X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37610
Przesłano:
Dział: Analiza

Przykładowa analiza krótka próbnego egzaminu gimnazjalnego

Wnioski z analizy ilościowej próbnego egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym w roku szkolnym 2017/2018:

• Średni wynik szkoły wynosi 29 punktów ( 73%).
• Najniższy wynik to 11 punktów w klasie III A oraz III B.
• Wynik najwyższy to 40 punktów na 40 możliwych i został on osiągnięty przez co najmniej jednego ucznia w klasach III B, III D i III F.
• Mediana (wynik środkowy) wynosi 32 punkty, co oznacza, że połowa uczniów otrzymała 32 punkty i więcej, a druga połowa 32 punkty
i mniej.
• Średni wynik szkoły na egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego na poziomie podstawowym wynosi 73%, więc jest wyższy niż w województwie – 69% oraz w kraju – 65%. Jednak jest to wynik o 4 punkty procentowe niższy niż w poprzednim roku szkolnym. Dwie klasy - klasa III A i III B osiągnęły średni wynik niższy niż w kraju i województwie.

• Najwyższy wynik uzyskała klasa III D - aż 89%, znacznie odbiegając od pozostałych. Wysokie wyniki uzyskały też klasa III F - 77% oraz klasy III C i III E ze średnią 74%. Najsłabiej wypadły klasa III B - 65% oraz III A – uzyskując średni wynik 54%.
• Odchylenie standardowe dla szkoły wynosi 8 co oznacza, że 68,2% uczniów otrzymało wyniki w przedziale od 21 do 37 punktów

Analizując wyniki poziomu wykonania zadań wnioskować można, iż:

• Test nie zawierał zadań bardzo trudnych, trudnych ani bardzo łatwych
• Z jedenastu zadań testowych aż siedem okazało się łatwych, co oznacza, że poprawność ich wykonania wyniosła od 70% do 89% i cztery zadania umiarkowanie trudne, czyli poprawność wykonania wyniosła między 50% a 69 %
• Łatwe okazały się zadania na rozumienie tekstu czytanego, w których uczeń musiał określić główną myśl poszczególnych części tekstu, znaleźć określone informacje, czy też określić intencje autora tekstu oraz zadania na reagowanie językowe, w których należało właściwie zareagować na zaistniałą sytuację. Jest to niewątpliwie poprawa, ponieważ w zeszłym roku zadania na rozumienie tekstu czytanego sprawiły znacznie większą trudność. Wdrożone działania przyniosły więc zamierzone efekty.
• Umiarkowanie trudne okazały się dwa zadania na słuchanie, w których uczeń musiał wybrać właściwą odpowiedź na podstawie informacji zawartych w nagraniu oraz wybrać właściwą reakcję na wypowiedź lektora
• Co warto podkreślić, w kraju bardzo słabo wypadły zadania 10 i 11 sprawdzające znajomość środków językowych. W naszej szkole te zadania należą do umiarkowanie trudnych i porównując współczynnik łatwości nasi uczniowie wypadli znacznie lepiej w obu tych zadaniach. Ponieważ poprawność wykonania tych zadań wyniosła poniżej 60% , w dalszej pracy należy się głównie skupić na doskonaleniu zastosowania struktur gramatycznych oraz znajomości i poprawności stosowania środków językowych

Opracowała: Marzena Świętochowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.