X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37532
Przesłano:

Poznajemy składniki pokarmu. Scenariusz lekcji przyrody w klasie 4 z wykorzystaniem TIK

TEMAT: POZNAJEMY SKŁADNIKI POKARMU

DZIAŁ PROGRAMU: ODKRYWAMY TAJEMNICE CIAŁA CZŁOWIEKA

ZAKRES TREŚCI PROGRAMOWYCH:
-Podział składników pokarmowych
-Źródła składników pokarmowych
-Znaczenie poszczególnych składników pokarmowych dla organizmu

PODSTAWA PROGRAMOWA- WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE: Uczeń-
-V.10. opisuje zasady zdrowego stylu życia (w tym zdrowego ożywiania się);

CEL OGÓLNY: Poznanie głównych składników pokarmowych i określenie ich roli w organizmie.

CELE OPERACYJNE: Uczeń-
-Wymieni składniki pokarmowe
-Wskaże produkty bogate w poszczególne składniki pokarmowe
-Wyjaśni znaczenie poszczególnych składników pokarmowych dla organizmu człowieka
-Określi zasady zdrowego stylu życia (zdrowego odżywiania się)

CELE WYCHOWAWCZE: Uczeń-
-Wykonuje polecenia nauczyciela
-Współpracuje w grupie
-Jest odpowiedzialny za pracę grupy
-Aktywnie pracuje na lekcji
-Dostrzega znaczenie zasad zdrowego stylu życia (zdrowego odżywiania się) w utrzymaniu zdrowia

CELE UCZENIA SIĘ W JĘZYKU UCZNIA: Po lekcji-
-Będziesz wiedział jakie składniki pokarmowe dostarczasz swojemu organizmowi podczas spożywania posiłków
-Wskażesz produkty, które dostarczą twojemu organizmowi niezbędnych składników pokarmowych
-Określisz znaczenie poszczególnych składników pokarmowych dla twojego organizmu
-Będziesz potrafił dobierać produkty tak, aby twoje posiłki służyły zdrowiu

KRYTERIA SUKCESU DLA UCZNIA (NaCoBeZu):
-Wymienisz wszystkie składniki pokarmu
-Podasz przykłady 2-3 produktów bogatych w poszczególne składniki pokarmowe
-Omówisz znaczenie składników pokarmowych w organizmie
-Określisz co najmniej jedną zasadę zdrowego stylu życia

METODY PRACY:
-słowne: pogadanka, dyskusja,
-eksponujące: pokaz, obserwacja,
-praktyczne: rozwiązywanie zadań,
-programowane: z użyciem komputera, monitora interaktywnego, płyty CD

FORMY PRACY:
-zbiorowa, grupowa, indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
-monitor interaktywny, komputer z dostępem do Internetu, płyta CD, zadania interaktywne, prezentacja dla nauczyciela, produkty spożywcze bogate w wybrane składniki pokarmowe, podręcznik, zeszyt, karty pracy dla grup, kolorowe karteczki

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wstępna
1.Czynności organizacyjne (dyscyplinowanie klasy, sprawdzenie listy obecności, zapoznanie z celami lekcji i kryteriami sukcesu, zapisanie tematu lekcji).
2.Nawiązanie do wcześniejszej wiedzy uczniów z klas młodszych:
-Dlaczego człowiek musi się odżywiać?
-Co wiecie na temat zdrowego odżywiania się?
3.Wprowadzenie do tematu lekcji:
-Co jedliście dzisiaj na I śniadanie/ co dostaliście na II śniadanie?
-Zapis nazw produktów na tablicy w dwóch kolumnach
-Uczniowie zastanawiają sie dlaczego produkty zapisane zostały w dwóch kolumnach? (ma paść odpowiedź, że po jednej stronie były produkty pochodzenia zwierzęcego a po drugiej roślinnego).

Faza wykonawcza
1.Rodzaje składników pokarmowych:
-Uczniowie wykonują rozsypankę literową na monitorze interaktywnym, zapisują nazwy składników pokarmowych
-Film na CD „Składniki pokarmowe”
2.Praca w grupach:
-Podział uczniów na 5 grup (ze względu na 5 składników pokarmowych: białka, cukry, tłuszcze, witaminy, sole mineralne)
-Jeden uczeń z grupy wybiera/losuje produkt spożywczy. Cała grupa określa którego składnika pokarmowego jest najwięcej w tym produkcie
-Nauczyciel informuje, że wybrane przez uczniów produkty wchodzą w skład kanapki- II śniadania nauczyciela przyrody
-Nauczyciel rozdaje grupom karty pracy i prosi o wykonanie zadania 1 (tabelka) i 2- (produkty bogate w...)
-Rozwiązanie zadania 1 uczniowie przedstawiają na monitorze interaktywnym (zadanie „łączenie”) a rozwiązanie zadania 2 sprawdzają z planszą „Produkty bogate w...” wyświetloną na monitorze interaktywnym. Oceniają swoją pracę przyznając punkty.
3.Znaczenie składników pokarmowych:
Nauczyciel przekazuje wstępne informacje o znaczeniu składników pokarmowych (rola budulcowa, energetyczna, regulująca)
Film na CD „Rola składników pokarmowych”
4.Praca w grupach (ten sam podział):
-Uczniowie wykonują zadanie 3 z karty pracy (znaczenie składników pokarmowych)
-Wyniki pracy uczniowie sprawdzają z planszą na monitorze interaktywnym „Rola składników”. Oceniają wykonanie zadania.
5.Zasady zdrowego odżywiania się:
-Pytania kluczowe: -Co to znaczy, że powinniśmy odżywiać się zdrowo? –Dlaczego powinniśmy jeść urozmaicone posiłki?
-Film na CD „Zasady zdrowego odżywiania się” (jeśli będzie czas)

Faza podsumowująca
1.Wykonanie zadań interaktywnych na płycie CD
2.Sprawdzenie poziomu osiągnięcia założonych celów lekcji/ uzyskanie informacji zwrotnej:
-Nauczyciel czyta kolejne kryteria sukcesu a uczniowie sygnalizują poprzez podniesienie właściwych karteczek (świateł drogowych) poziom opanowania danego kryterium (czerwone= nie rozumiem, żółte= rozumiem częściowo, zielone= wszystko jest dla mnie jasne) lub zastosowanie zdań podsumowujących, takich jak: Z dzisiejszej lekcji chcę zapamiętać..., Na dzisiejszej lekcji podobało mi się/ nie podobało mi się..., Na dzisiejszej lekcji zaskoczyło mnie..., Świetnie, że dzisiaj..., Szkoda, że...
3.Ocena aktywności uczniów na lekcji
4.Zadanie pracy domowej obowiązkowej (w zeszycie ćwiczeń i załącznik 1) oraz nadobowiązkowej (zadanie w „chmurze” na dysku Gmail).

opracowała: Dorota Jeruzalska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.