X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37652
Przesłano:

Maryja wzorem silnej wiary. Scenariusz lekcji, klasa 4

Scenariusz lekcji religii. s.Lidia Skrzypczak
Szkoła Podstawowa, klasa IV
Scenariusz lekcji:
1. Temat: Maryja wzorem silnej wiary.
2. Cele katechetyczne:
• zapoznanie z fragmentami Ewangelii mówiącymi o Maryi
• kształtowanie postawy wiary i zaufania Bogu na wzór Maryi
3. Treści nauczania – wymagania szczegółowe:
a) Wiedza. Uczeń:
• wie, jak rozwinąć adres biblijny
• opowiada o najważniejszych wydarzeniach z życia Maryi
• wymienia przykłady
b) Umiejętności. Uczeń:
• odnajduje w Internecie informacje dotyczące Maryi oraz Jej obrazy
• odnajduje w Piśmie Świętym – w wydaniu internetowym odpowiednie teksty według adresu biblijnego
• wypełnia karty pracy – wykorzystuje odnaleziony tekst
• wypełnia tekst z lukami – zadanie interaktywne
• śpiewa pieśń „Powiedz Maryjo Matko”
4. Formy organizacji zajęć: praca zbiorowa, praca w parach, praca indywidualna
5. Metody dydaktyczne: rozmowa kierowana, muzyczna, praca w parach, wyszukiwanie informacji w sieci internetowej.
6. Środki dydaktyczne: komputery, tablica interaktywna, prezentacja multimedialna w prezi, karty pracy.
7. Przebieg zajęć:
a) Wprowadzenie:
Powitanie się katechety z uczniami. Zapowiedź tematu – dlaczego Maryja może być dla nas wzorem wiary. Wspólna modlitwa do Ducha Świętego przez Maryję – słowami wyświetlonymi na tablicy interaktywnej oraz Pozdrowieniem Anielskim. Przypomnienie przez chętnych uczniów poznanych na poprzednich lekcjach postaci z Pisma Świętego, które charakteryzowały się mocną wiarą oraz sposobu odczytywania adresu biblijnego. Zapisanie w zeszytach tematu lekcji: Maryja wzorem żywej wiary.
b) Aktywizacja:
• Rozmowa kierowana i przygotowanie do zajęć z pomocą prezentacji multimedialnej dostępnej pod adresem: https://prezi.com/un5lqoh2aewq/maryja-wzorem-mojej-wiary/
• Podział uczniów na grupy. Rozdanie kart pracy – uczniowie wklejają je pod tematem, uczniowie włączają komputery.
• uczniowie wypełniają karty pracy, odszukują za pomocą przeglądarki internetowej informacje zawarte w internetowym wydaniu Biblii Tysiąclecia http://biblia.deon.pl oraz w wyszukiwarce grafiki
• Prezentacja prac uczniów każdej grupy – odczytanie informacji przez przedstawicieli grup, obejrzenie wyświetlonych obrazów.
• Zmiana miejsc – uczniowie siadają przed tablicą interaktywną. Rozmowa na temat tego, co kierowało Maryją w różnych wydarzeniach – odwołanie się do zdobytej wiedzy, przypomnienie wydarzeń – wyświetlenie odpowiednich ilustracji. Podkreślenie prawdy, że wiara Maryi była bardzo silna.
• Wyświetlenie i wspólne odczytanie wyznania wiary – Składu Apostolskiego

c) Puenta:
Wspólnie rozwiązują zadanie interaktywne – krzyżówkę dostępną pod adresem: file:///F:/interaktywne/kl%204/MaryjaWzorWiary.htm (jeśli zostanie mało czasu, zadanie to uczniowie wykonają na następnej lekcji jako powtórzenie poznanych treści). Zaakcentowanie prawdy, że Matka Boża nie tylko jest dla nas wzorem wiary, ale także cały czas na przestrzeni wieków umacnia nas – poprzez modlitwę oraz objawienia prywatne. Powtórzenie z uczniami objawień Maryjnych, które znają; miejscowości, w których Maryja objawiła się wybranym ludziom, aby przekazać przesłanie dla ludzi, umocnić w wierze.
8. Podsumowanie: Podkreślenie wartości modlitwy, zwłaszcza dziękczynnej za dar wiary otrzymanej na chrzcie świętym oraz błagalnej o wytrwanie w niej. Modlitwa: śpiew razem z zespołem pieśni:„Powiedz Maryjo Matko”. Pożegnanie się katechety z uczniami.

Załącznik1: Katy pracy dla uczniów:
GRUPA 1
MARYJA w Ewangelii
Adres biblijny Jakie to wydarzenie? (tytuł) Zadanie
Łk 1,26-38 ............................
............................ Zapisz pod tabelką odpowiedź, jaką Maryja dała aniołowi
Łk 2,1-20 ............................
............................ Znajdź obrazek wyświetl go na komputerze
J 2, 1-12 ............................
............................ Pod tabelką odpowiedz na pytania: Ile stągwi (dzbanów) tam się znajdowało? Co mieli wlać w nie słudzy?

GRUPA 2
MARYJA w Ewangelii
Adres biblijny Jakie to wydarzenie? (tytuł) Zadanie
Łk 1,26-38 ............................
............................ Zapisz pod tabelką:
Jak miał na imię anioł?

Łk 1,39-56 ............................
............................ Pod tabelką odpowiedz na pytania:
Jak mieli na imię krewna Maryi i jej mąż?
Jak zareagowało dziecko w łonie tej kobiety?

J 19, 25-27 ............................
............................ Znajdź obrazek wyświetl go na komputerze

GRUPA 3
MARYJA w Ewangelii
Adres biblijny Jakie to wydarzenie? (tytuł) Zadanie
Łk 2,1-20 ............................
............................ Pod tabelką zapisz, co anioł powiedział pasterzom.
Łk 2,22-39 ............................
............................ Pod tabelką dokończ zdanie: Symeon zapowiedział Maryi: „Twoją duszę.....”

J 2, 1-12 ............................
............................ Znajdź obrazek wyświetl go na komputerze

GRUPA 4
MARYJA w Ewangelii
Adres biblijny Jakie to wydarzenie? (tytuł) Zadanie
Łk 1,26-38
............................
............................ Znajdź obrazek wyświetl go na komputerze
Łk 2,41-52
............................
............................ Zapisz pod tabelką odpowiedzi na pytania: Ile lat miał wtedy Jezus?
Ile dni Maryja i Józef szukali Jezusa?

J 19, 25-27 ............................
............................ Pod tabelką zapisz słowa Jezusa do ucznia i do Maryi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.