X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36028
Przesłano:
Dział: Analiza

Podsumowanie programu edukacyjno - literackiego "W świecie bajek i baśni". Analiza ankiet

PODSUMOWANIE PROGRAMU EDUKACYJNO - LITERACKIEGO
,,W ŚWIECIE BAJEK I BAŚNI’’
realizowanego w gr. Pszczółki’’ (4-5 latki) w roku szkolnym 2016/17

ANALIZA ANKIET KIEROWANYCH DO DZIECI

W ankiecie udział wzięło 25 dzieci z grupy Pszczółki, co stanowi 100% ogółu ankietowanych. Wychowawca odczytywał pytania i zaznaczał odpowiedzi udzielane przez przedszkolaków.

Opis pytań
Opis 1.
Czy w domu rodzice czytają Ci głośno książki?
Ilość osób %
Tak 18 72 %
Nie 1 4 %
Rzadko 6 24 %

Na pytanie pierwsze: „Czy w domu rodzice czytają Ci głośno książki?” 72% ankietowanych przedszkolaków uznało, że „tak”, zaś 4%, że „nie”. Natomiast 24%, że „rzadko”.

Opis 2.
Czy lubisz słuchać, jak rodzice Ci czytają?
Ilość osób %
Tak 23 92 %
Nie 2 8%

Większość dzieci lubi, gdy rodzice im czytają (92%). Tylko 8% tego nie lubi.

Opis 3.
Jakie książki najbardziej Cię interesują?
Ilość osób %
Z ilustracjami 24 96%
Bez ilustracji 1 4%

96% dzieci lubi książki z ilustracjami, zaś 4% bez ilustracji.

Opis 4.
Kto dokonuje wyboru czytanej bajki
Ilość osób %
Ty 9 36%
Rodzic 6 24%
Wspólnie 10 40%

Najwięcej dzieci 40% przyznało, że wspólnie z rodzicem dokonuje wyboru czytanej książki, 36% badanych stwierdziło, że może samo dokonać wyboru, a 24% dzieci uznało, że książkę do czytania wybierają rodzice.

Opis 5.
Czy masz w domu swoją własną biblioteczkę?
Ilość osób %
Tak 23 92%
Nie 2 8%

Prawie wszystkie przedszkolami mają w domu swoją własną biblioteczkę (92%). Własnego księgozbioru nie ma dwoje dzieci.

Opis 6.
Czy lubisz słuchać czytanych w przedszkolu bajek lub baśni?
Ilość osób %
Tak 23 92%
Nie 0 0%
Czasami 2 8%

Prawie wszystkie przedszkolami lubią, gdy im się czyta w przedszkolu (92%). Tylko dwoje dzieci czasmi lubi, gdy im się czyta w przedszkolu (8%).

Opis 7.
Czy lubisz bajki słuchać, czy oglądać?
Ilość osób %
Słuchać 25 100%
Oglądać 20 80%

Wszystkie dzieci lubią słuchać bajek i prawie wszystkie lubią także oglądać (80%).

Opis 8.
Najbardziej lubisz oglądać bajki w:
Ilość osób %
Teatrze 0 0%
Kinie 11 44%
W telewizji 14 56%

Najwięcej dzieci (56%) najbardziej lubi oglądać bajki w telewizji, 44% w kinie.

Opis 9.
Czy lubisz wykonywać ilustracje do przeczytanych książek?
Ilość osób %
Tak 10 40%
Nie 9 36%
Czasami 6 24%

40% dzieci stwierdza, że lubi malować bohaterów przeczytanych im książek. 36% dzieci nie lubi wykonywać ilustracji do przeczytanych książek, czasami lubi tylko 24%.

Opis 10.
Czy lubisz sam wymyślać bajki lub baśnie?
Ilość osób %
Tak 11 44%
Nie 14 56%

44% dzieci lubi wymyślać bajki, natomiast 56% nie.

.
Opis 11.
Na pytanie otwarte „Moją ulubioną książką jest?” dzieci wymieniały najczęściej „Czerwonego Kapturka”, „Kopciuszka”, „Królewnę Śnieżkę”, ,,Franklina’’, ,,Martynkę’’, ,,Kubusia Puchatka’’.

ANALIZA ANKIET KIEROWANYCH DO RODZICÓW

Ankietę dla rodziców wypełniło96 % respondentów z 25 osób, które ją otrzymały.

Opis pytań
Opis 1.
Czy Państwa dziecko ma w domu własną biblioteczkę
(miejsce na książki)?
Ilość osób %
Tak 24 100%
Nie 0 0%

100% rodziców stwierdza, że ich dziecko ma własną biblioteczkę w domu.

Opis 2.
Czy w domu czytają Państwo dzieciom bajki?
Ilość osób %
Tak 23 96%
Nie 1 4%

96% ankietowanych czyta dzieciom bajki, tylko jeden rodzic nie czyta bajek swojemu dziecku.

Opis 3.
Jeśli tak, to jak często?:
Ilość osób %
Codziennie 10 42%
1 x w tygodniu 4 17%
2 x w tygodniu 5 21%
3 – 4 razy w tygodniu 4 17%
Rzadziej 1 4%

Codziennie czyta dziecku ponad 40% rodziców, 1 raz w tygodniu 16%, taka sama ilość rodziców czyta swojemu dziecku 3 -4 razy w tygodniu, a dwa razy w tygodniu ponad 20% badanych, tylko jeden rodzic stwierdził, że czytanie dziecku odbywa się rzadziej niż raz w tygodniu.

Na pytanie otwarte „Jeśli nie, bądź, jeśli czytanie odbywa się rzadko, to co jest tego przyczyną?”
Rodzice odpowiadali: obowiązki, lenistwo, brak czasu, dziecko nie ma na to ochoty.

