X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37271
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Konkurs "Złota klasa''

Regulamin konkursu ,,Złota klasa”

1. Wstęp
Konkurs ma na celu:
-mobilizację uczniów naszej szkoły do właściwego zachowania w szkole na przerwach,
-kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo podczas przerw,
-promowanie zachowań zgodnych z normami określonymi przez Statut Szkoły.
Cele te mają być osiągnięte dzięki rywalizacji między klasami w zakresie zachowania ciszy w czasie przerwy i właściwego ustawiania się (parami) przed salą lekcyjną po przerwie. Rywalizacja ta ma wyłonić najbezpieczniej i najspokojniej zachowującą się klasę.
2. UCZESTNICTWO.
W konkursie biorą udział klasy I-VI naszej szkoły.
3. CZAS TRWANIA KONKURSU ORAZ OGŁASZANIE WYNIKÓW.
Konkurs trwa cały rok.
Wyniki konkursu będą podawane około 30 dnia każdego miesiąca.
Ponadto w czerwcu każdego roku ogłoszona zostanie punktacja generalna, czyli zsumowane zostaną punkty z poszczególnych miesięcy w poszczególnych klasach.
4. NAGRODY.
Eliminacje miesięczne:
Zwycięska klasa zostanie przedstawiona na stronie internetowej i gazetce ściennej naszej szkoły oraz otrzyma tytuł SUPERKLASY MIESIĄCA.
Każda osoba ze zwycięskiej klasy otrzyma po dwa punkty z zachowania.
Eliminacja roczna:
Klasa, która zbierze największą ilość punktów z ocen miesięcznych w ciągu roku otrzymuje tytuł SUPERKLASY ROKU. Tytuł ten ma prawo zachować w następnym roku szkolnym.
Superklasa roku otrzymuje również nagrodę ufundowaną przez dyrektor szkoły.
5. KOMISJA KONKURSOWA I TRYB OCENIANIA.
W skład komisji wchodzą:
- trzech członków Rady Pedagogicznej, którzy nie są wychowawcami,
Bieżące wyniki zbiera, przechowuje i podlicza podkomisja, w skład której wchodzi dwóch nauczycieli, którzy nie są wychowawcami.
Wychowawcy i przewodniczący klas są zobowiązani przedstawić regulamin uczniom w pierwszym tygodniu września.
Zachowanie podczas przerw i tuż po dzwonku będzie sprawdzane raz w tygodniu, w nieokreślonym wcześniej i nieznanym uczniom dniu.
6. Punktacja:
Ocenie będą podlegały następujące zachowania:
a) zachowanie ciszy podczas przerw i po dzwonku- dotyczy wszystkich uczniów danej klasy bez wyjątku
b) ustawienie parami po dzwonku wzdłuż ściany przy swojej sali lekcyjnej-dotyczy wszystkich uczniów danej klasy bez wyjątku
Punktacja:
2 pkt- stosowanie się do w/w punktu a i punktu b.
1 pkt-stosowanie się do w/w punktu a lub punktu b
0 pkt- nie stosowanie się do żadnego z tych punktów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.