X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37412
Przesłano:

Scenariusz Dyblińskich Spotkań Młodych Duchem

IV Dyblińskie Spotkanie Młodych Duchem: „Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary” 11.05.2018r. godz.16.00
1. POWITANIE
Szanowni Państwo, Drogie dzieci, witam wszystkich z wielka estymą, szacunkiem i cieszę się, że znów spotykamy się w tak licznym gronie – spotykamy się już po raz czwarty.
Tematem wiodącym naszego spotkania jest podjęcie próby dania odpowiedzi na nurtujące nas, ludzi, pytanie:„ Czego chcesz od nas , Panie, za Twe hojne dary ?”. Czy jednak możemy o to Boga pytać, który w swym nieograniczonym miłosierdziu nie chce od nas nic, poza czystą, piękną miłością. Ale przecież kochając Go chcemy z nim być a to bycie oznacza również dostrzeganie Jego darów i na czysto ludzki sposób – dziękowania. Właśnie okazją do przebywania z Bogiem jest dzisiejsze spotkanie.
Zanim przejdziemy do treści naszych rozważań chciałabym w imieniu Pani Dyrektor ........................................ i całej społeczności Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie powitać: 1. Burmistrza Miasta i Gminy ..............................., 2. Księdza Proboszcza........................................, 3. Księdza prefekta........................................, 4. Sołtysa wsi Dyblin........................................, 5. Radnego wsi Dyblin........................................, 6. Przedstawicieli przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Dobrzyń nad Wisłą, 7. Przedstawicieli Koła Żywego Różańca z Dyblina, 8. Dzieci i rodziców, szczerze zaangażowanych, aby to spotkanie nie było tylko uboga treścią ale spotkaniem młodych duchem, 9. Wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość.
Zapraszam do przebywania z ludźmi, którzy kochają swego Pana i cieszą się Jego hojnymi darami.
Pieśń : „Czego chcesz od nas, Panie...” - to wyraz osobistej modlitwy skierowanej do Boga. W utworze daje się wyczuć optymizm, który wsparty wiarą i rozumem pozwala dostrzec człowiekowi dobroć boską, która nigdy nie ustanie a wyrazem jej są hojne dary, którymi Stwórca nieba i ziemi obdarza stworzenie. Postać mówiąca w utworze zwraca się bezpośrednio do Boga, dziękując Mu i prosząc o wieczną opiekę. Zastanawia się co ludzie mogą ofiarować Panu za te wszystkie dary. Dochodzi do wniosku, że wyrazem naszej wdzięczności może być tylko szczera i głęboka wiara.
Zapraszam uczniów klasy 7 aby przypomnieli nam hymn Jana Kochanowskiego pt. „Czego chcesz od nas, Panie...”
2. PIEŚŃ : „CZEGO CHCESZ OD NAS, PANIE...” 3. SŁOWO WIĄŻĄCE - ta szczera i głęboka wiara powinna pozwolić nam dostrzec w Bogu nie tylko Stwórcę ale przede wszystkim Pana, który pozwala nam poprzez hojne dary próbować raju tu na ziemi ale i tęsknić za rajem wiecznym, byśmy pozwolili Bogu być naszym Panem niezależnie od tego jakimi darami nas obdarza. Czy niezależnie od rodzaju dary pozwolę Bogu być swoim Panem? Wysłuchajmy teraz nastrojowej nieco melancholijnej piosenki Michała Bajora pt. „Panie, który jesteś”.
4. M. BAJOR „PANIE, KTÓRY JESTEŚ ”