Opis 4.
Kto dokonuje wyboru czytanej bajki
Ilość osób %
Dziecko 13 54%
Rodzic 0 0%
Wspólnie 11 46%

Ponad połowa rodziców stwierdziła, że dziecko dokonuje wyboru czytanej bajki, 46% ankietowanych wspólnie z dzieckiem wybiera bajkę do czytania.

Opis 5.
Czy dziecko lubi słuchać czytanych przez państwa książek?
Ilość osób %
Tak 24 100%
Nie 0 0%

100% ankietowanych uważa, że ich dziecko lubi słuchać czytanych przez nich książek.

Opis 6.
Na pytanie otwarte: ,,Czy warto czytać dzieciom? Dlaczego?’’ Rodzice zgodnie odpowiedzieli, że warto ponieważ: mogą wspólnie z dzieckiem spędzić czas, pogłębiają więź emocjonalną ze swoim dzieckiem, wspomagają jego rozwój emocjonalny, intelektualny, pomagają rozwinąć wrażliwość, wyobraźnię, wspólne czytanie wzbogaca zasób słownictwa, rozwija zdolności językowe, ćwiczy pamięć i koncentrację.

Opis 7.
Czy Pani/Pana dziecko wykazuje zainteresowanie zajęciami czytelniczymi prowadzonymi w przedszkolu?
Ilość osób %
Zdecydowanie tak 10 42%
Raczej tak 13 54%
Raczej nie 0 0%
Nie jest zainteresowane 0 0%

42% rodziców jest przekonanych, że ich dzieci są zainteresowane zajęciami czytelniczymi organizowanymi w przedszkolu. 54% ankietowanych uważa, że ich dzieci raczej interesują się takimi zajęciami. Jeden rodzic stwierdził, iż nie wie czy jego dziecko jest zainteresowane zajęciami czytelniczymi prowadzonymi w przedszkolu.

Opis 8.
Jak ocenia Pani/Pan postępy swojego dziecka osiągnięte w toku prowadzonych zajęć?
Ilość osób %
bardzo dobrze 13 54%
Dobrze 10 41%
Średnio 0 0%
Słabo 1 4%
nie mam zdania 0 0%
Ponad połowa respondentów ocenia bardzo dobrze postępy swojego dziecka osiągnięte w toku prowadzonych zajęć, 41% rodziców ocenia je dobrze, a jedna osoba słabo.

Opis 9.
Czy jako rodzice chętnie uczestniczą Państwo w imprezach przedszkolnych, gdzie dzieci mogą wykorzystać zdobyte podczas zajęć umiejętności?
Ilość osób %
zdecydowanie tak 19 79%
raczej tak 4 17%
raczej nie 0 0%
zdecydowanie nie 1 4%
Prawie 80% rodziców zdecydowanie chętnie uczestniczy w imprezach przedszkolnych, gdzie dzieci mogą wykorzystać zdobyte podczas zajęć umiejętności, 17% ankietowanych raczej chętnie w nich uczestniczy. Tylko jeden rodzic zdecydowanie nie chce uczestniczyć w tego typu imprezach.

Według relacji przedszkolaków zdecydowana większość rodziców czyta im w domu książki, co potwierdzają rodzice w ankiecie. Niektórzy rodzice przyznali, że zbyt mało czasu poświęcają dzieciom na głośne czytanie książek.
Przedszkolaki podkreśliły, że lubią słuchać, jak rodzice im czytają książeczki z ilustracjami, jednak nie zawsze mają wpływ na ich wybór. Prawie wszystkie dzieci twierdzą, że mają w domu własną biblioteczkę, rodzice uważają, że wszystkie. Niestety, dzieci nie zawsze lubią wykonywać ilustracje do wysłuchanych książek i nie potrafią same wymyślać własnych historyjek.
Dzieci lubią słuchać w przedszkolu czytanych im bajek, baśni, wierszyków. Znają tytuły, głównych bohaterów, potrafią opowiedzieć baśń - potwierdziły to niejednokrotnie na zajęciach w przedszkolu. Wszyscy rodzice uważają, że zajęcia czytelnicze prowadzone w przedszkolu są dla ich dzieci interesujące. Ponad połowa rodziców bardzo dobrze ocenia postępy swojego dziecka osiągnięte w toku prowadzonych zajęć. Prawie wszyscy rodzice zdecydowanie chętnie uczestniczą w imprezach przedszkolnych, gdzie ich dzieci wykorzystują zdobyte podczas zajęć umiejętności.
Uważam, iż cele realizowanego przez mnie programu edukacyjno – literackiego zostały osiągnięte. Program okazał się atrakcyjny dla dzieci, co potwierdzają ankiety, obserwacje i analiza wytworów dziecięcych. Metody, formy i środki realizacji programu stosowane podczas zajęć były atrakcyjne i skuteczne, gdyż dzieci nabyły wiedzę i umiejętności założone w programie.

Wnioski:
• kontynuowanie programu w kolejnym roku szkolnym,
• kontynuowanie zajęć wyciszających z książką,
• zorganizowanie cyklicznych wizyt w bibliotece szkolnej– wypożyczanie książek do domu,
• kontynuowanie akcji „Rodzinne czytanie”, polegającej na zapraszaniu chętnych rodziców dzieci na zajęcia poświęcone czytaniu książek),
• organizowanie imprez i uroczystości, w których przedszkolaki wykorzystują zdobyte podczas zajęć umiejętności,
• zorganizowanie konkursu literacko – plastycznego dla przedszkolaków i ich rodziców,
• Opracowanie artykułu dla rodziców pt. ,,Zalety głośnego czytania dzieciom’’.

Katarzyna Wierzchowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.