uniwersytet Warszawski, Wydawnictwa Operon, Nowa Era, ZamKor. Każde ze szkoleń wzbogacały moja wiedzę o nowe metody pracy z uczniami(głównie metody doświadczalne, lekcje muzealne, lekcje modelowe), najmniej korzystałam ze szkoleń w formie wykładowej, bowiem treści przedstawiane w czasie takich szkoleń, nie zawierały treści programowych dla gimnazjalistów czy licealistów, były skierowane w stronę studentów. Do szkoleń, które bardzo mi ułatwiły pracę mogę zaliczyć z całą pewnością dwa : „Edukacja cudzoziemców w szkole polskiej„ , „Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej” , umieszczałam też na portalach edukacyjnych skierowanych do nauczycieli swoje prace, które mam nadzieje były pomocą dla innych pedagogów.
B. Starałam się oceniać sprawiedliwie, dlatego też uwzględniałam wszystkie wytyczne zawarte w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach wydanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, które posiadali moi uczniowie. Opracowałam Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki dla uczniów posiadających opinię o specjalnych potrzebach kształcenia. Poznałam, również specyfikę nauczania indywidualnego. Nie było to dla mnie nowe doświadczenie, bowiem od początku swojej pracy mam do czynienia z tą formą nauczania. Przynosi mi ona zawsze wiele satysfakcji, radości, ale też nie udaje się uniknąć rozterek. Nauczyłam się dzięki temu dostosowywać wymagania do indywidualnych. potrzeb i umiejętności każdego z moich uczniów, bowiem każdy z nich był z innym schorzeniem i z każdym z nich trzeba było pracować inną metodą, dawać inne zadania.
C. Organizowałam i współorganizowałam konkursy przedmiotowe.
D. Stosowałam aktywizujące metody pracy ( uczniowie wykonywali plakaty, mapy myśli, projekty, instrumenty muzyczne, peryskopy, obwody elektryczne, prezentacje multimedialne, strona internetowa – to była część projektu, który realizowałam z III klasą integracyjną) – prace pokazać.
E. Organizowałam wyjścia do Muzeów i Centrów Naukowych ( zdjęcia ).
Centrum Nauki Kopernik
Muzeum Techniki – lekcje fizyki
Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie

2. Ja – jako nauczyciel, wychowawca:

A. Regularnie spotykałam się z Rodzicami (zebrania, dni otwarte dla rodziców, korespondencja przez Librus – dziennik elektroniczny).
B. Uczestniczyłam w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczego ;przyglądałam się pracy wychowawcy klasy; obserwowałam zajęcia integracyjne prowadzone z klasami integracyjnymi i nie tylko; zapoznałam się również ze sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej, wypełniania arkuszy klasyfikacji, wypisywania świadectw, dzienników lekcyjnych, dzienników ZDW, KN, rewalidacji.
C. Przestrzegam zasad klasyfikacji uczniów.
D. Monitorowałam regularnie postępy uczniów w nauce (korzystałam głównie z Librusa).
E. Współpracowałam z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Rozmawiałam na temat trudności wychowawczych napotykanych przez mnie (głównie w klasach integracyjnych), oraz zasięgałam porad dotyczących rozwiazywania zaistniałych problemów. Zapoznałam się z „Kipami”, „Ipetami”, „ PDW”, co ułatwiało mi znacznie pracę.

3. Ja – w Gimnazjum nr 14 i Gimnazjum nr 16:

A. Brałam systematycznie udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, słuchając o bieżących problemach, propozycjach ich rozwiązywania i wnioskach płynących z różnych rozwiązań; a także o pomysłach, osiągnięciach i sukcesach uczniów, oraz współpracowników.
B. Współpracowałam z nauczycielami w organizacji różnorodnych imprez szkolnych i uroczystości (dyskoteki, święto szkoły, festyny, dni sportu, koncert kolęd w Dziennym domu Seniora w Dzielnicy Ochota, festiwal twórczości szkolnej, „Mikołaj dla Kuby” , piknik integracyjny)
C. Prowadziłam zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia przygotowujące uczniów klasy integracyjnej do egzaminu gimnazjalnego. Prowadziłam również zajęcia rewalidacyjne z kilkorgiem dzieci, które miały na celu nadrobienie braków, poprawienie ocen i zwiększenie aktywności uczniów na lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.