X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37537
Przesłano:

Liczby całkowite w życiu codziennym. Scenariusz lekcji matematyki w kl. 5 z wykorzystaniem TIK

Opracowała: Małgorzata Nowak

SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI W KLASIE V z wykorzystaniem TIK

Temat: Liczby całkowite w życiu codziennym.

Czas trwania: 45 min.

Cel ogólny lekcji:
Kształtowanie umiejętności zastosowania podstawowych wiadomości
o liczbach całkowitych w praktyce.

Cele sformułowane w języku ucznia:
Po lekcji będziesz potrafił:
• rozwiązywać zagadki matematyczne,
• rozwiązywać interaktywne zadania na tablicy interaktywnej,
• logicznie uzasadniać swoją wypowiedź stosując język matematyczny,
• wykonywać czynności zgodnie z przedstawioną instrukcją,
• analizować treść zadania problemowego,
• współpracować w zespole,
• wykorzystać wiadomości w praktyce,
• podać przykłady rzeczywistych sytuacji, w których potrzebna jest znajomość liczb całkowitych.

NaCoBeZU:
 czy potrafisz wskazać liczby ujemne, liczby przeciwne,
 czy potrafisz porównywać liczby całkowite, porządkować,
 czy potrafisz odczytać liczby z osi liczbowej,
 czy potrafisz określić różnicę temperatur,
 czy umiesz wskazać przykłady zastosowań liczb ujemnych w życiu codziennym.

Metody:
- prezentacja - pokaz multimedialny,
- ćwiczenia interaktywne – praca z tablicą interaktywną (LearningApps),
- burza mózgów, mapa skojarzeń – HEKSY EDUKACYJNE,
- ćwiczenia praktyczne,
- gra dydaktyczna (KOSZYK, KODOWANIE),
- „sygnalizacja świetlna’, „niedokończone zdania”,
- technika animacji: prawda – fałsz,
- mapa skojarzeń,
- metoda problemowa.

Formy pracy:
- praca w grupach,
- praca z całą klasą,
- praca indywidualna ucznia.

Środki dydaktyczne:
- tablica interaktywna, komputer, projektor,
- prezentacja multimedialna przygotowana w programie PowerPoint,
- multimedialne programy matematyczne,
- zeszyt, długopis,
- mapa skojarzeń,
- „jeżyk”,
- kreda, tablica, mazaki, magnesy,
- karty pracy ucznia.

Przebieg lekcji:

1.Podanie celów w języku ucznia oraz tematu lekcji.

2.KODOWANIE – SZYFROWANIE (odczytaj zakodowane hasło) – KOSZYK. Zadanie na dobry początek (LearningApps).

3.Zabawa aktywizująca z „koszykiem” (wstają: liczby ujemne, liczby dodatnie, pary – liczby przeciwne itp.).

Przypomnienie podstawowych wiadomości o liczbach całkowitych:
a. Jak odróżnimy liczby ujemne od dodatnich?
b. Jak wytłumaczysz koledze pojęcie liczby przeciwnej?

4.Ćwiczenia interaktywne – praca z tablicą interaktywną (LEARNINGAPPS: milioner lub układanka – wybór metody).

5.Praca w grupach.
Uczniowie otrzymują materiały do pracy w grupach.
Podsumowanie pracy. Prezentacja wyników. Samoocena (kolory), ocena koleżeńska. Zastosowanie techniki „sygnalizacji świetlnej”.

6.Metoda problemowa - mapa skojarzeń – liczby ujemne w życiu codziennym (HEKSY EDUKACYJNE).

7. ZAGADKA (tablica interaktywna).

8. Podsumowanie lekcji.
Dokończ zdanie:
Na dzisiejszej lekcji nauczyłam się ...
Cieszę się, że ...

KOSZ - WALIZECZKA

9. Zakończenie lekcji. Podziękowanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.