5. SŁOWO WIĄŻĄCE - Bóg obdarza nas hojnymi darami. Nie zawsze potrafimy je dostrzec, często błędnie interpretujemy wolę Stwórcy. Za chwilę obejrzymy przypowieść o Samarytaninie. W niej właśnie dostrzeżemy różne interpretacje woli bożej. Trzy postawy, troje ludzi, kto będzie nam bliższy Kapłan, Lewita czy Samarytanin. Jak ja zinterpretuje wole Stwórcy. Czy niezależnie od okoliczności dobrze zinterpretuję wolę bożą i pozwolę kochać? Zapraszam uczniów klasy 3 i 6 do zaprezentowania przypowieści o dobrym samarytaninie.
6. PRZYPOWIEŚĆ O SAMARYTANINIE (pantomima uczniów z klasy 3 + uczniów klasy 6)
7. SŁOWO WIĄŻĄCE - Samarytanin dostrzegł jeden z najważniejszych darów Boga, miłość. I ta miłość poprowadziła go od bliźniego aż na karty Pisma Świętego by być dla nas wzorem do naśladowania. Jakość naszego życia i posługiwania zależy od nas i od tego komu w życiu pozwolimy się prowadzić. Czy my jako ochrzczeni wdzięcznym sercem wyznający wiarę w Boga pozwolimy się przez niego prowadzić?
8. PIOSENKA: „TY TYLKO MNIE POPROWADŹ”
9. SŁOWO WIĄŻĄCE – Bóg pragnie nas prowadzić a tym co nas prowadzi są słowa Pisma Świętego pochodzące prosto z serca Boga i skierowane do każdego z nas. Pismo Święte to wspaniały lis Boga do człowieka. To wielki dar a nieznajomość tego daru jest nieznajomością samego Boga. Grzegorz Wielki powiedział „Ucz się o Bogu ze słów Boga”. Za chwilę wysłuchamy „Listu od Boga”. Są to fragmenty z Pisma Świętego ułożone w formie właśnie listu. W nim Bóg przekonuje nas, uczy że największym darem jesteśmy my sami i nasze życie na ziemi . Czy za ten cenny dar potrafię podziękować?
Zapraszam przedstawicieli szkół podstawowych z terenu gminy Dobrzyń nad Wisłą do odczytania Listu od Boga
10. LIST OD BOG
11. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU – Nadszedł bardzo trudny moment naszego spotkania, rozstrzygnięcie konkursu na Logo Dyblińskich Spotkań Młodych Duchem. Komisja konkursowa w składzie: - ........................................ oraz osoby o szczególnie pięknej duszy artystycznej Pani .................... zdecydowała po długich i burzliwych obradach, że ........................................
12. PODSUMOWANIE
Na potrzeby naszego spotkania zapełniliśmy kosze kwiatami a worki i wazony zbożem. Dary te mają nam przypominać, że Bóg obdarza nas pięknem i daje nam siły aby o to piękno należycie się troszczyć. Osnute refleksją pytanie Czego chcesz od nas Panie za Twe hojne dary pozwoliło nam przypomnieć sobie dziś podczas naszego IV spotkania młodych duchem jedną z podstawowych prawd: Bóg obdarza nas różnorakimi darami hojną dłonią. W zamian chce być naszym Panem, chce byśmy pozwolili Mu się kochać i kochali się wzajemnie, chce nas prowadzić poprzez kręta ścieżki w stronę światła, chce nas przemieniać, poprzez swoje Słowo, byśmy mogli rozkwitnąć w blasku Jego chwały. Abyśmy kochali Boga i tą miłością patrzyli na siebie potrzeba nam siły. Takiej siły dostarcza modlitwa. Zapraszam tutaj na środek jednych z najmłodszych przedstawicieli naszego spotkanie nie tylko młodych duchem ale i ciałem. Zapraszam przedszkolaków do modlitwy „Ojcze nasz...”
13. MODLITWA „OJCZE NASZ”
Modlitwa daje siłę a Boże błogosławieństwo wsparcie w odkrywaniu Bożych dobrodziejstw, którym nie ma miary. Drogi księże prosimy Cię, jako naszego przewodnika na ziemi, abyśmy zawsze byli pod skrzydłami Bożymi o błogosławieństwo. Po błogosławieństwie zapraszam do wysłuchanie piosenki „Dotknij Panie moich oczu” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Dyblinie. Proszę teraz o ustawienie się chóru a następnie księdza o błogosławieństwo.
14. BŁODOSŁAWIEŃSTWO KSIĘDZA
15. ŚPIEW CHÓRU DYBLIŃSKIEGO „DOTKNIJ PANIE MOICH OCZU”
Dziękuję wszystkim za przybycie i już dziś zapraszam na V Dyblińskie Spotkanie Młodych Duchem w nowej oprawie. Szczęść Boże.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.